De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa Jan Jannlund att kränka människor inom Sverige.

Hej!  Mitt namn är Tatyana Egoricheva och jag samlar in era underskrift för att Polisen ska veta hur många människor inom Sverige och Norden blev drabbade av Jan Jannlund.  Allt började ungefär under december 2017 där Jannlund under ett fejk profil lade upp bild på mina barn och kallade mig för pedofil. Eftersom då jag precis födde min dotter så tänkte jag inte mycket på detta (det finns elak folk på nätet varför ska man bryr sig) ,endå det var elak sagt och gjort .  Sen den 31 januari 2019 Jann

Skapad: 2020-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 10 10
7 dagar 7 7

Jag står INTE bakom Åkessons handling

Den 4/3-2020 har Jimmie Åkesson åkt ner till gränsen mellan Turkiet och Grekland för att sprida flygblad som är undertecknat av "Svenska folket". Flygbladet råder bland annat flyktingarna att inte komma hit då det är fullt.  om du tillhör svenska folket och INTE står bakom dessa flygblad. Skriv då under!! Detta är inte acceptabelt   #Inteimittnamn

Skapad: 2020-03-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 69746 68367
7 dagar 7 7

Medborgarförslag om att stoppa nedläggningen av lekplatsen "Myntslingan"

Kommunen tog för flera år sedan ett beslut om att lägga ner vissa lekplatser runt om i kommunen. Lekplatsen "Myntslingan" är en av dessa lekplatser. Lekplatsen är anpassad för åldrar 0 - 6 år och vid senaste besiktningen fanns det bara två mindre brister på en gungbräda (axialgunga) medan sandlådan, gungorna, balansredskap samt klätterställning med ruschkana var helt utan brister eller anmärkningar. Det finns ett beslut om att lägga ner lekplatsen inom ett år och vi vill stoppa detta med ett med

Skapad: 2020-05-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6 6
7 dagar 6 6

UPPROP KULTURARV!

UPPROP KULTURARV VÄRNA KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH MILJÖER Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna för att kunna leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebygg

Skapad: 2020-01-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2481 2441
7 dagar 7 6

STOPPA 5G EXPERIMENTET MED VÅR MILJÖ OCH HÄLSA NU!

Utbyggnad och tester av 5G är i full gång i Umeå utan att miljö- och hälsorisker har utretts. Studenter, barn, gamla och sjuka blir försöksobjekt utan sitt medgivande. Detta trots att experimentet strider mot både svensk lagstiftning (Miljöbalken kap 2) och Nûrnbergkonventionen. Vi kräver full öppenhet och transparens från de ansvariga parterna angående Umeå 5G. Vi kräver att experimentet omedelbart stoppas tills en oberoende och grundlig forskningsutredning kan garantera säkerheten för befolkn

Skapad: 2019-04-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 501 487
7 dagar 6 6

Namninsamling för att Norrköpings kommun ska överta vägföreningarna

Det är dags att kommunen infriar sitt 50-åriga löfte om att överta vägföreningarna. Detta är en namninsamling för att stödja denna fråga inför omröstningen vid kommunfullmäktige 25/5, så skriv gärna under snarast! Har du också undrat varför så många lekparker står och förfaller i ytterområdena? Varför kommunen vägrar ersätta trasiga lekredskap? Varför kommunens samtliga 100 lekplatser endast finns i stadskärnan? Varför vägföreningar har ansvar för trafiksäkerhet, asfaltering, trottoarer, sopning

Skapad: 2020-05-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1070 1069
7 dagar 5 5

Stoppa nuvarande avverkningsplaner och exploatering i Dammbergen

Med min underskrift stödjer jag uppropet att omedelbart avbryta pågående planbesked KS2019-265, inklusive att förhindra Bokabs avverkningsplaner enligt besked A55443-2018 till Skogsstyrelsen, samt förhindra beslut om planbesked KS2020-446. Samtliga dessa besked gäller närströvområdet Dammbergen, mellan Olseröd och Ullstorp, som nu planeras för avverkning och sedan som bostadsområde.   Området är skyddat såsom närströvområde med hänsynsnivå 2 enligt fastställd Översiktsplan 2010. Detta betyder at

Skapad: 2020-04-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 562 560
7 dagar 5 5

Rädda Munsö skola

Vi som undertecknar detta anser att planerna på att flytta Munsö skolas verksamhet och elever till Sundby skola ska stoppas och att Munsö skola ska drivas vidare!

Skapad: 2020-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 798 794
7 dagar 5 5

Sjömanskyrkan i Göteborg stänger 1/1_2020 pga brist på Pengar till Personal och Verksamhet.

Rädda Sjömanskyrkan så att Verksamheten kan fortsätta i någon form.

Skapad: 2019-12-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 478 467
7 dagar 5 5

Hjälp oss, Ateist Sverige, att hjälpa Abbas ifrån säker död!

Hjälp oss, Ateist Sverige, att hjälpa Abbas! Abbas är en 18-årig ung man som föddes i Iran utav afghanska föräldrar och kom till Sverige i November 2015. I Iran anses ofta afghaner vara tredje klassens invånare, förnekas skolgång och är ofta tvingade till kriminalitet och tiggeri för att överleva. Sen Abbas kom till Sverige, nov. 2015, så har han träffat en flickvän, lärt sig språket, anammat sekulära värderingar och avsagt sig sin religiösa tillhörighet. Abbas har därmed gjort sig skyldig till

Skapad: 2017-01-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 702 685
7 dagar 6 5Facebook