Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Namninsamling för hundrastgård i valdemarsvik!

Hej! jag är nu på min sista termin på min utbildning inom djurvård och det är alltså dags för gymnasiearbetet. Just nu planerar jag och Ulrika från hästbutiken att bygga hundrastgård bakom hennes butik. Detta kommer vara en del av mitt arbete. Kommunen äger en del av hennes mark och vi skulle behöva ett godkännande av dem. Ni som är intresserade av en hundrastgård i valdemarsvik för att hundar ska kunna få vara lösa där man har uppsikt får gärna skriva under. Det är trots allt just nu 1263 st hu

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 11 11

Stäng inte ner vår förskola!

Den 21/1 möttes vårdnadshavarna till barnen på kyrkviken i Sickla av ett tråkigt besked, förskolan stängs för gott den 3/7. Detta på grund av att Nacka kommun glömt att ansöka om förlängt bygglov för byggnaderna kyrkviken ligger i. Nu står därför 50 barn utan förskoleplats till hösten och vi hänvisas till kommunens kösystem. Vi har inte valt att byta förskola men här hamnar vi sist i den kö som vi redan en gång stått i. Dessutom får vi inte syskonförtur. Vissa har köat upp emot 18 månader och fi

Skapad: 2020-01-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 42 42

Bevara mentorerna på Åvestadalsskolan

Mentorerna på Åvestadalsskolan utgör en trygghet för eleverna och underlättar för övrig personal. Deras arbete är viktigt och gör att många elever orkar med skoldagen. Behovet av mentorerna på skolan är fortfarande stort, trots att det statliga stödet nu är slut, därför tycker vi att tjänsterna ska bli en del av den ordinarie personalstyrkan.

Skapad: 2020-01-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 179 176

Stoppa storskolan i Katrineholm!

Det politiska styret i Katrineholm, Socialdemokraterna och Moderaterna, stänger ner högstadium efter högstadium och har snart nått sin slutdestination: Storskolan.En skola som ska rymma kommunens alla högstadieelever på en och samma plats, även de elever som bor utanför tätorten Katrineholm. Detta är problematiskt ur flera aspekter, och även om det eventuellt skapar bättre förutsättningar att rekrytera personal, så kommer det slå hårt mot eleverna.  Om det bara finns en högstadieskola, vart ska

Skapad: 2020-01-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 280 277

LÅT JOSEF STANNA, LÅT HONOM INTE UTVISAS TILL DÖDEN!!

Min pojkvän Josef har nu fått nytt brev hem från Migrationsverket om att han måste utvisas. Josef har bott här i Sverige i 8 år, har gått i skolan här, och jobbar här, betalar skatt som alla människor, anpassat sig till vårt svenska samhälle samt lärt sig det svenska språket flytande. Han har fått många nya vänner här, han har hela sin familj här och även mig. Han har ingen han känner i sitt hemland Afghanistan. Josef gjorde en överklagan med sitt arbetstillstånd men Migrationsverket har nekat d

Skapad: 2020-01-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7062 6834

STOPPA FYRVERKERIER för privatpersoner (En namninsamling för oss som bor i Lerums Kommun)

FÖRBJUD PRIVAT ANVÄNDNING AV FYRVERKERIPJÄSER ILERUMS KOMMUNVi verkar för ett totalförbud för privat användning av dessa pjäser. Vi villockså att Lerums Kommun stöttar Södertäljes förslag/upprop till ett nationellt förbud motfyrverkerier.Skälen till detta är många och kan delas upp i exempelvis följande punkter: Brandrisk Skaderisk Djur far mycket illa Människor far mycket illa Uppenbar miljöförorening Används som vapenNamninsamlingen kommer att lämnas till kommunens ledning och politiker.

Skapad: 2020-01-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 76 74

Alla borde ha rätt till gratis sjukvård.

De största dödsorsakerna i världen är sjukdomar och över hälften av de i Sverige som dör varje år dör av sjukdomar. De sjukdomar som dödar mest enligt socialstyrelsen är hjärt och kärlsjukdomar (var orsaken till 33% av dödsfallen 2018) och tumörer (var orsaken till 25% av dödsfallen 2018)Dessa sjukdomar kan förhindras och förebyggas med hjälp av sjukvård, fast många som drabbas av dessa sjukdomar har inte ekonomin till att få den sjukvård de behöver. Om vi hade gratis sjukvård för alla skulle mä

Skapad: 2020-01-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 5

Sänk politikernas lön med 50%

Jag och säkert många Många andra har nog ledsna på politikernas ständigt mjölkande av våra skattepengar. Jag tycker att vi kräver att deras lön ska sänkas med 50%.  Hur många påskrifter kan vi få ihop????? Hoppas på flera 100tusen .

Skapad: 2020-01-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7 7

Krav om rättsäkerhet, barn-domstolar, soc upphörande och att Kungen som Regent rensar ut korruptionen ochbeordrar: Verkställ!

 Hur kommer det sig att vi om och om igen möts av sanslösa nyheter där barnen mot allt sunt förnuft placerats med ensam vårdnad hos förövaren, och både socialtjänst och domare blundat inför att omfattande psykiskt och fysiskt våld i nära relation, mot barnen och mamman har förekommit?! Detta är vad som sker, i Sverige,j ust nu, varje arbetsdag, år ut och år in, regeringsbyte efter regeringsbyte, decenium efter decenium: Tingsrätterna följer inte lagen utan olaglig praxis.  Praxisen att låtsas so

Skapad: 2020-01-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 22 20

Stoppa Håbo kommuns planer på kv 5 & 6 i Björnbro.

Håbo kommun har i den senaste detaljplanen för kvarter 5 och 6 i Björnbro industriområde tagit alldeles för stora avsteg ifrån detaljplaneprogrammet. I korta drag: * Industriområdet har ökat från 13,2 hektar till 25 hektar. * Avstånden till bostadsområden i Skörby har minskat från 300m till 150m. * Bullerutredningen som tagits fram tidigare tar inte hänsnyn till kommunens plan på att tillåta fastigheter som är 30m höga. * Detaljplanen tillåter logistigkverksamhet under dygnets alla timmar. Vi an

Skapad: 2020-01-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 62 61

Vi vill ha öppna förskolan Villgott kvar!

Senast den 31 Mars kommer öppna förskolan Villgott här i Ludvika att stängas. Då kommer Villgott bli vilande på obestämd tid. Det beslutades den 15 Januari. MEN Villgott behövs och denna namninsamling är för att Villgott ska få vara kvar och fortsätta med sin verksamhet. Så om ni håller med om att Villgott ska få fortsätta med sin verksamhet även efter 31 Mars så skriv under och ge ditt stöd! Detta kommer lämnas till ansvariga beslutsfattare.  Villgott är en viktig mötesplats för blivande föräld

Skapad: 2020-01-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 286 285Facebook