Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
53 304 Dags att förbättra vägen mellan Lyresten och Härlycke!
Dags att kräva förbättring av vägen mellan Lyresten och Härlycke! Vägen mellan färjeläget Lyresten och Härlycke (väg 738) samt Tvethogen och Tvet (739) är i bedrövligt skick. Vägarna lappas och lagas ganska regelbundet men de är ojämna och har många stora håligheter. Det saknas gång- och cykelbanor och alla trafikanter måste samsas på dessa trafikfarliga vägar. Tryggast känns det att köra mitt på...
2019-07-15
52 52 Är Regering ett rättssubjekt och avtalspart juridiskt och ekonomiskt?
Till: Svenska EU-parlamentariker Jag vill att ni informerar mig om hos vilken registermyndighet den svenska regeringen är registrerad som rättssubjekt! Jag vill ha utdrag på regeringens registreringsbevis för att kunna rikta mina juridiska och ekonomiska krav till den juridiskt och ekonomiskt ansvarige, vilken ska skydda mina mänskliga rättigheter enligt gällande lag. Jag vill att ni, folkvalda...
2019-08-30
51 213 Fortsatt skolfotografering i Arjeplogs skolor!
Enligt uppgift har arjeplogs kultur- och utbildningschef beslutat att lägga ner skolfoto i Arjeplog då det inte ingår i skolans uppdrag, andra orsaker ska även vara GDPR, administration och en kostnad för föräldrar. Min förhoppning med denna namninsamling är att uppmärksamma vilket stort antal människor som är emot detta beslut. Både enskilda foton, klassfoton och skolkatalog är väldigt betydelsef...
2019-08-23
50 50 Få in Sofia på DMP
Hallojjjjj Hjälp mig utöka DMP-programmet på UMU med en plats så jag får komma in HT-19.  Tusen tack<3 ...
2019-09-16
48 157 Nedläggning av gynekologimottagningen i Skene
Förslag finns från SÄS att lägga ner gynekologimottagningen i Skene. Detta med anledning av att det ska sparas pengar. Vi vill hjälpa till att stoppa nedläggning genom att starta denna namninsamling. Skriv gärna på om du också tycker att det ska finnas en gynekologimottagning kvar i Skene!...
2019-08-16
48 235 Nedgång till Vega station från norra sidan
Vi som bor i ’gamla’ Vega, dvs vi som idag är hänvisade till en extremt lång och slingrig väg för att komma till pendeltågsstationen. Skriv på för att trycka på kommunen att även nedgång från norra  sidan ska byggas, exempelvis ner från bron....
2019-04-01
48 35 405 RIV UPP skattefinansieringen av Public Service
Onsdagen den 14:e November 2018 röstade Sveriges riksdag igenom Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU2 vilket fastställer att Public Service-bolagen från den 1:e Januari 2019 kommer att finansieras via en progressiv skatt. Att oreformerat cementera Public Service-bolagen i deras nuvarande form med fallande tittarstöd och förtroendesiffror är djupt oansvarigt. Att göra anspråk på medborgarnas pe...
2018-11-14
48 48 Helgförskola Åre kommun
Är du/ni i behov av hjälp från förskolan på helger? Skriv på här! Vi har varit i kontakt med kommunen, som anser att behovet för att ha en förskola öppet på helger inte finns. Vi frågade hur många det krävs för att behovet skulle uppfyllas? Det kunde de inte ge svar på. Med så många i denna kommun som jobbar inom turism och serviceyrken så som resturang, butik och hemtjänst. Yrken med andra arbets...
2019-09-11
47 2 833 Vi kräver att våra barn skyddas vid våld i hemmet och vårdnadstvister!
Nu måste det ske en förändring! Vi startar en namninsamling som vi hoppas att så många som möjligt vill skriva under så att vi kan visa Justitieminister Morgan Johansson och Socialminister Lena Hallengren att det är en viktig fråga som behöver prioriteras.   Barnmisshandel och lagen: Vi föreslår att man kompletterar lagen om barnaga och tydligt inkluderar psykisk misshandel och indirekt våld som...
2019-02-18
47 177 Mer pengar till skolan i Tjörns kommun!
Stora nedskärningar har skett inom skolan det gångna året inom Tjörns kommun, med en personalminskning på upp till 60 personer, halverade materialkostnader och indragningar på elevhälsa och särskilt stöd som följd. Förvaltningschef och rektorer har samtliga i sina konsekvensanalyser uppgett hög risk att detta kommer leda till bl.a. färre som får godkända betyg, ökad ohälsa bland elever och persona...
2019-08-12
Facebook