Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
30 808 Protest mot Malmö Stads avlivande av svan.
Söndagen 7/4 sköt Malmö Stad en svanhanne som tillsammans med sin partner vaktade åtta ägg i kanalen. Honan, som bildar par på livstid, tvingas nu häcka sina ägg utan hjälp att hitta mat till sig själv samt att vakta och hitta mat till dina ungar på helt egen hand. Detta barbariska beteende kan inte accepteras. Skriv under! ...
2019-04-08
30 814 Flytta Sveriges Israelambassad till Jerusalem!
Sedan mer än 3 000 år har Jerusalem varit Israels huvudstad. Inget annat folk i världen kan hävda samma historiska band till sin huvudstad. När staten Israel 1980 valde att formalisera detta faktum, flyttade världens länder i protest sina ambassader till Tel Aviv, och frånkände således det som ses som en självklar rätt för varje land: att själva bestämma om sin huvudstad.   I december 2017 var U...
2018-09-07
30 30 Upprop: Öppna upp igen för biltrafik till KTH Campus från Roslagsvägen
Vi har tagit del av planerna att hålla Greta Arwidssons och Baron Rålambs väg fortsatt avstängda för biltrafik. Det är ett beslut som vi som anställda på KTH vill invända emot eftersom det påverkar KTHs anställda och studenter negativt.   Då den norra tillfartsvägen är stängd kan KTHs campusområde endast nås via infarten från den tidvis mycket trafikerade Valhallavägen. Det är en tillfartsväg som...
2019-05-16
30 228 Låt Ålgård förbli en plats för alla!
Vi vill se Ålgårds kvarn och såg fortsätta blomstra! Föreningen Ålgård är måna om att Ålgårds kvarn och såg med tillhörande mark bevaras som en plats öppen för allmänheten. Vi ser platsen som en helhet. Den har fantastiska natur- och kulturhistoriska värden. Vi har sett att Ålgård väcker engagemang och lockar besökare och turister. Det vill vi ska fortsätta att tillvaratas! Orust kommun har planer...
2019-04-01
29 29 Höja lön för Lunds sommarpraktikanter
Vi här på lunds samordningsgrupp försöker just nu öka lönen för kommunens sommarpraktikanter. Lunds kommun betalar just nu sina sommarpraktikanter ungefär 45kr i timmen. Du kanske tycker att detta är en absurt låg lön, och det tycker vi på samordningsgruppen också. Om vi får tillräckligt många signaturer måste kommunen agera och sluta betala sina "sommarpraktikanter" en så låg lön....
2019-04-26
28 28 Vi vill ha kvar vår förskolepersonal!
Vi vill ha kvar vår förskolepersonal. Låt Helena Haraldsson jobba kvar på Lane-ryrs förskola.  ...
2019-04-25
27 1 498 Vård för dom med lipödem
Lipödem är en genetiskstörning i fettceller som drabbar kvinnor i första hand. Dom drabbade har ofta svår värk i drabbade områden som ofta är stuss, höfter och lår  Även armar kan drabbas. Vid kontakt med vård får dom drabbade ofta höra att det felaktigt är fetma och man ska banta vilket ej hjälper. Detta medför att vi drabbade ej får någon vård i landstingen runt om i Sverige  Den vård som funkat...
2018-06-03
27 208 Stoppa nedläggningen av MST-teamet i Östersund
MST-teamet jobbar med att stödja barn och ungdomar med svåra problem som exempelvis missbruk, kriminalitet, aggressivitet, skolk eller som riskerar att placeras utanför hemmet. Teamet hjälper föräldrar att hitta redskap för att bemöta och handskas med de problem som det kan innebära att vara tonårsförälder. Insatsen sätts in i ett tidigt skede och MST-teamet involverar även andra personer som är v...
2019-04-01
27 27 Farlig trafiksituation på Djurö - Sollenkrokavägen
Allför höga hastigheter inom det hastighetsbegränsade området (50-30 km/tim) på centrala Djurö riskerar att orsaka olyckor för skolbarn, gående, cyklister och bilar. Bristande efterlevnad av max tillåten hastighet är huvudorsaken. Jag anser att hastigheterna är för höga på ovanstående väg....
2019-05-08
26 27 Regeringen mäste ändra uppdragen till alla statliga myndigheter, att det skall stå " Allt våld i nära relationer skall upphöra "!
Inga Akillesjourer(mansjoourer) som det är nu, kan söka statliga medel pga regeringen ger uppdrag till dom statliga myndigheterna mäns våld mot kvinnor skall upphöra istället skall det det stå " Allt våld i nära relationer skall upphöra" så alla kan få stöd och hjälp oavsett kön. Att alla är lika värda oavsett kön som utsätts av psykisk och fysisk våld i nära relationer....
2019-05-10
Facebook