De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Tänkt på barnens bästa, låt F-6 eleverna stanna på Särlaskolan!

Det är förkrossande för Norrbys barnfamiljer att förlora sin skola. Särlaskolan är F-9 skola som ligger på Norrby med ca 440 elever. Enligt ett beslut som kommer att tas snart som innebär att flytta Särlaskolans klass F-6 till Byttorpsskolan utan föräldrars-och vårdnadshavarens vetskap kring flytten till Byttorpskolan. Föräldrarna-och vårdnadshavarna har inte alls fått information om vad beslutet för flytten grundar sig i. Vad ansvariga i detta kommande beslut missar att ta hänsyn till är att de

Skapad: 2021-11-11 Statistik

Sveriges television och Sveriges radio måste ta sitt ansvar

Under 2021 har vi *Soroptimister noterat ett bristande omdöme hos Sveriges television och Sveriges radio, och kräver såväl ansvar som agerande av ledning och producenter. Sverige står inför stora utmaningar vad gäller kränkningar inom skola, våld, porrmissbruk, gängkriminalitet med mera. Som en del i arbetet mot denna negativa samhällsutveckling måste public service-bolagen, såsom skattefinansierad media, ta ett större ansvar än vad man gör idag. Inslag med sex/pornografi och våld på sändningst

Skapad: 2021-11-11 Statistik

#MeToo IKEA Bäckebol

Vi kräver att IKEA Bäckebol tar tag i anmälningarna om sexuella trakasserier som inträffat på arbetsplatsen eller på arbetsrelaterade evenemang. Vi kräver också att företaget ska uppmuntra ytterligare personer att anmäla, och göra följande för att offren ska känna sig så bekväma som möjligt: - Att ge förövaren en särskild varning när det kommer till sexuella trakasserier (i dagsläget ges samma sorts varningar ut för att bryta mot klädkoden som att sexuellt trakassera sina kollegor).  - Att lägga

Skapad: 2021-11-10 Statistik

Medborgarförslag - slopa lövblåsare, klipp gräset mer sällan och satsa på ängsmarker

Medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen i Hägersten Bli inspirerade av Huddinge kommun – slopa lövblåsare, klipp gräset mer sällan och satsa på ängsmarker Skriv under om ni tycker det här är ett bra förslag. Ju fler som skriver på desto större effekt! Bakgrund: Vi befinner oss mitt i en akut klimatkris och vi människor behöver ibland ta ett steg tillbaka för att den biologiska mångfalden inte ytterligare ska utarmas. Det jag önskar med det här förslaget är att kommunen utifrån den forskning

Skapad: 2021-11-10 Statistik

Torkskåp till mellanstadiet Bergsjö skola

Insamling för att införskaffa torkskåp till mellanstadiet Bergsjö skola.  Eleverna är ute varje rast och då måste det finnas torkmöjligheter till våra barns kläder då vantar etc inte hinner torka mellan rasterna.  

Skapad: 2021-11-09 Statistik

Fitness 24/7 Gym i Upplands Väsby.

Insamling för att införskaffa Fitness 24/7 Gym i Upplands Väsby.  Vi vet att det finns många gym i kommunen, men ingen som har tjejgym (en låst lokal endast för tjejer/kvinnor på gymmet) där tjejer/kvinnor kan känna sig trygga på gymmet. Sen har de bra pris på deras medlemskap. Det närmaste gymmet som finns tillgängliga är i grannkommunerna Sigtuna (Märsta) eller Sollentuna (Rotebro, Malmvägen m.m). Där av skapas denna insamling för att i framtiden kanske få ett gym i Upplands Väsby som deras Vä

Skapad: 2021-11-08 Statistik

Införa socker skatt på sockersötade drycker.

Reffererar till  Motion 2021/22:805 av Pia Nilsson (S) som skriver följande: Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en fördjupande analys av rimligheten i att införa en sockerskatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige äter vi allt mer socker, och enligt Livsmedelsverket äter fyra av tio vuxna för mycket socker. Undersökningar visar att exempelvis läsk är kopplat till övervikt och fetma. Världshälsoorganisationen WHO ha

Skapad: 2021-11-08 Statistik

Stäng hela Handskerydsskolan med omedelbar verkan!

KRAV: Stäng hela Handskerydsskolan med omedelbar verkan till dess att man fört i bevis att det är säkert att vistas i lokalerna.   BAKGRUND: Efter att giftiga ämnen (bl.a. cancerogena och fortplantningsstörande ämnen) påvisats i inomhusluften i flera skolsalar har en del av skolan nu ålagts med skyddsombudsstop med stöd av Arbetsmiljölagen 6 kap 7 §. Dock kommer undervisningen fortsätta som vanligt i skolans övriga lokaler trots att elever och personal upplever hälsoproblem när de vistas i dess

Skapad: 2021-11-07 Statistik

Stoppa otryggheten i Lysekils kommun nu!

Här med kräver vi kommuninnevånare att Lysekils kommuns styrande tar tag i otryggheten i stan! Vi har tröttnat på flatheten och handlingsförlamningen som råder! Trygghetsrapporteringen på kommunens hemsida har avslutats. Vill ni inte att allmänheten ser vad som händer? Trygghetsvärdar och medborgardialog i alla ära men var är resultatet?  Bilbränder, flertalet rån, sönderslagna rutor, ägg och stenkastning mot fordon och människor, otaliga moped och cykelstölder, hot om misshandel, öppen droghand

Skapad: 2021-11-07 Statistik

NEJ - till nedläggning av K8 i Vännäs

Med min underskrift protesterar jag mot Vård- och omsorgsnämndens beslut att lägga ned gruppbostaden på Kyrkogatan 8 (K8) Riv upp beslutet, gör om och gör det rätt! Med din röst stöder du just i detta nu de drabbade, men även de som i framtiden kan komma att drabbas. Vi är starkt kritiska till Vård- och omsorgsnämndens hantering av ärendet! Ingen konsekvensanalys har utförts innan beslut- vilket bör vara helt avgörande för att man ska veta om beslutet går att genomföra eller ej. Ingen dialog har

Skapad: 2021-11-05 Statistik