UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
87 Säker väg till förskolan nu!
Vi föräldrar i gillessalen/gästabudsvägen kräver nu en säker väg mha övergångsställe över bäcksedavägen och ryningsvägen till förskolan, och annat som finns på andra sidan vägen som badplats, pulkabacke, kompisar och lekpark. Idag finns det cykelöverfarter där stor osäkerhet skapas då en del bilar stannar, andra inte och många kör långt över de tillåtna 60 km/h. Nej, sätt upp övergångsställen och...
2018-12-02
289 Var är gymnastikhallen i Lund?
Till berörda politiker och tjänstemän i Lunds kommun, Under flera år har Lugi gymnastik kämpat för en ny hall. Efter många diskussioner, brev, insändare, möten och manifestationer så fick vi äntligen veta att en hall skulle bli verklighet. Vi föräldrar och våra barn fick dels ett kvitto på att det faktiskt går att förändra ett till synes hopplöst läge, dels en känsla av att Lund är en stad som sat...
2018-12-02
37 Utveckla Gröna Lund och dess kulturvärden!
Nedanstående kommer adresseras till Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad: Hej Anette, Gröna Lund på Djurgården är unikt. Få såpass centralt placerade nöjesfält eller temaparker kan stoltsera med kulturella anor från 1883, eller att kunna få in såpass många åkattraktioner på sådan pass liten yta. Vi vill i all korthet framhålla för Dig att vi med kr...
2018-12-02
563 Klimatförändringar
Vi kommer inte kunna leva på jorden snart om vi inte gör nåt, vi är 2 tjejer på 12 år som vill vara med och påverka. Vi vill starta en namninsamling, vi kräver att världens ledare gör nånting på allvar, och det är nu!! Halten av växthusgaser i atmosfären var rekordhög under 2017. Senaste gången jorden upplevde lika höga halter av koldioxid var för 3-5 miljoner år sedan då temperaturen var 2-3 grad...
2018-12-02
210 Hjälp oss att bevara kultur- och naturvärdena i parkområdet runt Kristiansborgsbadet!
Västerås kommunförvaltning har beslutat att stänga in Kristiansborgsbadets parkområde genom att bygga bostäder. Kristiansborgs Vänner är en grupp av grannar till badhuset som anser att Västerås kommun­förvaltning ska ompröva sitt beslut så att tillgången till parkens natur och kulturvärden bevaras....
2018-12-02
35 Skatepark för ungdomar i Knivsta kommun
Varför en skatepark? Isolerat sett är skateparken en yta med hinder där skateboardåkaren utför sina tricks. Men lyfter man blicken från brädornas rullande upptäcker man snabbt att den hårda betongen också är en ram om något större. Skateparken är mycket mer än en yta där man har goa sessions. Skateparken är en mötesplats för stadens barn, unga och vuxna. Ett motionsredskap, en plats för kulturella...
2018-12-01
540 Hissa Anders Broströms tröja i Scandinaviums tak
Legender skapas av folket, inte av påhittade regler. Det Anders Broström gjort för svensk ishockey och Frölunda kan inte köpas för pengar. Klubbkänsla och lojalitet personifierad. Älskad av de sina och hatad av alla motståndare av just den anledningen, en lirare alla vill ha i sitt lag. Vore fantastiskt om vi, folket - fansen - hockeynördarna fick upp "Bros" tröja. Han har förtjänat det med blod,...
2018-12-01
79 Stoppa Lidingöpolitikernas orimliga arvoden
Upprop mot majoritetens nya arvodesförslag! Vi Lidingöbor tycker att våra kommunalråds och nämndordförandes arvoden ska ligga på en rimlig nivå. De höga ersättningsnivåerna ska inte locka till sig giriga människor utan verkligt samhällsengagemang. Därför anser vi att:...
