Mest Populära Petitioner

Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2017) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Underskrifter  
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
66 66 Rädda ladan på Näs (Visingsö)
Den gamla grå ladan med intilliggande hönshus på Visingsös sydspets har dömts att rivas. Vi är många som tycker att de är väl värda ett bevara. Vad blir kvar om de rivs? En trist parkering! Ladan har ursprungligen stått på västgötasidan men flyttades över till Näs på 50-talet och har med tiden blivit ett karaktäristiskt landmärke för södra Visingsö. Beslutet om rivningen har...
2017-09-06
66 67 Skriv på för Skytteskolan
Skriv på för en ny bra Skytteskola ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Namninsamlingen fortsätter även om vi idag den 26/9 lämnade över namnlistan till våra politiker i nämden. 96 namn fick vi ihop total (vi har haft pappersnamlister på skolan också) Inte illa! Vi fick ett tack för v...
2017-09-22
61 509 Stoppa maktmissbruk och rädda hästarna
Länsstyrelsen i skåne och Kalmar försöker att på lösa och tvivelaktiga grunder krossa ännu ett företag inom hästnäringen.  Det är inte rimligt att länsstyrelserna i Kalmar och Skåne stänger ett framgångsrikt företag på landsbygden som betyder mycket för turism, landskapsvård, kringföretag och meningsfull sysselsättning och sport för framför allt flickor. Länsstyrelsens up...
2017-08-06
60 10 963 Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!
  I Sverige har det länge bedrivits hetsjakt på alternativmedicinska utövare och alternativa läkemedel och naturprodukter. Regeringen och Läkemedelsverket kväver helt utvecklingen av Homeopatiska Läkemedel, Naturläkemedel och Traditionellt växtbaserade läkemedel samt eliminerar Antroposofiska läkemedel.   Regeringen drar sig inte ens för att bryta mot EU-direktiv för att säkerst...
2016-08-09
52 52 Ullupproret
Ullupproret - Det är dags att inse värdet av svensk ull! Namnteckningarna i denna petition önskar en översyn av möjligheterna att få ullen klassificerad som en jordbruksprodukt. Även att få tillsatt en statlig utredning för att se över och kartlägga ullens användningsområde i syfte att öka dess produktionsområde och konkurrenskraft. Ull - ett naturligt mirakel. Ingen forskning har...
2017-09-11
52 52 Kostintyg- ett ofog i vårt samhälle
På grund av kommunernas framfart gällande krav om kostintyg på förskolor och skolor kommer idag ett stort antal barn i kläm och riskerar att må dåligt endast på grund av nya, helt onödiga principer. De vanligaste födoämnesallergierna idag är emot mjölk och vete och dessa syns inte alltid i ett blodprov, speciellt om man inte har en uttalad allergi utan istället en överkänslighet....
2017-09-15
51 51 Vi kräver att ändringen av detaljplan 13:21 upphävs och att Sandskogen bevaras som den är
Kävlinge kommun vill detaljplanera en tomt i Sandskogen som idag är planerad som grönområde. Vi som är boende i området är oroliga för detaljplanens inverkan på miljön och djurlivet i området.  Detaljplanen avser en kraftig förtätning på tomt 13:21 jämfört med hur resten av Sandskogen ser ut.  Vi är tacksamma om ni kan skriva på för att hjälpa oss att bevara miljön i Sandsko...
2017-09-19
50 50 Gör om gör rätt Umeå Kommun!
Socialnämnden Umeå Kommun fattade det senaste beslutet 2014 om att LOV inte skulle omfatta insatser nattetid (Hemtjänstinsatser). Detta har nu i förlängningen också inneburit att privatägda Astridgården i Hörnefors förlorat hela sitt avtal att själva ta hand om sina egna hyresgäster även på dagen vilket var ett av de trygga grundpelare de boende hade när de själva valde att flytta...
2017-09-15
50 51 Rädda folktandvården i Hallonbergen
Folktandvården i Hallonbergen ska läggas ner. Detta är ett svek från landstinget och ansvariga politiker mot Hallonbergarna. Skriv under du också för att visa att vi är många som vill ha kvar folktandvården i Hallonbergen. http://www.dn.se/arkiv/stockholm/folktandvarden-stanger-tva-kliniker/...
