UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
24 Medborgarförslag - Gällivare kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen!
  Medborgarförslag till Gällivare kommun, 2019-03-15, Gällivare Gällivare kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen »Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.« FN:s klimatkonvention Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas ”väl under 2 grader C” och vi ska ”vidta åtgärder” för att begränsa uppvärm...
2019-03-13
28 Nolltolerans mot kränkningar och våld på Rambergsskolan
Vi vill ha en tydlig handlingsplan med åtgärder för att stoppa det systematiska våldet och de kränkningar som förekommer mellan elever på Rambergsskolan. Det är ohållbart att elever är rädda för att gå till skolan av rädsla för att bli utsatta för kränkningar och våld. Vi önskar: * Att skolan agerar enligt gällande policys och rutiner vid våld och kränkningar och att det inte ska vara godtyckligt...
2019-03-13
80 Rädda den nedläggningshotade cafeterian i Y-delen på Mora Gymnasium!
Skolledningen tänker stänga cafeterian nu i mars och avskeda personal. Cafeterian är verksamhetens "lunga" och utgör en ovärdelig trygghet och trivselfaktor för både elever och personal på skolan. Där finns både mat och dryck och fika och skolmateriel och social samvaro. Personalen i cafeterian fungerar som närvarande vuxen i ungdomarnas studiemiljö. Vi accepterar inte att cafeterian stängs!...
2019-03-13
426 Stå upp för Sigtuna. Kulturskola.. Nu räcker det med nedskärningar i budgeten
 Skriv under mot nya budgetförslaget som drabbar kulturskolan och däregenom våra barn och ungdomar Hej  kommunens politiska ledning har i sin budget för 2019 gjort sparbeting på Kulturskolans budget med 1,2 miljoner kr, dvs ca 10 % av bidraget. Ni har tidigare delgivits avgiftshöjningar som en direkt följd av denna besparing. Den utgör dock bara en ringa del av hela beloppet. Nu har det tillkänn...
2019-03-12
24 VI VILL HA HÖJT STUDIEBIDRAG!
Vi är en grupp på tre grabbar som går första året på gymnasiet på Fria Läroverken i Linköping. Vi har fått en uppgift att försöka förändra något som vi tycker är fel i vårt samhälle på en lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Vi kom fram till att vi tycker att studiebidraget som studerande på gymnasiet och högre får från CSN är för låg. Vi tycker att ökningen av studiebidraget inte...
2019-03-12
45 Vi vill att poliser får högre lön.
Vi är en grupp på tre grabbar som går första året på gymnasiet. Vi vill höja löner för poliser så att fler utbildar sig till polisyrket. Om vi får fler poliser i samhället så blir samhället säkrare. Medellönen för poliser är cirka 26 000kr i månaden. Poliser tjänar alltså lika mycket som idrottslärare vilket vi tycker är helt absurt. En polis sätter sitt liv i fara nästan varje dag och att tjäna l...
2019-03-12
46 Ser ni behovet av en multihall i Linköping? En inomhus arena med ett högt antal hallar. där man kan utöva ett flertal olika sporter. 1 huvud arena och några mindre hallar.
Vi är för en multihall i linköping då vi anser att det finns för lite och för dåliga idrottshallar. linköping är en av sveriges största städer och därför behövs det bättre förutsättningar att utöva sian idrottder på. Vi menar att det är för ont om tider och hallar för att få det bästa förutsättningarna. Det skulle vara bra och samla alla på ett och samma ställe. ...
2019-03-12
344 Namninsamling mot dalatrafiks nya busstider till hösten
Dalatrafik vill ändra alla busstider till höstterminen. Vilket resulterar till att gymnasieeleverna på VBU börjar 07.50 varje morgon. Nya busstiderna kommer göra så att eleverna som bor långt ifrån samt i Fredriksberg kommer få gå upp mycket tidigare än vad dom redan gör och få för lite sömn. Ungdomar sover redan för lite och om vi nu ska behöva gå upp ännu tidigare så kommer vi vara mer trötta oc...
2019-03-12
25 Förbud mot tiggeri
Vi tycker att tiggeri ska förbjudas i Sverige. Vi är för att ta bort tiggeri från Sveriges gator. Inte nog med att det är jobbigt med att se med människor tigga. Så utnyttjas ofta tiggare krimminellt och de pengar som dom får går till en högre makt. Så med att förbjuda tiggeri ser vi positiva effekter som att tiggarna försöker göra något produktivt med sitt liv, den kriminella verksamheten inom ti...
2019-03-12
675 Vi förtjänar ett levande Djura. Vi förtjänar en skola! (Stängd)
  En levande skola. En levande bygd. Det här är vår kamp för att känna trygghet, stolthet och utveckling. Vi brinner för vår skola och är stolta över var vi kommer ifrån och vart vi är på väg.  Vi barn, föräldrar och alla Djurabor förtjänar att bli sedda och hörda. Vi förtjänar en skola. Vi förtjänar ett levande Djura.   Anser du som vi att skolan i Djura föreslås stängas på felaktiga grunder och...
2019-03-11
Facebook