Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2016 Hela tiden PetitionsnamnSkapad
1 045 1 069 Städa trappan uppifrån
Med denna petition vill jag som medborgare betona och belysa den brist på förtroende som nu finns mot landstingsledningen i Västernorrland.  Det finns en uppenbar risk att landstinget Västernorrlands situation förvärras avsevärt den kommande tiden gällande både sjukhusvården och primärvården till följd av den organisations- och ledningskultur som idag styr verksamheten.  Det finns dessutom en väld...
2016-08-19
1 037 1 037 Rädda Klubbis!
Sedan 1946 har Elevkåren Teknis tillsammans med sina föreningar haft sina lokaler i källaren av 1an huset. Lokaler som är till för Elevkårens medlemmar och skolans elever. Klubbis, Mysis och Redax hotas nu av gymnasiechefen Catrine Berglunds förslag att göra lokalerna till klassrum.   Genom att skriva under visar du ditt stöd för att Elevkåren och skolans elever ska få ha kvar sina lokaler där dem...
2016-09-29
1 022 1 091 Bevara Gunnesbo 4H
      Detta upprop riktar sig mot politikerna i Lunds kommun och innebär en protest mot förslaget till kultur- och fritidsnämnden om att ta bort kommunens bidrag till Gunnesbo 4H. De som har skrivit på önskar att bidraget till Gunnesbo 4H ska finnas kvar och att gården kan få fortsätta att vara en trygg, lärorik och rofylld mötespunkt för alla! Gunnesbo 4H drivs av ideella krafter samt av pers...
2016-10-10
996 996 Jobben kvar i Jokkmokk! (Stängd)
Vår uppmaning till näringsminister Mikael Damberg: Flytta inte norrbottniska jobb till låglöneländer -Jobben kvar i Jokkmokk! Skriv under namninsamlingen...
2016-08-09
974 1 039 Rädda Rösjön!
Rädda den ovärderliga naturen i rösjökilen, stoppa byggplanerna i den biologiska korridoren runt Rösjön i Täby! All mark på bilden, 75.000 m2 med lång fin strand, är hotad om Jan Emanuel Johansson får bygga här. Det är värdefull naturmark, en biologisk korridor, som gränsar till ett naturskyddsområde. Värna strandrätten, låt alla ha tillgång till vår vackra natur runt Rösjön i Täby, där lommen häc...
2016-01-27
952 953 Rädda Alkoglassen
Alkoglassen är HOTAD! Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO verkar för att stoppa försäljningen av alkoglass! För att göra detta utövar de utpressning mot butiksägare och har startat en namninsamling. De har planer på att skicka till folkhälsomyndigheten för ändra lagen och stoppa försäljningen. Vi anser att tunga lobbyorganisationer inte ska få kväva vår frihet. Skriv under för att rädda alkoglassen!...
2016-07-09
937 941 Call for action STOP Margot Wallström!
Call for action STOP Margot Wallström!      ___________________ DET ÄR NOG NU __________________   Med anledning av Margot Wallströms totala oförmåga att sköta sitt uppdrag som utrikesminister på ett kunskapsbaserat, sansat, diplomatiskt och konfliktneutralt sätt som ligger i landets intressen, så kräver vi Margot Wallströms omedelbara avgång. Vi kräver således att av riksdagen snarat ombesörje...
2016-01-13
904 1 060 Rädda Stabby-fälten
  RÄDDA STABBYFÄLTEN FRÅN BEBYGGELSE                                                  Nu planerar politikerna att bebygga Stabbyfälten med ca 8000 nya bostäder!                                                                                                    Men det måste finnas en bättre lösning. Låt oss få ha kvar denna idyll i Uppsala!                                                   Låt oss...
2016-08-29
899 963 Vi vill ha "Oumph!-låda" på menyn hos Max Hamburgare
När Max Hamburgare lanserade BBQ Sandwich jublade sveriges veganer. Under en tid fyllde denna pionjär flödena i varje grupp för vegansk mat på Facebook. När den värsta hypen hade lagt sig började en ny trend att spridas: någon hade kommit på idén att specialbeställa BBQ Pulled Oumph! i en låda tillsammans med crispy fries och äggfri majonäs. Sedan dess har många flockats till Max Hamburgare för at...