2018-11-30
3 259 Stoppa maktmissbruket mot landets glesbygdsbor samt jaktintresserade. (Stängd)
Till Justitieminister Morgan Johansson! Undertecknade kräver att en statlig utredning tillsätts snarast med anledning av det övergrepp som iscensätts av REMAS åklagartrio Christer B Jarlås Lars Magnusson och Åse Schoultz i par med NOA:s insatsstyrka. Då vi menar att olaglig avlyssning systematiskt används vid anmälningar om jaktbrott trots att det inte finns rättsfall som kan rättfärdiga detta....
2018-11-30
479 Protest mot NCC:s planer på att starta upplag och försäljning väster om väg 952 (Stängd)
 Detta är en protestlista mot att strövområdet väster om väg 952 blir utnyttjat till upplag/försäljning av NCC. I deras ansökan om utvidgad brytning av sten i stenbrottet mellan S Sandby och Dalby framgår att bullervallar på 4 meters höjd kommer byggas runt det aktuella området väster om Dalbyvägen och kraftigt reducera möjligheterna att vistas där.  I skrivelsen framstår detta område som av ringa...
2018-11-30
570 David Beqiri & Donald Beqiri ska stanna kvar i Sverige
Efter fem år i Sverige har Donald Beqiri (14) och David Beqiri (15) blivit utvisade till Albanien, deras hemland. Där har de familj som dödshotat dem. Det är oklart om de kommer få ett hem eller behöva bo på gatan när de kommer dit. Låter detta rimligt? Nej, såklart inte. Skriv under namninsamlingen om du håller med!...
2018-11-30
25 Vi kräver att järnvägen i Lund förläggs i en tunnel i samband med utbyggnad från 2 till 4 spår.
Den ideella föreningen Vid Spåret arbetar för att: 1. Järnvägen ska förläggas i en tunnel under staden vid den förestående utbygganden från två till fyra spår. 2. Godstrafiken ska gå på ett separat spår under eller utanför Lund. 3. Återställa och skapa en stadskärna som hänger ihop. 4. Mer information finns på www.vidsparet.se. Genom att skriva på denna petition stödjer ni Föreningen Vid spårets i...
2018-11-30
48 Stöd Geraldine Chacón i Venezuela att få yttra sig!
Geraldine Chacón är en kvinna i Venezuela som är engagerad i Amnesty.  Amnesty är en internationell grupp som som jobbar för folk och allas lika värde. Hon undervisade barn i ledarskap, konfliktlösning och mänskliga rättigheter. I Februari i år blev Geraldine gripen av 7 beväpnade tjänstemän.  Anledning till att hon blev gripen var att regeringen ansåg att hon hade koppling till en organisation so...
2018-11-30
584 Ja till rent Dellenvatten att dricka! Nej till gruva i Bricka!
Gruvan i Bricka är en dagbrottsgruva. Bolaget avser mala ner gruvberget, 18 miljoner ton. Fyndigheten är, enligt undersökningar från 1982, ca 19% järn och ca 0.2 % Vanadin. Resterande 80% ska flyttas med hjälp av vatten via rörsystem till stora sandhögar. Då den sanden innehåller många andra mineraler och metaller får inte sandhögarna läcka. Det krävs massor av vatten och med vetskapen om andra gr...
2018-11-30
6 Rastgård för hundar i Stocka
Jag har en idé. Jag skulle tycka det vore väldigt bra om det gick att bygga någon form av rastgård för hundar här i stocka.   Jag tänker mig en liten inhängnad gräsmatte-plätt där man kan får släppa sin hund lös för träning och lek.    Ett exempel på bra plats tycker jag vore den vänstra delen av gräsmattan brevid affären kajutan/handlarn som inte upptas av lekpark eller minigolf. Det ligger centr...
2018-11-29
13 Elever för Petri Kajonius fasta anställning på HiS
Denna namninsamling listar elever som önskar undervisning av Petri Kajonius även under kommande kurser, och därför uppmuntrar till hans fasta anställning vid skolan. Oss veterligen pågår det just nu en anställningsprocess där man söker avgöra bl.a. om Petri ska få fast anställning vid skolan.  Vi som skrivit under nedan delar en stark önskan om att få ha kvar Petri i framtida kurser då vi upplever...
