Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
178 178 Protest mot byggande av fler gruppboenden på Nyckelön i Kvicksund
Skriv under om du anser att Västerås kommun bör stoppa byggande av ännu fler gruppboenden på Nyckelön, d.v.s. avslå bygglov som lämnas in från byggbolag om att få bygga gruppboenden. Dessutom önskar vi att detaljplanen ändras snarast så att en begränsning i antal för gruppboenden införs. Detta så att orten bevarar sin lantliga miljö och sitt lugn....
2019-05-24
174 180 Motsättande av tomtval för rusmedelsenhet i Kronoby centrum vid Spårvägen 2. (Stängd)
Av erfarenhet har det visat sig vara av stor negativ inverkan på närliggande område samt samhälle att missbrukarenheter placeras centralt. I detta fall är det mycket oroväckande att vi kommer att ha bostäder samt bostadsområden med skolbarn och ungdomar i närområde till missbrukarenheten! Kronoby kommun har mängder av lediga tomter som inte ligger i kärncentrum och ej heller i tätbebyggd områden r...
2019-05-13
174 174 Betongpark i Vellinge
  Hej Alla! klart Vellinge ska ha en betongpark!  Det kommer inte bara vara roligt för en person som mig som har åkt skateboard i 25 år utan roligt för alla ungdomar i alla närliggande kommuner samt övriga   ALLA vill ha något att göra och för som som inte vet vad man ska göra som bara hänger runt så är en betong skatepark en perfekt lösning för kommunen. I dagsläget har vi en Rhino park i Velling...
2019-06-11
174 174 Rädda familjecentralen i Avesta
Vi vill att alla bvc-sköterskor återanställs och att nya tjänster tillsätts så att vi kan behålla familjecentralen i Avesta. ...
2019-06-10
174 1 928 Nej till Skip-stop på Nynäslinjen
Nu stoppar vi Skip-stop även på Nynäslinjen!   SL slopar Skip-stop - norr om stan. Vi som bor i Trångsund, Skogås, Jordbro och Krigslida tvingas fortsätta stå på perrongen och frysa medan x-tågen susar förbi. Andra linjer har 8 tåg/timme medan Nynäslinjen endast har 6 tåg/timme. Trots detta ska vart tredje tåg hoppa över Trångsund, Skogås och Jordbro – och ge dem ännu sämre turtäthet med bara 4 t...
2018-12-07
172 172 VI SOM KRÄVER ATT FRITIDSGÅRDEN I GÅRDSTEN INTE STÄNGS NER
Stadsdelen Angered beräknas gå 9 miljoner kronor back i år och som lösning på detta vill politikerna stänga ner fritidsgårdarna i b.la Gårdsten som tagit emot 4000 ungdomar bara dem senaste månaderna. Detta är en mötesplats som verkar för dessa ungdomars utveckling, hälsa och självkänlsa. Vi kräver andra lösningar för att budgeten ska gå ihop, vi kräver att den dåliga planering som stadsdelen fört...
2019-06-26
166 166 Inför rökförbud på Varamonstranden i Motala
Den andra augusti 2018 samlades ca 30 frivilliga vid Varamostranden i Motala för att plocka upp fimpar ifrån stranden. Under drygt en timme plockades 6 kilo fimpar upp ifrån denna strand som är Nordens längsta insjöbad. 6 kilo motsvarar ca 18.500 fimpar och hit kommer besökare ifrån när och fjärran för att njuta av en skön stund vid Vätterns klara vatten och vackra sandstrand. Här leker småbarnen...
2019-05-24
162 162 Stoppa stängningen av Psykiatriska mottagningen i Flen!!!
Stoppa stängningen av Psykiatriska mottagningen och flytten till Katrineholm, vilken planeras ska ske efter sommaren 2019. En flytt vore förödande för patienterna i Flens kommun. Mottagningen bör fortsatt finnas kvar i Flen. ...
2019-05-21
162 162 Arbetsvärderingen motsvarar inte lönen, lönen motsvarar inte den uppskattning medborgaren visar oss. Nu är det vår tur!
Lönestrukturen på vår arbetsplats måste ses över! Värdera brandmannen efter hans och hennes arbetsinsats. Grundlönen måste upp till minst 33000kr månaden för en erfaren brandman eller ca 7 år i tjänst, vilket motsvarar medellönen för alla arbetstagare 2017. Genom att skriva under detta upprop hoppas vi visa politiker och chefer att vi inte nöjer oss med orättvisa löner längre. Samhället ställer al...
2019-06-14
159 159 Behålla Niklas som rektor på Hällingsjöskolan
Vi är föräldrar till elever på Hällingsjöskolan som med anledning utav den planerade omorganisationen på skolan vill framföra  vår starka oro och uppgivenhet.  Vi har under de senaste 5 åren fått byta rektor vid hela 4 tillfällen vilket har påverkat både lärare och våra barn negativt, inte minst de elever som är i behov av anpassningar och stöd för sin måluppfyllelse, då rektorn är en central del...
2019-06-16
Facebook