2016-11-15
897 3 286 Say NO to environmental devastation that quarry will cause.
We strongly oppose plans for a quarry in Espoo, Finland. Esbogard Ltd. plans to excavaate a huge area, 73 hectares, for granite extraction and landfill. The project schedule spans generataions: it is likely to take more than a hundred years to complete. But the environment will be permanently ruined. The project area directly intersects an important ecological corridor for migratory wildlife. Addi...
2014-05-29
897 3 286 Vastustamme Espoonkartanon louhoshanketta !
Esbogård Ab suunnittelee valtavaa, 73 hehtaarin louhos- ja maanläjitysaluetta Halujärven ja Ämmässuon välimaastoon. Ohessa Arviointiohjelma Tämä hanke tuhoaisi täysin ympäröivän luonnon ja vesistöt saastuisivat. Myös meidän ainoa elinkeinomme, hevostalous, loppuisi kokonaan. Louhos alue on meidän rajanaapurimme, ja hevosemme laiduntavat vain pari sataa metriä suunnitteilla olevan louhoksen reunalt...
2014-05-29
897 3 286 Nej till Esbogårds stenbrott
Esbogård planerar ett 73 hektar stort bergs schaktnings och markdumpnings område strax norr om Haluträsket och söder om Kärringmossens gamla avstjälpnings plats. Se bedömnings programmet här:Arviointiohjelma Dethär projektet skulle totalt förstöra den omkringliggande naturen och förorena vattendragen. Vårt levebröd skulle också ta slut  då hästnäringen vi idkar skulle upphöra. Vi ligger rågranne t...
2014-05-29
891 891 vi begär gjorda konsekvensanalyser och objektivt och förankrat beslutsunderlag innan beslut kan tas
  Vi accepterar inte att Hälso- och sjukvårdsnämnden vid något av sina sammanträden, tillåts ta beslut som direkt ger försämrad vård för medborgarna i Västernorrlands län.   Vi kräver att beslut tas utifrån gjorda risk och konsekvensanalyser.     Vi accepterar heller inte att muntliga redovisningar förekommer på Hälso- och sjukvårdsnämndens  sammanträden. Vi anser att allt ska protokollföras och k...
2016-02-10
884 885 Let Ahmed stay in sweden
After a post on Facebook by Ahmed's Swedish mother Teresa Froling so many people have taken note of Ahmed's life and destiny . This page is for those of you who want to support Ahmed and who want to help. Let Ahmed to stay in Sweden !...
2016-05-16
884 885 Låt Ahmed Stanna I Sverige
Efter ett inlägg på facebook av Ahmeds svenska mamma Teresa Fröling så har många fått tagit del av Ahmeds liv och öde. Denna sidan är till för er som vill stötta Ahmed och som vill hjälpa till. Låt Ahmed få stanna i Sverige!...
2016-05-16
874 874 Förskoleupproret i Täby (Stängd)
Vi som vårdnadshavare till barn inom privata förskolor i Täby kräver att kommunen omedelbart ser över och ändrar barnomsorgspengen till våra utförare. Vi är mycket nöjda med vår förskola och ställer oss bakom våra utförare och dess pedagoger i deras arbete men vi kan inte kräva att personalens hälsa och barnens säkerhet ska sättas i fara med anledning av den låga pengen.   * Inför lika peng för al...
2016-09-18
856 856 Låt killarna rota sig! (Stängd)
13 ensamkommande killar, som har kommit från krig och våld och tagit sig hela vägen genom Europa för att få en fristad, har nu bott på Hönö i 8 månader. De går på en skola där de lärt känna sina lärare, skaffat svenska kompisar och vänner och har kommit in i föreningslivet på öarna. De har skapat sig ett sammanhang och börjat rota sig. Nu vill Kungsbacka kommun flytta dessa killar från denna trygg...