2018-11-29
539 Stoppa Vråsseredsdeponin!
Massoptimering Väst AB planerar att anlägga en inert deponi för schaktmassor i Vråssered - Olofstorp, Göteborg. HJÄLP OSS ATT STOPPA DETTA! VI VILL INTE HA EN DEPONI I VRÅSSERED! EJ HELLER VILL VI, ELLER ATT VÅRA BARN SKA, UTSÄTTAS FÖR DE NEGATIVA EFFEKTER SOM DEN TUNGA TRAFIKEN TILL OCH FRÅN DEPONIN SKULLE FÖRA MED SIG!   Obs! Underskrifterna är tänkta att skickas till Massoptimering Väst AB för...
2018-11-29
2 666 Rädda Vallentuna 4H-gård!
Vad har hänt? 4H gården hade ett avtal med Vallentuna kommun som gällde fram till den sista juni 2018 där Gården skulle få ett driftbidrag på 140 000:-/år för att driva verksamheten. Detta bidrag är betydligt lägre än det bidrag andra gårdar i länet får, och mycket lägre än vad som krävs för att driva en gård med öppen visning.  I oktober 2017 insåg 4H-klubbens styrelse att det inte längre fungera...
2018-11-29
178 Rädda Högstadiet i Södra Ryd
Skolan, som för två år sedan öppnade igen, skall nu läggas ned för andra gången. Motiveringen är att politikerna inte anser sig kunna konkurrera med friskolorna som ploppat upp.  Rydskolan har kämpat och eleverna känt en trygghet och hopp om framtiden, vilket speglats i bl.a dess betyg.  Skolan har en kompetens i särklass och dess arbete får inte vara förgäves! Hjälp oss att rädda Rydskolan! ...
2018-11-29
159 Rädda Kulturhuset Magasinet!
Kulturhuset Magasinet är en jätteviktig mötesplats för personer och föreningar i Nyköping! Vi kräver att Nyköpings Kommun tar sitt ansvar och ger Kulturföreningen Bergatrollen förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet i Magasinet!  ...
2018-11-28
218 Israel bryter mot Barnkonventionen - avsluta allt militärt samarbete med Israel
Våldet mot palestinska barn eskalerar. Hittills under 2018 har israelisk militär och israeler från olagliga bosättningar dödat 53 palestinska barn – mer än ett barn i veckan. Många är skjutna av krypskyttar. Runt 250 palestinska barn sitter i israeliska fängelser just nu. De döms enligt israeliska militärlagar redan från 12 års ålder. Somliga tillbringar dagar eller veckor i israeliska fängelser....
2018-11-28
8 Mot kristen hädelse i TV- och radioutsändningar
Många gånger möts vi som lyssnare av nidbilder av den kristna treenige Guden i program på TV och radio. Samtidigt "kryper man under stenar" för att inte yttra något negativt gällande t ex islam, då risken för kritik ökar enormt bl a från "utlandet". Vi anser att ingen trosuppfattning ska kritiseras. Vi uppmanar Sveriges Radio TV att analysera sig själva och sätta stopp för hädelserna....
2018-11-28
641 Låt Edion få leva!
Edion flydde till Sverige med sin familj när han var sju år gammal. Han föddes i Albanien 2005 med flera missbildningar i hjärnan, cerabel pares och hydrocefalus (vattenskalle). Idag är han 13år gammal och har flera diagnoser och är utvecklingsstörd. Utan regelbunden vård och mediciner kan han inte överleva. Läkarna i Albanien vill inte på något sätt hjälpa eller vårda honom, utan istället låta ho...
2018-11-27
111 Nagga inte Umeås värdefulla strandmiljöer!
Håller argument av Umeå kommuns planeringsenhet som anför att boende och vistelse vid vatten är av särskilt allmänt intresse - för att söka upphävning av lagstadgat strandskydd? För spekulativt attraktivt bostadsspekulanter …?   Det byggs redan för fullt ovanför älvbrinken vid Kvarnvägen. På tomter med f.d. hyreshus i två våningar pågår två byggen av 11-våningshus där bostadsrättslägenheter erbjud...
