De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Bättre öppettider på nattis i Askersund.

Efter beslutet om ändrade öppetider på barnomsorg på obekväm arbetstid sätter oss om är ensamstående/skiftarbetare i en ohållbar situation.  Största problemet är helgerna då öppettiderna på dagen helt tas bort. Istället kommer dom öppna kl 17:30 och vi är många som jobbar inom vården. Vården i vårt samhälle ska fungera dygnet runt och när kommunen drar ner på verksamheter så drabbar det andra verksamheter i samma kommun, vi är ett och samma. Att utöka öppettider så vi åtminstone kan börja våra p

Skapad: 2020-01-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15 15
30 dagar 15 15

Bevara Tingstäde träsk

Tingstäde träsk - Ett minne blott?  Information till allmänheten Öppen fråga till Region Gotland och Länsstyrelsen Vi som bor och lever kring Tingstäde träsk har noterat att vattennivån aldrig har varit så låg som den är nu. Källor och enskilda brunnar kring träsket sinade i somras. Sommarens torka är säkerligen en bidragande orsak till den låga vattennivån och enligt IPCC:s senaste klimatrapport är fler torra somrar att vänta. Tillgången på vatten i Region Gotlands vattentäkter på File hajdar h

Skapad: 2018-11-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 117 116
30 dagar 15 15

En namninsamling för att stödja Netflix och julkomedin med Jesus som antytt homosexuell.

En komedi med Jesus som antytt homosexuell, på Netflix, har tyvärr retat många kristna. Detta är namninsamling för att ge Netflix stöd att behålla filmen. Det finns inga som helst skäl att ta bort en film bara av den anledningen att huvudpersonerna är regnbågsmänniskor. "The first temptation of Christ" hittar du på netflix. Läs gärna mer här https://www.qx.se/noje/191712/miljoner-kraver-ursakt-av-netflix-efter-homosexuell-jesus/    

Skapad: 2019-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 137 130
30 dagar 14 14

Klimatet måste räddas, vi kräver att politikerna agerar!

Namninsamling som Alingsås Klimatfullmäktige kommer lämna över till kommunstyrelsens ordförande i Alingsås kommun den 11 december på Kommunfullmäktige. 1. Inför gratis kollektivtrafik och tätare turer på landsbygden. 2.Inför lokalproducerad och ekologisk mat på våra äldreboenden, förskolor och skolor. 3. Vi vill att både kommunens fordonsflotta och kollektivtrafik är fossilfri innan 2030. 4. Eftersom att transporter står för 80% av Alingsås utsläpp av CO2-ekvivalenter vill vi att kommunen säkrar

Skapad: 2019-12-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 71 71
30 dagar 14 14

Protest mot trafiksituationen i Örebro

Trafikupproret i Örebro Frihet är att ha tillgång  när till bil när den underlättar vardagslivet mycket och frihet är att slippa ha bil när man ej behöver en sådan. I Örebro har kommunen de senaste åren strypt biltrafiken centralt med diverse ombyggnader i gatusystemet. Detta har medfört stor köbildning, onödig tomgångskörning och mycket ökade restider för tex arbetspendlare till USÖ och andra arbetsplatser, sjukhusbesökare och all annan trafik. Att parkera har också blivit svårare inte bara ber

Skapad: 2019-11-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 19 19
30 dagar 14 14

Det här är ett upprop till alla SKK-registrerade uppfödare/ägare av brachycephala raser.

Det här är ett upprop till alla SKK-registrerade uppfödare/ägare av brachycephala raser. Skriv under uppropet och stöd skrivelsen till SKK för våra rasers överlevnad i framtiden.  Till berörda på SKK. Sverige 2019 09 15 Vi är en grupp uppfödare av brachycephala raser som vill framföra ett påpekande för omedelbar handläggning till SKK Central Styrelsen angående våra rasers framtid. Vi följer utvecklingen runt omkring oss mycket noggrant och upplever att man kan hantera den uppkomna situationen p

Skapad: 2019-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 474 455
30 dagar 14 14

Bensinupproret 2.0

Genom att skriva under detta dokument skriver du under att du är emot de höjda skatterna på våra drivmedel och att du samtycker med att denna höjning måste stoppas! Det enda kravet vi ställer med denna namninsamling är att skatten på disel och bensin INTE ökar mer!

Skapad: 2019-05-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29605 29468
30 dagar 14 14

Jag vill kunna köpa Dentosal tandkräm igen

Så här skriver ACO på sin hemsida. Dentosal har utgått ur vårt sortiment Dentosal är en unik produkt. Den tröga och grova konsistensen ställer höga krav på de stora kärl i vilka produkten blandas på fabriken. Fabriken vi använt under många år lade tidigare i år ner sin tillverkning, och vi har gjort flera försök att flytta produktionen till någon av våra andra fabriker. Detta har visat sig vara för utmanande, då den tröga och grova formuleringen inte går att anpassa tilli vanliga tillverkningsdi

Skapad: 2020-01-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13 13
30 dagar 13 13

Stoppa fördärvandet av Fullersta bio!

  Huddinge kommun har i sommar beviljat sig själv bygglov för radikala ingrepp i Fullersta bio. Bland annat ska en majoritet av fönstren muras igen, och innertaket i teatersalongen ska sänkas med uteblivet ljusinsläpp som följd. Se bygglovsansökan med diarienummer MBF 2019-000915. Fullersta bio, byggd 1931, är ett praktexempel på en byggnad i funktionalistisk stil från den aktuella tiden. Ursprungligen har den tjänat som Konsum-affär och biograf. Senare har den inhyst teaterverksamhet för barn

Skapad: 2019-08-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 401 397
30 dagar 13 13

Stoppa svenska kändisar från att deltaga i Fångarna på fortet p g a djuren

Fångarna på fortet, ett populärt program på TV4. Djuren är de enda fångarna. Att se tigrar på ett stenfort i burar är fruktansvärt och djurplågeri. svenska kändisar står bakom detta djurplågeri i och med att de deltar i programmet

Skapad: 2019-03-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 97 97
30 dagar 13 13

uppropet2019

Uppropet 2019 - en namninsamling emot Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens möjlighet att utse reservat och nyckelbiotoper där skogsägare har minimal möjlighet till påverkan.Mer information hittar du på:http://skogsagaresaganderatt.se 

Skapad: 2019-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 120 119
30 dagar 13 13Facebook