De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa flytten av LSS-boendet Svalan

LSS-boendet Svalan i Ekerö kommun har blivit tillsagda att flytta redan nu i maj för att kommunen inte åtgärdat utrymningsvägar, vilket påpekades för 11 år sedan. Nu har räddningstjänsten sagt stopp för detta och de boende som har funnits där sedan många år tillbaka ska bli av med sin trygghet i varandra, personalen samt området däromkring. Vi som bor nära boendet tycker det är hemskt att detta ska hända våra grannar och kräver nu att Ekerö kommun tillfälligt flyttar de boende medan huset åtgärd

Skapad: 2021-05-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 104 103
7 dagar 5 5

Rädda Tyresös vanskötta torp och gårdar!

Tyresö Kommun prioriterar inte omhändertagandet av Raksta och andra torp/gårdar och lyssnar inte heller på privatpersoner som engagerar sig. Vi vill inte att vårt kvarvarande kulturarv ska gå till spillo. Du som vill ändra på detta skriv på så skickar vi till kommunen. 

Skapad: 2021-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 73 72
7 dagar 5 5

Bring back Cola Zero!

Vilken skam! Hur kan någon tro att detta fiasko ska kunna ersätta den goda cola zeron vi är vana vid? Skriv under om du också anser att den gamla cola zeron var godare. 

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 298 297
7 dagar 5 5

Skor och arbetskläder för alla väder för anställda inom förskola och skola i Nacka och Värmdö Kommun!

Kommunal Sektion Öst vill med denna namninsamling ställa krav på arbetsgivare som bedriver förskole-skolverksamhet i Nacka och Värmdö kommun att snarat ombesörja att anställda som arbetar med barn och elever i en utomhusmiljö flera timmar under dagen får arbetsskor och arbetskläder för alla väder! Det är orimligt att medarbetare ska använda sina egna löner för att köpa kläder för att vara ute i kyla, regn och solsken! Att arbetsgivaren inte redan för länge sedan tagit sitt ansvar för detta är of

Skapad: 2021-02-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 883 879
7 dagar 5 5

Stoppa livsfarlig bussterminal

STOPPA LIVSFARLIG BUSSTERMINAL Den nya Bussterminalen som flyttas från Stadsgården in i Katarinaberget blir en dödsfälla. Den gemensamma in- och utfarten utgörs av en 300 m lång ramp och tunnel ner till själva terminalen som ligger 8 m under havsnivån. Den kombinerade rampen och tunneln till terminalen har bara 2 filer, en för infart och en för utfart. Bussarnas infart från Stadsgårdsleden till  in-och utfartsrampen har bara ett enda signalreglerat körfält. Detta ska användas växelvis som in- oc

Skapad: 2020-12-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 527 524
7 dagar 5 5

Folkomrösta om Sveriges EU-medlemskap

Jag anser att Sverige bör lämna EU och att det därför genomförs en folkomröstning om Sveriges medlemskap snarast.

Skapad: 2020-09-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2032 1982
7 dagar 5 5

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2359 2335
7 dagar 5 5

Återinför Peder Skrivares student-utspring 2022 på Sparbankshallen i Varberg

Studenten är en viktig tid för oss ungdomar och en milstolpe i livet som vi ser framemot. Studenten är en högtid präglad av gamla traditioner och fest! I alla år har Peder Skrivares student utspring skett på Sparbankshallen i Varberg.  Men på grund av COVID-19 har detta stoppats och har skett på skolan istället. Detta trodde vi var tillfälligt, men har nu blivit bestämt att fortsätta för kommande år. Detta påverkar studenten på flera olika sätt. Det kommer inte att vara samma gemenskap då det in

Skapad: 2021-04-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 226 226
7 dagar 4 4

Eric Ugglas skola

1873 beslutar Skövde stadsfullmäktige att ett nytt skolhus skall uppföras. Det blir Eric Ugglas skola. Det är nu är ett av Skövdes äldsta hus och utsmyckad med medaljonger av berömda personligheter från vår bygd. Eric Ugglas skola ligger varmt om hjärtat hos många äldre Skövdebor. Flera har gått i skolan där, gjort sina första biblioteksbesök, gått på musikskolan, sett opera- och teaterföreställningar med mera. Själva huset har verkligen en levande själ. Nu vill kommunen göra ungdomsgård av huse

Skapad: 2021-04-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 33 33
7 dagar 4 4

Bygg ut Lingvägen

Dags att vi som är för bygget av den förlängda Lingvägen också gör vår röst hörd. Tillsammans försöker vi se till att processen inte ska dra ut på tiden ännu mer utan att bygget blir av och folk får bostäder och tillgång till enklare transporter. Varför bygga en lådcykelautobahn och spärra av gatan för trafik ända fram tlll årsskiftet om byggplanerna ändå stoppas? nej, bygg nu! 

Skapad: 2021-04-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 28
7 dagar 4 3