2018-11-27
46 Nyval ja tack
Vi som är trötta på barnstugan inom regeringen. Bl.a. Att vi kallar endel rasister eller vill inte prata med alla. ...
2018-11-27
91 Låt Coach Karin stanna på kungsängsgymnasiet
Coach Karin kommer inte få jobba kvar på kungsängsgymnasiet efter höst- terminen 18/19 Vad vi vill göra är att försöka få henne att få jobba kvar hos oss på kungsängsgymnasiet eftersom det hon gör för alla elever är underbart! Hon hjälper så många med hur man ska hantera stress, planera sina studier & är en person som tror på en när man själv inte gör det. Hon stöttar oss elever på ett sätt so...
2018-11-27
302 Låt Reza Hazare få stanna i Sverige!
Reza Hazare är en ung konstnär som stämplats som hädare och avfälling av mäktiga religiösa ledare i Afghanistan efter att ha ställt ut satiriska och samhällskritiska konstverk där. Efter att ha blivit utsatt för flera attacker och dödshot både i Afghanistan och Azerbajdzjan sökte han asyl i Sverige för tre år sedan. Hans ansökan avslogs i somras och överklagan prövas just nu i migrationsdomstolen....
2018-11-27
110 Övervakningskameror Segeltorps Centrum
RÖSTA I LÄNKEN NEDAN: https://service.huddinge.se/Citizen/Proposal#proposal/158 (Huddinge kommun vill att man ska rösta via deras egna hemsida)   På senaste åren har vi sett otrygga beteenden i Segeltorps centrum. Bl.a. är det dödsskjutning i centrum, misstänkt mordbrand på Ekbacksvägen, anlaggda bilbränder i centrum, inbrott m.m. Inget område, speciellt med skolor och förskolor, ska behöva vara m...
2018-11-27
510 Rädda Klippans Friskola!
Klippans Friskola har drabbats av konkurs och kommer efter beslut från konkursförvaltaren att drivas fram till jullovet 21 december 2018. Det många kanske inte känner till är att Klippans Friskola, och innan dess PeterSvenskolan, är och har varit en fristad för väldigt många elever. Elever har kommit från andra skolor inom och även utanför kommunen på grund av missnöje med sin gamla skola. Det är...
2018-11-26
212 Ny sträckning av buss 721 X /721 från Rikstens friluftsstad
Förslag till förändrad linjesträckning 721 X / 721     Ett stort antal boende i Rikstens Friluftsstad arbetar / studerar vid Sveriges fjärde största campus med 17000 studenter , varav många bor i studentbostäder i riksten(Campus Flemingsberg) , går på Tullinge Gymnasium eller Södertörns friskola, Engelska skolan, Karollinska Huddinge, Södertörns Tingsrätt, Polismyndigheten samt kringliggande föret...
2018-11-26
261 Bevara habyskolan (Stängd)
Namninsamling mot nedläggningen/avvecklingen av Habyskolan i skene i marks kommun....
2018-11-26
40 Stöd K:s förslag för en human äldrevård i Ludvika kommun.
Vi kan inte förändra något i kommunfullmäktige utan en folklig vilja som stödjer våra förslag.   Vill du se en förbättrad äldrevård i Ludvika kommun? Där vi ser till den gamles behov och personalens rättigheter — stöd då våra motioner som lämnades 26 november 2018.   Vi vill se att man i Ludvika kommun:   · återetablerar korttidsboendet Oasen · återöppnar platserna på äldreboendena · slopar...
2018-11-26
33 Kommunala jobb till Grängesberg
Vi kräver att Ludvika kommun utlokaliserar kommunala jobb till Gruvkontoret i Grängesberg och gör plats för kulturskolan på Folkets Hus i Ludvika...
