2015 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi som ej vill att flyktingar placeras på våra äldreboenden!

Tycker även du att det absolut inte är okej att blanda flyktingar tillsammans med våra gamla, sjuka och dementa på äldreboendet Lindåsa?  Skriv då under!  Tillsammans kan man göra skillnad! 

Skapad: 2015-10-02 Statistik

Återförena Gotham City!

Under de senaste 15 åren har traditionell heavy metal och hårdrock gått från att vara en nisch till att bli en folkrörelse. Med både nya och återförenade klassiska akter så har scenen växt till den milda grad att Sverige har flera festivaler inriktade just på detta, med Muskelrock som ledstjärna. Men det är något som saknas. Något alldeles spektakulärt. Något som i Sweden Rock Magazines lista över de 100 bästa svenska banden kammade hem position 56 (Källa), trots deras begränsade repertoir. Grup

Skapad: 2015-03-11 Statistik

Namnunderskrift mot förslaget om nedläggningen av bild och formgivning

Den 6e oktober presenterade rektor Henrik Adestedt för Lärandenämnden ett besparingsförslag. I det fanns bland annat förslag på att ta bort den nuvarande inriktningen bild och formgivning som ingår i det estetiska programmet. Istället ska man öppna en ny inriktning, estetik och media under det estetiska programmet. En inriktning som redan finns på tre olika ställen i Hälsingland: Glada Hudikgymnasiet, Ljusdal samt i Söderhamn. I nuläget erbjuder Bromangymnasiet en medieutbildning som är en inrik

Skapad: 2015-10-14 Statistik

Nej till nationalpark Sylarna, Helags, Vålådalen

Namninsamling mot nationalpark vid Helags, Sylarna och Vålådalen.  Vi kan med en namninsamling på fast boende, stugägare, skoterturister etc visa hur många fler vi är en den bråkdel som hade möjlighet att medverka vid möten angående nationalparken. Denna petition kommer att visas upp för Länstyrelsen. 

Skapad: 2015-11-15 Statistik

Vi vill att familjen Hamoud/Chaban får stanna!

För ca ett år sedan kom familjen Hamoud/Chaban till Sverige. Mamma Hannaa och sönerna Khaled (15) och Ghandi (13). Nu har migrationsverket avslagit deras ansökan om asyl pga att de anser att "Det som åberopas inte är tillräckligt för att de ska betraktas som flyktingar eller skyddsbehövande", trots att: - Deras pappa är försvunnen sen över ett år.- De har inget hem kvar i Libanon.- Mamman kan inte arbeta, Khaled måste ta hand om familjen.- Khaled lider av posttraumatisk stress och depression. Ti

Skapad: 2015-07-14 Statistik

Bevara Skatteverket i Ludvika

Skatteverket har vansinniga planer på att centralisera Ludvikas skattekontor till Falun, detta trots att flytten innebär ökade kostnader.Din underskrift visar att vi i Ludvika står upp för varandra, oavsett vad.Namninsamlingen är ett samarbete mellan sidan "Bevara Skatteverket i Ludvika" och nätverket "Tillsammans Ludvika". Allt kring kampanjen sker med transparens gentemot de anställda på skattekontoret i Ludvika.

Skapad: 2015-04-09 Statistik

LodjuretHunddagis

Hjälp oss att få beviljat ett bygglov för vår nya lokal på Kirseberg! Inga uppgifter kommer att lämnas vidare till någon annan än dem det berör på Stadsbyggnadskontoret. Din mail-asress kommer inte att synas offentligt. Har ni något som ni vill tillägga eller framföra till beslutsfattarna så får ni mer än gärna antingen klicka på länken "kommentarer" på denna sida eller skicka oss ett mail så ser vi till att det kommer fram till rätt person. Vår e-post: hunddagiset@gmail.com DELA MED ALLA NI KÄN

Skapad: 2015-10-20 Statistik

Nytt mål i Livsmedelstrategin; 50 % ekologiskt i offentlig sektor

Under nio år har Ekomatcentrum följt effekterna av det nationella inriktningsmålet, 25 % ekologiskt i offentlig sektor. Nu är målet nått med råge. Eftersom målet var satt till 2010 och mer än 40 % av alla Sveriges kommuner, landsting och regioner redan har egna högre mål, vill Ekomatcentrum att regeringen skriver in ett nytt högre mål i den kommande Livsmedelsstrategin. 50 % till 2020 med 5 % ökning per år. Förslaget togs emot med applåder när Ekomatsligan 2015 samlade 160 representanter från 60

Skapad: 2015-10-26 Statistik

Lund För Fler!

Lund För Fler är ett kampanjarbete mellan ideella föreningar i Lund som vill att Lunds kommun ska öka och säkra det kommunala flyktingmottagandet. Vi gör det här för att visa att vi tar ställning för ett Lund För Fler.     Ta ställning du med genom att skriva under vårt medborgarförslag. I vårt medborgarförslag yrkar vi på att: - Lunds kommun avsevärt ska utöka det nuvarande avtalet om antalet platser för mottagande så att det i högre utsträckning står i proportion till kommunens invånarantal.

Skapad: 2015-03-08 Statistik

RäddaHudklinikenHbg

Rädda kvar Hudkliniken på lasarettsområdet i Helsingborg! Hud- och STD-mottagningen i Helsinborg är en välfungerande klinik som utreder, behandlar och åtgärdar de flesta hudåkommor, ex hudtumörer och födelsemärken, eksem, psoriasis, bensår, könssjukdomar, mm. Under den ombyggnad som sker av Helsingborgs lasarett kommer Hudmottagningen att flyttas ut till Vårdcentralen Stattenas lokaler under 7 år (2017-2023). Som vi ser det finns en överhängande risk att vi aldrig får återkomma till sjukhusområd

Skapad: 2015-10-28 Statistik