2016-05-27
841 868 Vi kräver rättssäkerhet för våra asylsökande barn!
Götenes gode män vill uppmana alla till ett upprop – vi kräver rättssäkerhet för våra asylsökande barn! Vi vill uppmana gode män och alla andra i Sverige att skriva under vårt upprop mot Migrationsverkets uppskrivning av ålder på barn som aldrig har haft någon giltig ID-handling. Vi anser att processen inte är rättssäker och vi kräver en förändring. Alla ni som vill stödja vårt upprop är välkomna...
2016-11-15
826 826 Asyllagen som tar livet av hbtq-personer.
Detta brev är skapat av Yrsa Hagström och gäller mål nr UM 4272-15, Andrew Nagbi, i samarbete med hans tränare och målsägarbiträde Stig-Åke Pettersson på RFSL som en motreaktion på migrationsverkets beslut att utvisa mittfältaren Andrew Nagbe till Liberia. Under de senaste två åren har minst 5 personer till, däribland tjugoåriga Ahmed Abdi, synts i media pga att migrationsverket beslutat om utvisn...
2016-08-15
821 821 Protest mot Akademiska sjukhuset nya parkeringsavgifter (Stängd)
För att hjälpa våra fackförbund att se hur många av de anställda på Akademiska sjukhuset som ställer sig mot det nya förslaget om avgifter och villkor för parkeringarna. Detta för att alla som jobbar på Akademiska sjukhuset inte kanske kan åka kollektivt eller tappar väldigt mycket tid på det. Något som i sin tur kan bla påverka dygnsvila och arbetsmiljö. Eller att det nya priserna på parkering in...
2016-03-10
812 832 Fästingrelaterade infektioner måste tas på större allvar!
Borrelia och co-infektioner är ett växande problem Förekomsten av borrelia och co-infektioner ökar dramatiskt i hela Europa. Varje år insjuknar hundratusentals människor i borrelia och co-infektioner. På grund av felaktiga prover går många odiagnostiserade/feldiagnostiserade och obehandlade/otillräckligt behandlade. Flera co-infektioner kan inte ens sjukvården idag upptäcka. Du som skriver under...
2016-05-06
807 807 Bowling är en lagsport!
Med anledning av att Ängelholms kommun har gått ut och sagt att bowling inte är en lagsport har BK Full House Engelholm fått sitt elitstöd på dryga 100000 kr om året indragit. Man menar att eftersom bowling inte är en lagsport finns det inte fog för att ge stöd åt sådan elitverksamhet. Ett sådant beslut får stor påverkan på föreningens möjligheter att driva sin verksamhet, vilket i sin tur påverka...
2016-02-18
800 1 246 Rätt till vård för personer med lipödem
  Smärta, svullnad, värk och skam. Det är bara några av alla de symptom som kvinnor med lipödem tvingas leva med varje dag. Man räknar med att ca tio procent av världens kvinnor är drabbade och i Sverige är mörkertalet stort då det fortfarande är en okänd sjukdom.   Att leva med lipödem innebär för många en stor daglig smärta och en kanske ännu större psykisk ohälsa.  Många vittnar om hur de inte...
2016-01-22
799 893 Govindas överlevnad på Fridhemsgatan 22
Hej   Vi samlar namnunderskrifter för att Govindas Vegetariska Restaurang, butik o tempel ska överleva och fortsätta vår verksamhet trots uppsägning från familjebostäder. Vi har kulturell verksamhet, seminarier, kurser, studiebesök från skolor, festivaler, ceremonier, vegetarisk restaurang, matlagningskurser, hälsokostbutik och våran verksamhet har funnits här i 33 år....
2015-11-19
797 798 Rädda Svaneskolan!
Det finns ett politiskt förslag att lägga ner Svaneskolan och bygga en gymnasieskola på tomten. Detta innebär att en välfungerande högstadieskola (den enda i centrum) läggs ner, vilket förstås skulle påverka de elever som går på skolan idag, men också de som går i lägre årskurser i området och som istället skulle spridas ut på andra skolor. Men: om några år beräknas det bli ännu fler barn i upptag...