2018-11-26
2 395 Ny ishall på Zinkensdamms IP
Ishallen på Zinkensdamms IP är en central plats för Hammarby Hockeys verksamhet, med damlaget, en hockeyskola för över 100 pojkar och flickor i åldrarna 5-7, tre ungdomslag för flickor och pojkar 8-11 ch ett J20-lag. Även Hammarby Bandys ungdomsverksamhet, med landet största andel aktiva flickor, huserar här.  Ishallen på Zinkensdamms IP är en kärna i såväl Hammarby Hockeys som Hammarby Bandys ung...
2018-11-26
25 Nej till GLOBALISERING och AGENDA 2030
En världsomspännande organisation vill förslava vår planet och mänskligheten med den! Säg Nej till deras Agenda 2030 och deras ovalda ledare NU! De vill få full kontroll/makt över våra naturliga tillgångar, vårt vatten och landet vi bor på, och lyckas dem med detta kommer de ha full kontroll över människan. Att våra "valda" ledare gått med på deras agenda är pinsamt, de har sålt DIG och vårt land...
2018-11-25
238 Stå upp och försvara barnens egen kulturhistoriska tradition Lucia!
UPPROP! Stå upp och försvara barnens egen kulturhistoriska tradition Lucia! Det börjar bli tröttsamt att varje år nu åtminstone de senaste 5 åren varit tvungen att upprepat behöva försvara en av våra uråldriga kulturhistoriska traditioner, nämligen barnens egen Lucia, från en förvirrat missriktad PK-hysteri.   Så även då nu i år är barnens kulturtradition Lucia under angrepp: https://mvt.se/nyhet...
2018-11-25
22 Fartkamera Moravägen
Fredag den 23/11 2018 dog en 14-årig flicka efter att ha stigit av bussen vid Kungshaga busshållplats i Orsa. Flickan blev påkörd och lämnad på vägen av en smitare.  Efter olyckan vid vid busshållplatsen vid korsningen till skeer är det uppenbart att fartkameror behövs.  Mellan Mora och Orsa finns i nuläget ingen fartkamera. Hade det funnits, kanske olyckor som den i fredags kunnat undvikas. Många...
2018-11-25
247 Låt familjen stanna!!
Vi har skapat denna namninsamling för att hjälpa familjen att stanna i Sverige. Varje underskrift gör skillnad för att strida emot migrationsverkets beslut.    https://www.facebook.com/100003776050676/posts/1456995044436350/...
2018-11-25
38 Rädda regnskogen från Tereza Cristinas planer innan det är försent!
Alla barn och vuxna, snälla skriv på denna namninsamling för att visa att vi inte tycker om Tereza Cristinas planer för att skövla regnskogen i Amazonas.  Jag hörde på nyheterna om Tereza Cristinas planer för Amazonas och det gjorde mig jätteledsen. Djuren som bor där kan inte tala om att dem inte vill flytta därifrån. Träden kan inte tala om att dem vill forstätta växa och hjälpa oss att andas fr...
2018-11-25
423 Vi kräver en folkomröstning om Sverige ska underteckna migrationsramverket "Global Compact for safe, orderly and regular migration" (Stängd)
Det har kommit till vår kännedom att Sverige lovat skriva under FN:s ramavtal om migration den 10 december. Enligt många seriösa bedömare innebär det att det blir fritt fram för migration även utan asyl- eller skyddsskäl. Det kommer med största sannolikhet att medföra en massiv våg av invandring till Sverige. Genom avtalet förbinder sig de länder som skriver på att underlätta för migranter på en r...
2018-11-24
89 Bevara bjärehemmet i Västra Karup
Bevara 3:4 bjärehemmet i Västra Karup Äldre behöver en stabil tillvaro utan större omställningar och förändringar. Det vill säga samma boende och samma personal för att må bra. Vår Facebook sida. https://www.facebook.com/bjarehemmet     Överflödiga platser i Förslöv kan användas till korttidsboende istället för att hyra in sig i andra kommuner. Personalen trivs bäst med arbete i sin g...
