2017 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

AMNESTI till afghanska ungdomar!

Låt alla ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige före 20161231 få uppehållstillstånd NU! 

Skapad: 2017-01-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 606 599
2017 602 595

Fanta Zero Lemon till Sverige!

    Många är vi som varit utomlands och fått uppleva Fanta Zero Lemon, diabetiker eller bara någon som inte önskar läsk med socker. Varför finns inte denna i Sverige? Skriv på om du saknar Fanta Zero Lemon i Sverige, listan kommer att skickas till Coca-Cola Sverige.

Skapad: 2017-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 827 806
2017 601 587

Sluta sälja raketer , tänk på rädda djur och människor

Jag vill få stopp på alla dessa raketer som säljs, det skadar båda miljön, djur och människor. Varför inte tänka på alla djuren för en gångs skull som sitter intryckta i hörn och skakar och som kanske senare dör av rädsla på nyår? Eller dom ungdomarna som leker med raketer och skadar en kompis. Skriv under för att sätta stopp på denna skit NU så bidrar ni något stort till både era egna djur och med människor och till en bättre miljö.

Skapad: 2017-12-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2820 2786
2017 599 593

Professionella behandlare för förnyat avtal mellan Ericastiftelsen och SLL

Ericastiftelsen har under drygt 50 års tid bistått BUP Stockholm, som expertresurs inom psykologisk behandling av barn och unga. Stiftelsen kännetecknas av ett djupt engagemang för barns perspektiv och rättigheter, och i dess regi bedrivs även forskning inom psykologisk behandling av barn och ungdomar, samt en kvalificerad utbildningsverksamhet, som av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har lovordats för dess djupa förankring i modern forskning. Ericastiftelsens behandlingsarbete håller hög kvalit

Skapad: 2017-12-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 611 591
2017 597 578

Protest till Värmdö Kommun angående avloppsvattnet som släpps ut i Torsbyfjärden

Värmdö Kommun tömmer avloppasvatten rakt ut i vattnet vid Torsbyfjärden. Mängder av avföring, urin, tamponger och annat åker rakt ut till stränderna där på sommaren det badar Värmdöbor. Motsvarande en simbassäng.  Det här händer när det blir stopp vid pumpstationen vid Ålstäket och då pupas det ut i ett rör som leder ner till vattnet. Slangen ligger 60 meter från stranden. Allt släpps ut i grunt vatten och där vi bor.  Det har protesterats i omgångar från upprörda Värmdöbor som bor i de drabbade

Skapad: 2017-05-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 597 579
2017 594 576

Säkrare trafiksituation på Dragonvägen och öppna Aspvägen!

Vi kräver en säkrare trafiksituation på Dragonvägen och öppna Aspvägen! Barnen i 5 skolor/dagis (delvis utan staket) riskerar nu dagligen livet då en bussgata plötsligt öppnats för allmän trafik då en större väg stängdes pga tiotalet fastighetsägare upplevde störande trafikvibrationer.   Hjälp oss med denna namninsamling att få till stånd en förändring i området!                Trots hastighetsdämpande åtgärder upplever många att trafiken regelmässigt överträder hastighetsbestämmelserna, något

Skapad: 2017-03-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 592 588
2017 591 587

Försämra inte pendeltågstrafiken i Järvastaden och nya Ulriksdal

Nedan är ett öppet brev som jag har skickat via e-post till representanter ur den styrande borgliga majoriteten i Solna kommun. Om du ställer dig bakom yrkandet att kommunen omgånde ska revidera sitt positiva ställningstagande till att halvera antalet pendeltågsavgångar under högtrafik från Ulriksdals Station, vänligen skriv under denna namninsamling för att göra vår röst hörd! Om Trafikverket i september skulle fatta beslut om att införa skip-stop trafikering så innebär detta ett stort bakslag

Skapad: 2017-07-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 584 575
2017 579 570

Rädda Söderala simhall

Varmvattenbassängen i Söderala är viktig för Söderhamns kommun, för både vuxna och barn. P g a mögelskador ska Söderhamns kommun nu besluta om de ska rusta upp eller riva simhallen.Söderala simhall är en viktig mötesplats för Söderhamns babysims medlemmar. Den används i habiliterings- och vattenträningssyfte för gravida och äldre, simskola, Rosenvallskolan utnyttjar simhallen, allmänbad fredagar och söndagar med mera. Simhallen finns till för alla Söderhamnsbor och den förgyller en levande lands

Skapad: 2017-05-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 576 560
2017 576 560

Rädda Humfryskolan!

Humfryskolan är en 6-9-skola i Malmö som blivit som ett hem för många kreativa barn och ungdomar. Sedan 2008 har skolan bedrivit verksamhet i lokaler på Tuborgsgatan. Nu hotas skolan av nedläggning för att det framkommit att uthyraren av skollokalerna, Castellum (tidigare Briggen) inte läste detaljplanen ordentligt 2008. I detaljplanen står att viss skolverksamhet får bedrivas i lokalerna, dock avsågs ej grundskoleverksamhet. Malmö stad har också nya riktlinjer som anger att varje skola måste ti

Skapad: 2017-05-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 576 556
2017 575 555

Rosavillan

Därför ska Yogabeat ha Rosa villanYogabeat vill köpa Rosa villan på Vätterstranden för att erbjuda kommuninvånarna en plats för friskvård och för att lyfta hela strandlivet. Vi har ett unikt koncept, stor kompetens och vi vet att vi kan vara en tillgång och en del i att locka fler turister och Jönköpingsbor till vår vackra Vätterstrand. Vi vänder oss till personer i alla åldrar och många kommer till oss för att bli hjälpta med stressproblematik, ryggont, migrän, kostomläggning, nedstämdhet, tröt

Skapad: 2017-08-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 567 560
2017 567 560