2016-05-19
796 796 Rädda Skokloster Lanthandel
Stoppa rivningen av Skokloster Lanthandel nu!!!!!! Vi vill ha Skokloster Lanthandel kvar för vår och Skoklosters framtid. Kommunen har beslutat att riva byggnaden, men beslutet om när detta ska ske är ännu inte tagit. Lanthandeln i Skokloster saknar bygglov. Det tillfälliga lovet har gått ut och ett nytt lov skulle kunna beviljas till längst 2020, men för det krävs omfattande åtgärder i byggnaden...
2016-04-06
780 3 330 Vi som inte vill ha salt på väg E10 i malmfälten!
  Vi är emot saltningen av våra vägarna här uppe i Malmfälten och så även i övriga Norrbotten. Det medför massor med oväntade överraskningar med salt på vägbanan i detta klimat. Här finns det inte fog att sprida salt på vägbanan av flera skäl. För det första så förskjuter man bara den "blixthalka" som brukar uppstå vid första köldknäppen( kring +-0 grader) ner till omkring -8 grader istället och v...
2014-10-23
771 775 Höj Kraven på Offentliga Rekommendationer
I kostfondens egna ord: "Just nu pågår arbetet med en ny svensk forskningsproposition. Med anledning av det har Kostfonden skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet med uppmaningen att höja det vetenskapliga kraven för offentliga rekommendationer. Fonden föreslår att regeringen ska tillsätta en utredning av vilka krav som bör ställas på myndigheter som utfärdar bland annat folkhälso- elle...
2016-03-24
758 758 visomvillhakvarrundemar
Hjälp Elisabeth Johansson att få fortsätta bedriva sin hästverksamhet på Rundemars gård som är omtyckt av både vuxna och barn! Skriv under - allas namn är välkomna! Vad är Rundemars gård? På Rundemars gård kan du rida alla dagar, året runt, på dags- eller kvällsutflykter i det mysiga naturreservatet Tyresta i Tyresö. Njutbart och harmoniskt året runt!...
2016-03-31
748 750 Skolupproret Gislaveds Kommun 2016
Ang. förslag om att slå samman låg- & mellanstadieskolor i Gislaved. "Förändringen innebär att de tre F-6 skolorna i Gislaved blir två F-3 skolor och en 4-6 skola. I Smålandsstenar blir det en F-3 och en 4-6 skola. De skolor som berörs är Gullviveskolan, Gyllenforsskolan och Sörgårdsskolan i Gislaved samt Villstadskolan och Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Planen är att den nya organisationen i...
2016-02-02
747 747 Låt Tommy Hinders jobba kvar!
  Tommy Hinders, som efter 40 år som brevbärare fått sparken från PostNord på grund av att han inte har körkort. Tommy får ej köra bil då han sedan 30 år tillbaka har epilepsi. Läs mer om Tommy... DT http://www.dt.se/dalarna/mora/brevbararupproret-har-startat-de-vill-stoppa-tommys-uppsagning-folk-ar-forbannade Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23647164.ab...
2016-10-06
736 736 Öppet brev till SPSM
Vi kräver förändring och har därför skrivit ett öppet brev till Specialpedagogiska Skolmyndigheten med kritik och krav på svar på frågor och åtgärder. Öppet brev (PDF fil) https://drive.google.com/file/d/0B49CYDWwxeBZSXZ3NU42LVJNSXc/view Öppet brev på teckenspråk (youtube): https://www.youtube.com/watch?v=HGrG6MGQ8gM&feature=youtu.be Elevernas korta berättelser (PDF fil) https://drive.google...
2016-03-16
734 27 015 Fyrverkeriuppror
Det är dags att regeringen gör något åt det faktum att tusentals djur och människor är vettskrämda på grund av pyroteknisk underhållning varje år. Det är dags att se på miljöeffekterna av I-landsunderhållningen. Och för att inte tala om skada på folk och egendom. Enligt en undersökning utförd av SLB gjord under milleniumskiftet i bara Stockholm uppskattades att 32 000 kilo fyrverkerier avfyrades...