2018-11-23
17 Stoppa regeringens försök att ta bort kommuners vetorätt i vindkraftfrågor.
Nuvarande regering har med anledning av lobbying från Naturskyddsföreningen (sicket namn, asså!) och Svensk Vindkraftföreing förberett en ändring av kommunernas vetorätt vad gäller frågor om etablering av vindkraft, med innebörden att denna rätt ska fråntas kommunerna. I vår Grundlag är fastslaget, att kommuner har självbestämmanderätt och således är dessa särintressens försök grundlagsvidriga. Sk...
2018-11-23
35 LÅT KIOSKEN FÅ STANNA - NEJ TILL GÅRDSTENS BOSTÄDERS VRÄKNING
Kiosken har sedan 1997 varit en trogen del av Gårdstens gemenskap och spridit glädje och en familjär känsla på torget. Familjen som äger butiken har betalat hyra i över 21 år till Gårdstens bostäder och vräks nu utan förvarning....
2018-11-22
142 Låt Eskilsby skola och förskola finnas kvar
Utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar anser förvaltningen för skola och kultur i Härryda kommun att skolverksamheten i Eskilsby ska läggas ner.  Vi vill att alla barn som söker till Eskilsby förskola och skola ska få en plats. Vi vill också att lokalerna anpassas så att eleverna kan gå på Eskilsby skola till årskurs 3. I en liten verksamhet skapas möjligheter för en trygg och stressfri lärm...
2018-11-22
44 För en mataffär/servicebutik i Rannebergen Centrum!
Affären och postombudet som fanns i Rannebergen centrum är nu stängda. Det är många som bor här som behöver en affär och postombud i närheten. Många gamla har det svårt att ta sig långt. Affären behövs så snart som möjligt och kan inte vänta länge. Vi vill lämna över namninsamlingen till ansvariga och de som kan bidra till lokal och att en affär kan öppnas; Göteborgs lokaler, Bostadsbolaget och St...
2018-11-22
283 Rädda Galtens Historiska Hus i Lund
22/11 kommer Lunds kommun med största sannolikhet att klubba igenom rivningarna av historiska hus i Galten vid Mårtenstorget, dvs 1 korsvirkeshus från år 1815 samt stympning av ett annat korsvirkeshus från samma år. Därutöver rivs ytterligare 2 mindre gårdshus från 1800-talet. Kommunen har fått in två byggförslag. Ett av förslagen innebär att 1800-talshusen som vetter mot torget kommer att rivas o...
2018-11-22
18 Protest mot "hälsoschema "
Vill du som kommunal arbetare jobba färre arbetstimmar men med fler arbetspass, på grund av att kommunen vill spara med ett såkallat hälsochema.  Skriv under så DU får din röst hörd.   Om ni har frågor skicka mail till: halsoschema@outlook.com...
2018-11-22
22 Skolmaten i Borlänge kommun
Att skolmaten ska smaka så oätbart så möjligt gör så att eleverna inte kan äta mat och prestera så bra genom skoldagen.  Genom att byta företag och ha bättre mat till skolorna som är så ätbart och kryddat så möjligt visar du ditt stöd till oss elever. Var med och skriv under för en bättre framtid för elever och du som själv håller med mig....
2018-11-22
10 Medborgarförslag om Kristianstad kommuns arbetet med klimatomställningen.
Kristianstads kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen   Alla aktörer - privatpersoner, organisationer, företag, myndigheter, regioner, kommuner - måste nu anstränga sig till sitt yttersta om vi ska lyckas vända utvecklingen. Även vår kommun. Vi behöver påbörja en reducering av koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 % i absoluta termer. Vi vill att vå...
2018-11-22
201 Hjälp oss att få ha utspring på skolan!
Hej! Vi är 15 tjejer som går på Sveriges Ridgymnasium i Sigtuna, vi vädjar efter eran hjälp. Vår ledning på skolan har beslutat att vi inte kommer få ha vårat utspring på skolan, som i princip alla skolor har. Detta är den platsen vi tillbringat de tre senaste åren på och tycker därför det är konstigt att inte få springa ut här. Deras beslut säger att vi ska springa ut på Wenngarn här i Sigtuna, e...
2018-11-21
Facebook