De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Skolmatsupproret

Barn förväntas vara i skolan långa dagar, kunna sitta still & koncentrera sig, lära sig nya saker samtidigt vara en god kompis. Skolan är en stressig miljö & mycket att tänka på.  Att maten då är viktig för att barnen ska klara av detta är för mig en självklarhet. Därför är det fruktansvärt att maten till barnen i skolorna i Karlshamns kommun nu ska ändras pågrund utav det ska sparas pengar. Barn är individer som behöver sin näring för att klara av skolan, men vi talar också om barn. Bar

Skapad: 2021-05-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 487 487
24 timmar 1 1

Hjälp mig stoppa misshandel i familjer och familjehem!!!

Med din underskrift hjälper Du mig att visa på de brister jag anser finns i socialtjänstens lagar och regler! När du frågar någon om hur deras barndom var så förväntar man sig inte att du ska få höra att jag lagade maten till oss, jag städade hela huset, jag torkade kräks efter mina föräldrar, jag var inlåst ensam hemma, jag fick slag etc etc etc..... Tyvärr är det verkligehten för en hel del barn i Sverige, fina vackra trygga Sverige!!! Barn som inte får trygghet, värme eller mat, inte får känn

Skapad: 2021-05-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 77 77
24 timmar 1 1

Stoppa byggplanerna vid Mölnlyckemotet - skydda Rådasjöns naturreservat!

Härryda Kommun har i sin utveckling av Mölnlyckemotet planer om att bebygga området rakt ovanför Rådasjöns naturreservat. Det rör sig om den bit land som ligger inkilad mellan Boråsvägen och motorvägen. Samma plan finns för den delvis bebyggda marken på öster sida om Säterivägen. Båda planer innefattar parkeringsplatser och byggnader som kan komma att innehålla hotell/vandrarhem, kontor och andra verksamheter. Under granskningsfasen har bland annat Naturskyddsföreningen och Göteborgs Ornitologis

Skapad: 2021-05-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 30 30
24 timmar 1 1

NEJ TILL VINDKRAFT I HÖLJES

Vi kräver att planerna på en vindkraftsindustri i HÖLJES STOPPAS!

Skapad: 2021-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 389 281
24 timmar 1 0

Låt Ramesh få stanna

Ramesh kom till Sverige 2015 som 9 åring tillsammans med sin pappa. Ramesh blev placerad i familjehem 2018 då det fanns omsorgsbrister samt hot och våld i hemmet. Ramesh är fortfarande i familjehemmet så socialen anser att en återförening inte är möjlig utifrån pappans psykiska hälsotillstånd samt bristande omsorg. Detta har socialen skrivit många yttranden om till Migrationsverket men migrationsöverdomstolen står fast vid att de ska utvisas tillsammans till ett av världens farligaste länder Afg

Skapad: 2021-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 685 676
24 timmar 1 1

Vi som vill bevara Norrlidsslingan!

Vi vill bevara Norrlidsslingan och hela det värdefulla skogsområdet som omger detta motionsspår. Vi är många som på olika sätt nyttjar denna unika miljö mellan nuvarande bebyggelse och Kalmarsund för hälsofrämjande motion och rekreation. Området fungerar som en naturlig lunga i närområdet och uppvisar en mångfald av djur och insekter samt en väletablerad skogsmiljö.

Skapad: 2021-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 252 248
24 timmar 1 1

Låt Ester ha kvar januari gruppen

Vi vill ha kvar Ester som lärare i januari gruppen, vi vill ha kvar henne på salongen och som mentor. Vi känner att vi lär oss bäst från Ester eftersom hon ser hos alla, hon prioriterar som ingen annan. Hon lär oss exakt allt och förstår vissas svårigheter och olikheter och hjälper oss att förstå utöver det, och vi känner att ingen annan gör det. Vi ser upp till Ester och vi vill verkligen ha kvar henne som VÅR lärare.så med denna insamling hoppas vi att vi kan få ha kvar henne. 

Skapad: 2021-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 16 16
24 timmar 1 1

Rädda fiskebestånden och övergå till ett hållbart fiskande.

I takt med att världshavens fiskebestånd utarmas går vi i snabb takt mot ett hav utan fisk. 90% av fikebestånden är utarmade och påväg att försvinna helt. Om fisket helt stoppas i 2-3 år skulle fiskebestånden helt återgå till en normal population. Och därefter hade en hållbar fiskemotod kunna befästas och sedan pågå tills vidare. Vi uppmanar beslutsfattare att se över vad som måste göras nu för att fiskebestånden kan räddas och att en hållbar fiskemetod kan befästas. 

Skapad: 2021-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 25 25
24 timmar 1 1

LÖF - inte en patientförsäkring för alla! Vi kräver översyn och förändring gällande bedömning och beslut av förlossningsrelaterade skador av FI och Regeringen!

  Finansinspektionen och regeringen! Vi kräver en översyn och förändring av den icke befintliga rättssäkerhet och de systematiska avslag som kvinnor med förlossningsrelaterade skador oftast får på sina skadeanmälningar och begäran om ersättning från Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).  LÖF - en patientförsäkring för alla?  Vi har tillägnat oss kunskap om att delen som berör medicinsk rådgivning vid anmälan av en skada är av avgörande betydelse för de beslut som kvinnor med förlossnin

Skapad: 2021-05-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1843 1829
24 timmar 1 1

I den statliga skogsutredning siktar man på att nästan all fjällnära skog i Sverige ska skyddas. Om förslaget går igenom kan över 7 000 privata skogsägare förlora rätten att bruka sin s

    Protestera mot statligt maktmissbruk!!  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/de-vill-konfiskera-marken-som-vi-ager-och-brukar   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/utredning-foreslar-100-mil-langt-skyddsomrade-av-fjallnara-skog   https://fb.watch/5AyKbdMasV/

Skapad: 2021-05-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 28 27
24 timmar 1 1