UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
7 Nej till kommunalt VA i Bränntorp och för extra stämma.
Som ni alla vet så mäter kommunen i området (baskarta) för att kunna göra en detaljplan allt annat är dimridåer. När Detaljplan är antagen så är vi chanslösa och sedan kommer särskilt verksamhetsområde. Bränntorp tvingas på kommunalt VA som sannolikt kommer att bli mycket dyrt för fastighetsägarna. Vår chans är att vår vägförening driver frågan i samråd samt överklagande mot kommun och detaljplan....
2019-07-10
229 Säker skolväg i Kungsbacka
Kungsbacka kommun har centraliserat beslutet om skolskjuts. Denna namninsamling görs för att ge skolchefen och politikerna underlag att ompröva sitt beslut om centraliserat beslutsfattande av skolskjuts. Som föräldrar vill vi gärna att den lokala skolans personal gör bedömningen. Vi anser att deras kunskap om vägen till skolan samt trafikmiljön runt skolområdet är högre än en central tjänsteman. E...
2019-07-10
9 Linje 6 ska gå genom Sörbyängen, Tybble och Sörby till Örebro Centrum
Buss 6 från Tybble vårdcentral kommer att ta bort busshållplatser genom Sörbyängen, Tybble och Sörby. Linjen föreslås få en ändrad sträckning genom Ladugårdsängen. Tidigare har en sträckning genom Sörby tagits bort i samband med grävarbeten och inte återställts. Hagmarksgatan är den senaste borttagningen, som vi resenärer har haft överseende med, då vi trott att den har varit tillfällig. Vi är mån...
2019-07-10
47 Tensta Torns hyresgäster förtjänar trygghet i sina hem!
Som gemensamt beslut av de boende i Tensta Torn har vi kommit fram till att bemötandet, från fastighetsförvaltaren Martina Ljunggren, inte har varit rättvist eller behagligt. Martina Ljunggren har tagit till befogenheter som hon inte har rätt till gentemot oss boende. De boende känner sig inte trygga under hennes iakttagelser då hon bland annat kontinuerligt iakttar oss via säkerhetskamerorna, som...
2019-07-10
124 Stoppa vindkraftparken mellan Stöde och Hullsjön
Stötta oss som bor i Storhullsjön, Lillhullsjön, Hissjön och Lycksjön att protestera mot den vindkraftspark på 8 vindsnurror som planeras att byggas väster om Lycksjön på Koberget, Oxåsen och Pellesvedsåsen. Ca 8 km norr om Stöde, 6 km sydväst och väst om Storhullsjön....
2019-07-09
369 Vi vägrar acceptera att familjen Ba splittras!
Migrationsverket har beslutat att splittra familjen Ba med anledning av att pappan fått permanent uppehållstillstånd, vilket han ej hade när han ansökte om uppehållstillstånd för familjen. Således tvingas mamman och de tre äldsta barnen tillbaka till Senegal för att göra en förnyad ansökan, vilket kan ta flera år att få igenom. Pappan och yngsta dottern, som är född i Sverige, får stanna. Familjen...
2019-07-09
242 Stoppa utvisningen av terroroffret Iryna och hennes dotter!
Fredagen den 7 april 2017 rammade en terrorist människor som gick på Drottninggatan i Stockholm. Iryna från Ukraina förlorade sitt ena ben i attacken. Iryna har sökt uppehållstillstånd för sig och sin dotter i Sverige, och yrkat på att hänsyn ska tas för de särskilt ömmande omständigheterna i hennes fall. Dessvärre har Migrationsverket fattat beslutet att Iryna och hennes dotter inte får stanna ut...
2019-07-09
3 736 Stoppa utvisning av terroroffret och mamman Iryna som miste sitt ben i terrorattacken och hennes dotter Sofia!
Så här ser det ut i Sverige, landet som öppnar sitt hjärta och gränser för IS-terrorister som får ekonomiskt och socialt stöd, arbete, skyddade boende och identitet samtidigt som man får utvisa terroroffer och kvinnan som förlorade benet i terrorattacken som utfördes av islamistiska terroristen Rahmat Akilov på Dtottningsgatan i Stockholm den 7 april 2017. Trots att han var misstänkt av Säpo, fick...
2019-07-09
156 Rättvis vattenförsörjning
Vi i Sverige är priviligierade att ha god tillgång till dricksvatten direkt i våra kranar. Vi är också väl införstådda med vikten att inte slösa med denna tillgång, speciellt i tider av torka, och många försöker också minska sin egen vattenförbrukning samt ta tillvara på regnvattnet. Vi är dock inte beredda att acceptera att drabbas av bevattningsförbud år efter år på grund av underdimensionering...
2019-07-08
2 563 Stoppa utvisningen av Abdolah Hoseini och andra HBTQ-personer!
Abdolah Hoseini tvingades fly från Iran då det kom fram att han var homosexuell. I Iran är homosexualitet ett brott som kan ge dödsstraff, dessutom en hedersfråga för familj. I Sverige har Abdolah Hoseini funnit frihet och möjlighet att få vara sig själv. Han har ändå mottagit flera hot, inte minst från andra nyanlända. För att skapa förståelse för hbtq och sin situation har han och hans vän Samia...
2019-07-08
Facebook