UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
187 Behåll våra dagmammor (pedagogisk omsorg) i Lidköpings kommun
Under många år har vi känt att kommunen och Barn & Omsorg nästan har försökt mörka våra dagmammors (pedagogisk omsorgs) existens. De finns, i allra högsta grad, och gör ett helt fantastiskt arbete med våra barn..! Vi har nu kunnat läsa i NLT att kommunen beslutat, som en av flera kommande åtgärder, att kraftigt dra ner på öppettiderna i Pedagogisk omsorg (till kl 07-16) - vilket kommer medföra...
2019-05-20
1 358 Upphäv domen genast!
Upphäv dom T12883-17 och låt barnen stanna/återförenas med sin mamma! Hjälp oss samla in så många underskrifter som möjligt för att visa att vi inte accepterar den huvudlösa dom som förkunnades av stockholms tingsrätt den 3 maj med diarienummer: T12883-17. Domen gav den våldsamma pappan ensam vårdnad om barnen och mamman som varit barnens vårdnadshavare och boendeförälder i 6 år, förlorar både vår...
2019-05-20
65 #skyddabarnensframtid
#skyddabarnensframtid Barnkonventionen används redan inom förskolan och skolan som styrdokument, och blir år 2020 svensk lag. Som anställda förskollärare, lärare, barnskötare och fritidspedagoger jobbar vi dagligen för alla barns bästa och för att möjliggöra varje barns chans till en positiv framtid.   Vårt arbetssätt förankras i våra styrdokument som skollagen, förskolans och skolans läroplan sam...
2019-05-19
22 Bygg en gångväg mellan Måsgatan och Klippgatan i Sundsvall!
Trots närheten till stan har vi som bor på Petersviksgatan, Granbacken och Måsgatan i Sundsvall svårt att välja bort bilen till förmån för alternativa färdmedel på grund av vår avskurna placering. Området isoleras idag av en hårt trafikerad industriväg (Tunabäcksvägen) i anslutning till Ortvikens pappersbruk och Korstaberget med tillhörande skog upp mot Klippgatan. Om man till fots eller med cyke...
2019-05-19
18 Minibussar till SCC/träningsdag
Vi vill åka minibuss till träningsdagen av följande skäl: 1. Socialt - bra stämmning i minibussarna jämfört med kollektivt. 2. Bland det sista roliga med 3:orna, skulle vara kul med en sista minibussresa 3. Kollektivt är mustigt 4. Vi behöver inte parkera mitt på TC, man kan åka buss från parkering eller något. 5. Hejsvejs puss och kram <3...
2019-05-19
242 Låt fältarna i Mullsjö vara kvar
Genom att skriva under här så samtycker du att fältarna ska få vara kvar i mullsjö...
2019-05-18
105 Låt våra barn få behålla sina elevassistenter på Killebäckskolan i Södra Sandby!
Jag har skapat denna namninsamling i ett försök för att få politikerna att lyssna på det verkliga behovet av elevassistenter som finns på Killebäckskolan i Södra Sandby.  Våra barns nutid och framtid är viktig!!  Läs barnen i 5ans insändare till Sydsvenskan:  Öppet brev till barn-och skoldirektören och barn-och skolnämndens ordförande i Lunds kommun Hej. Vi går på Killebäckskolan i Södra Sandb...
2019-05-17
78 Radikalförvaltning av Kina/mellanskarven runt våra kuster och insjöar
Med anledning av Kina/Mellanskarvens explosiva utbredning runt våra kuster, insjöar, och älvmynningar måste vi som vill bevara vår miljö och natur både över och under vattenytan agera samstämmigt då varje ansökan om åtgärd i princip avslås av våra Länsstyrelser. Om vi i framtiden skall kunna äta inhemsk, icke odlad fisk, värna vår minimala fiskeflotta som kämpar för att få sin utkomst i sitt yrke....
2019-05-17
122 Jukkasjärviby växer, Paksuniemivägen är livsfarlig!
Byn växer men paksuniemivägen är glömd, massor av nya hus och många småbarn! Vägen är livsfarlig! vi vill ha *en säker skolväg *gång/ cykelbana *sänkt hastighet *övergångställen Det är många som motionerar efter denna väg och den har en populär badplats som barnen cyklar till Låt oss ta upp kampen, för vår by, våra barn och andra väg trafikanter! ...
2019-05-17
749 Hemmasittarupproret / allas rätt till utbildning
Det finns inget mysigt eller frivilligt med att vara ”hemmasittare” . Över 5500 barn lever i ett påtvingat utanförskap med sysslolösa dagar som präglas av ångest och ensamhet . De har ofta pressats för hårt av skola och kommun till de kraschat både fysiskt och  psyskisk . Sverige och sveriges kommuner sviker sina mest utsatta och sköra elever som ofta finns inom autism spektrat eller andra npf di...
2019-05-17
Facebook