De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Lagändring – Minst 1,5 meters avstånd när motorfordon kör om cyklist

Cyklister riskerar allt för ofta att hamna i svåra olyckor på vägarna, och störst är risken när en bil gör en omkörning. Enligt oss på Craft och cykelprofilen Roberto Vacchi behövs en ny lagstiftning där avståndet till en cyklist vid omkörning är minst 1,5 meter, en lag som redan finns på plats i Spanien, Portugal, Tyskland och Frankrike. Hjälp oss att bidra till trafiksäkerheten för cyklister och skriv på namninsamlingen, det kan rädda liv. #sharetheroad

Skapad: 2020-04-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6565 6533
24 timmar 3 3

Nu tystnar musiken!

Nu tystnar musiken!  Musikbranschen skakas i sin redan bräckliga grund av coronapandemin då konserter och hela turneer ställs in eller flyttas fram. Detta innebär ett ofattbart hårt slag för Sveriges musiker och artister – de flesta är egenföretagare och vet nu inte när - eller ens om - nästa lön kommer. Samtidigt som musiker och artister de senaste tio åren fått allt sämre villkor, vilket i sin tur gett små marginaler att spara till en buffert i kristider, så är musiker och artister ofta de som

Skapad: 2020-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6199 6075
24 timmar 3 3

Nej till vindkraftparken i Olofsberg

Vi säger nej till förslaget från bolaget Fred. Olsen Renewables om etablering av en storskalig vindkraftpark i Olofsberg och Petliden. Skriv på för att markera vad du tycker och ge solidaritet med närboende, naturmiljö, djur och fågelliv i ett av Vindelns kommuns finaste sammanhängande skogslandskap   Bolaget Fred. Olsen Renewables vill exploatera ett område på över 4000 ha till förmån för vindkraft och anlägga upp till 80 turbiner med en höjd på 250 meter: en industri klassat som en miljöfarlig

Skapad: 2020-03-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 200 186
24 timmar 3 3

Bevara Snösätra eller utveckla smart och hållbart

Snösätra graffiti och industriområde är hotat av delvis rivning. Vi behöver ditt stöd för att bevara och utveckla området till en plats för alla - barnfamiljer, ungdomar, vuxna och pensionärer från alla världens hörn i symbios med målare, konstnärer och hantverkare. Hjälp oss med att skriv på  vår namninsamling.

Skapad: 2020-01-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 480 476
24 timmar 3 3

Skydda Vättern som överordnat riksintresse för dricksvatten!

Vättern hotas av ökad militär övningsverksamhet och planer på nya gruvor med stora läckande avfallsupplag. Vi undertecknare kräver att riksdagen lagstiftar så att Vättern kan pekas ut som riksintresse för dricksvattenförsörjning, ett riks-intresse som har företräde framför andra intressen. https://www.youtube.com/watch?v=FLYIHMSAu9w  

Skapad: 2019-12-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 503 502
24 timmar 3 3

Namninsamling. Nej till vindkraft på Ripfjället i Malung

Säg NEJ till vindkraft på Ripfjället i Malung! Ripfjället i Malung, i ett naturskönt område i ett landskap fyllt av fäbodar, vattendrag, orörd natur och sommarstugor, hotas att utplånas av en stor vindkraftspark med 30 stycken 250 meter höga vindkraftverk. (3 gånger högre än Globen som är 85 m högt) Alla vi som värderar tystnad, natur och djurliv kommer att påverkas negativt. Mark- och stugägare får sina livsverk krossade, det genom generationer ärvda fäbodlivet blir ett minne blott. Jägare och

Skapad: 2020-06-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 422 380
24 timmar 2 2

Vi som stödjer Alexander Bard

 En namninsamling till stöd för Alexander Bard samt hans förmåga att yttra sin åsikt rakryggat och stå upp för yttrandefriheten. 

Skapad: 2020-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3631 3504
24 timmar 2 2

Vi kräver att Trollhättan kommun lämnar tillbaka nyfödda Leonore till sin familj!

Offentliga tjänstemän i Trollhättan stad bortrövade nyfödda Leonore 6 dagar gammal från sin familj helt utan skäl. Kräv att Trollhättan stad återlämnar Leonore till sin familj så att Leonore får återförenas med sin familj!  Läs mer på www.stulenbebis.se. Denna namninsamling syftar till att påverka beslutsfattarna att lämna tillbaka Leonore. Namninsamlingen kommer att användas i dialog med politiker och beslutsfattare i syfte att i demokratisk anda visa allmänhetens och skattebetalarnas åsikt om

Skapad: 2020-06-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 131 128
24 timmar 2 2

Rädda kulturmiljön och naturen vid Järle Kvarn

  Naturvårdsverket (NV), som äger naturreservatet vid Järleånoch även Järle Kvarn ansöker nu om att få  riva ut kvarndammenvilket kommer att medföra stora ingrepp på den värdefulla miljön. Detta vill vi förhindra.   Järle stad och området vid Järleån har spelat en stor roll i Bergslagens- och Sveriges industrihistoria och de spår som finns här vittnar om järnhanteringen och de levnadsvillkor som människorna här levde under.  Järle kvarnområde är en liten men viktig del av Järleåns naturreser

Skapad: 2020-06-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 701 670
24 timmar 2 2

Vi kräver att SVT ska sända veterandagen!

Jag citerar ordförande i Sveriges veteranförbund, tillika f.d. överbefälhavare, Sverker Göransons debattartikel som finns länkad längst ner "Sverige har sedan 1948 skickat ut över 100 000 svenska kvinnor och män på internationell tjänstgöring i konfliktområden och krigshärdar för att agera som spjutspets i svensk utrikespolitik. En följd av detta är att några blir skadade för livet, och andra mister livet. /…/ Veterandagen den 29 maj är unik då det är den enda dagen med statsceremoniell status d

Skapad: 2020-06-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 753 740
24 timmar 2 2Facebook