2011-12-28
727 806 SVERIGE UT UR EU - SWEXIT
Registrera ditt namn, ort och e-mail om du vill att Sverige lämnar EU! Du kan även välja att inte din e-mail visas om du önskar så!...
2016-11-04
726 794 Rädda Hammarö kulturskola - innan musiken tystnar
RÄDDA HAMMARÖ KULTURSKOLA innan musiken tystnar Kulturskolan har en otroligt viktig roll i Hammarö kommun. Trots det går förslaget för budgeten 2017 mot orimliga nedskärningar i den kulturella sektorn som sätter hela kulturskolans verksamhet på spel. Kulturskolan är en plats där barn och ungdomar möts och får en chans att lära känna varandra. En plats där elever får en chans att växa på insida...
2016-05-26
726 726 Låt Iskandar stanna i Sverige
Iskandar Isaev är 20 år och bor i Falun, han har bott här i 4,5 år sedan februari 2012 och riskerar att bli hemskickad till Azerbadjan vilken dag som helst. Här i Sverige har han sin trygghet och är väldigt uppskattad av vänner, särskilt sin klass som han har spenderat 2 år med och nu inte får avsluta sina studier. Detta är en grupp som vill att Iskandar ska stanna här i Sverige. Genom att skriva...
2016-06-01
720 720 Stoppa Värdlandsavtalet, Natointrädet & TTIP, CETA, TISA (Stängd)
Den gigantiska chocken! En chockvåg gick genom Sverige i slutet av förra veckan. Jag skrev till mina kamrater och vänner, att jag är nog lite för chockad för att ta in detta vansinne i mitt huvud. Budskapet från er Socialdemokrater och Miljöpartister var att Sverige skulle acceptera Värdlandsavtalet med Nato/USA. Ett sådant obegripligt beslut. I media fick vi höra, att Mp ställt krav om att inga k...
2016-03-01
719 796 Vårdupprop Mark
Håller du med oss?  Skriv under uppropet!...
2016-06-13
717 734 Nej till höjd bilskatt!!
Nu vill socialdemokraterna höja bilskatten igen. Med flera tusen/år. Många är vi som är beroende av en bil för att ta oss till våra jobb. Många är det som har ett fungerande vardagsliv tack vare sin bil.. En höjd bilskatt för mig innebär att jag inte kommer att ha råd att jobba längre.   Stoppa detta vansinninga och ogenomtänkta förslag. T om en 5-åring kan lista ut att skatterna höjs för att vi s...
2016-05-03
709 732 STÄNG OSS INTE vi på Trädgårdshandel i Linhamn
            HJÄLP OSS!!!!!! Någon har drivit process mot oss i alla år och nu verkar det som han vinner. Vi står inför vår sista kamp och vi är bekymrade, därför vädjar vi nu till er kanske kan en namninsamling visa hur omtyckta vi är i vår närmiljö. Snälla skriv under dela och berätta   Varmt tack. Trädgårdshandel i Limham och vi som jobbar här.  För er som försöker förstå vår problematik skall...
2016-12-01
703 705 Utred uppvigling och hets mot folkgrupp
  Skriv under anmälan om uppvigling och hets mot folkgrupp!       Under veckan som gått har bloggen Inte rasist men..., i samarbete med Jönköpingsposten avslöjat att en ledamot i Habo kommunfullmäktige gjort omkring 11 000 inlägg och kommentarer på hatsajter som Avpixlat där han fullständigt frossar i otänkbara beskrivningar av våld som han säger sig ha varit inblandad i, mot muslimer. Bland...
2016-05-06
700 700 Ha kvar estetprogrammet i Vänersborg! (Stängd)
Kunskapsförbundet Väst vill lägga ner estetprogrammet i Vänersborg, och endast öppna linjen i Trollhättan. Detta trots att - Vänersborg har Musikerutbildning Vänersborg (MUV), en spetsinriktning med riksintag som samarbetar med estetiska programmet och berikar utbildningen - Vänersborgs/Vargöns musikskola har ett flertal orkestrar på hög nivå som vunnit priser och regelbundet åker på turnéer utoml...
2016-05-12
699 699 RÄTTVIS LÖNEPOLITIK I VGR!
UPPROP!!! SKRIV PÅ FÖR ATT :   ALLA MED LIKA UTBILDNING OCH LIKVÄRDIGA ARBETSUPPGIFTER SKALL GENERERA 1020 KR I LÖNEUTRYMME.   JUSTERINGAR AV LÄGSTA LÖNER SKALL INTE TAS FRÅN KOMMUNALS LÖNEUTRYMME.     I västra Götalandsregionens förvaltningar pågår just nu lokala löneförhandlingar. Årets löneavtal innebär en satsning på gruppen undersköterskor med 500 kronor. I anmärkningen till avtalet framgår...
2016-09-14
697 699 Ökad grundpeng till skolorna i Järfälla kommun
Tjänsteskrivelse "Översyn av grundpeng , Dnr Bun2016/164" talar sitt tydliga språk. "Rapporten visar att Järfälla har en lägre grundpeng och tilldelning av resurser till för- och grundskola än jämförbara kommuner i Stockholmsområdet." Detta är inte acceptabelt! Det viktigaste våra barn kan få är en bra utbildning. Detta är grundstenen för att de längre fram i livet skall få valmöjligheter. Möjligh...
2016-09-25
693 694 Rädda Stina
Pråmen Albert är viktigare än Stinas familj Vi är många i Hallstahammar som ser hur Kommunen behandlar sina invånare. När Stinas hus klassas som farligt att bo i på grund av att ett träd som stått på kommunens mark gett sättningar i huset stoppar man huvudet i sanden och vägrar ta ansvar. När flera experter dragit samma slutsatser sågar man till slut ner trädet, men då är huset redan för skadat f...
2016-01-21
679 679 Låt barnen äta bra mat lagad på plats!
Växjö kommun har valt att omorganisera och se över antalet tillagningskök på förskolorna. En centralisering av maten leder till att flera förskolor istället får mottagningskök (huvudinkomponenten får förskolan färdiglagad och varm, de får själva koka potatis/pasta/ris och göra sallad) eller serveringskök (all mat är färdiglagad, även färdiga mellanmål). Det som styr är antalet portioner som lagas...
2016-03-11
665 669 Ubushi Djusembeyev
Hej, vi vill hjälpa våran kompis Ubushi som tyvärr inte fått uppehållstillstånd här i Sverige. Han är 15 år och pratar ren svenska och är en otroligt duktig elev och har mycket bra betyg. Efter 7 år & två månader kommer beskedet varken vi eller Ubushis familj hade räknat med. Vi behöver all hjälp vi kan få. Tillsammans kan vi göra skillnad & hjälpa Ubushi och hans familj. Vi behöver all hj...
2016-09-14
656 658 smalandsoperan
Låt Smålandsoperan få finnas kvar! Skriv under för att visa Ditt stöd och hjälp Smålandsoperan att leva vidare!...
2016-08-01
643 643 Frisbeebanan stenungsund
Stenungsunds discgolf förening tar idag hand om banan på hasselbacken och arbetar kontinuerligt på denna för att alla ska kunna njuta av denna oas mitt i Stenungsund. vi har gjort allt jobb på banan ideelt och allt virke har vi betalat för själva eller fått av sponsorer som vi fått jaga.    Nu är det dags att byta korgar efter 30 års användande och klubben har precis beställt 9 nya korgar för ca 3...
2016-03-30
643 643 Bevara Biblioteket för socialt arbete
Universitetsförvaltningen har lämnat in förslag till institutionen om att avveckla Biblioteket för socialt arbete för att frigöra resurser. Detta trots att biblioteket för socialt arbete stod för nästan nästan 100 000 besök under 2015 och var det näst mest besökta biblioteket och hade näst flest utlån under hela året. Det är inte klart hur en flytt skulle påverka möjlighet att låna kurslitterature...
2016-09-13
Facebook