2017-09-26
49 50 Nej tack sexualbrottslingar
Skriv under denna namninsamling om du inte vill gå på samma skola som sexuella ofredare. I ett ytterligare försök att ge offer upprättelse och stöd.  Just nu går det minst en sexuell ofredare (där lärare och rektorer är minst sagt medvetna) på öckerö seglande gymnasieskola. Skriv under för nolltolerans av denna typ av händelser. Skriv under för rättvisa....
2017-09-11
49 49 Bättre kommunala trafiksäkerhetsinsatser i Älvsjö!
Boende i Älvsjö har vid ett antal tillfällen anmält oro för trafiksäkerheten vid specifika platser till kommunen, utan att något gjorts. Med anledning av helgens allvarliga olycka där en 13-åring skadades allvarligt i korsningen Älvsjövägen/Armbandsvägen kräver vi omedelbara åtgärder som: • fler farthinder, trafikkontroller och fartkameror nära förskolor/skolor, 30-gräns l...
2017-09-23
48 48 Stadsplan Enköpingsgatan
          Det finns planer på att omvandla Enköpingsvägen till en stadsgata hos Solna och Sundbybergs kommuner. YIMBY Stockholm har skissat på ett förslag: En tät urban stadsdel med parker och en framtagen Råstabäck Tvärgator som binder ihop hela området och tar bort vägens barriäreffekt. Stadsgata som främjar gångstråk, cykel och kollektivtrafik Förslaget ger en ny stadsdel...
2017-07-31
44 748 AMIN, Hjälp mig att få tillbaka min son #fostermamma, mitt hjärta blöder
Amin är bara ett barn men blir utvisad efter 3 år i Sverige. Amin har självmordtankar och sagt rakt ut att han ska göra detta. Jag  hans foster mamma och mina barn hans syskon är jätte ledsna. Hjälplös fostermamma utan ER hjälp. Han dör hellre än åker tillbaka, han behöver vår hjälp. Amin är gatubarn från Marocko,han flydde som ung från familjen som var missbrukare,han kämpade...
2017-08-04
44 565 Försämra inte pendeltågstrafiken i Järvastaden och nya Ulriksdal
Nedan är ett öppet brev som jag har skickat via e-post till representanter ur den styrande borgliga majoriteten i Solna kommun. Om du ställer dig bakom yrkandet att kommunen omgånde ska revidera sitt positiva ställningstagande till att halvera antalet pendeltågsavgångar under högtrafik från Ulriksdals Station, vänligen skriv under denna namninsamling för att göra vår röst hörd! Om...
2017-07-20
43 43 Sveriges befolkning kräver svar på:
Varför får människor med utvisningstillstånd rätt att demonstrera? Varför genomförs inte ID - kontroll och ålderskontroll på människor som kan vara radikaliserade terrorister? Varför kräver kyrkan att stå över lagen då det gäller att skydda flyktingar med utvisningstillstånd? Gäller samma sak för radikaliserade muslimer som gömmer sig i moskéer? Varför tar man in män som som...
2017-09-01
43 43 Reservation mot vindkraftspark söder om Hestra
Reservation mot vindkraftspark söder om Hestra Det planeras för att bygga sex vindkraftverk på upp till 250 m vardera söder om Hestra. I området fanns ett godkännande för att bygga 11 verk på 150m, men då det inte längre är lönsamt att bygga den typen av verk planerar Tranås Energi nu att söka nytt tillstånd för färre men större verk. Miljökonsekvensbeskrivningen utgår från sa...
2017-09-12
41 437 Vi kräver att politiker skapar en fungerande sjukförsäkring!
Vi har nu sen alliansregeringen ändrade på reglerna för sjukförsäkringen fortfarande en sjukförsäkring som inte fungerar.  Under alliansens tid så kastade man ut sjuka ut ur försäkringen oavsett sjukdom. Nu har vi en rödgrön regering och vi har fortfarande alldeles för tuffa regler för sjuka. Sjuka blir nekade sjukförsäkring ofta idag och F kassan kan dra in sjukpenningen / sjuker...
2017-04-26
35 35 Låt Ayman stanna!
Låt Ayman stanna i Sverige! Ayman har bott i Sverige i 4 år. Han pratar flytande svenska, har framtidsplaner och drömmar om att läsa vidare och utbilda sig. Nu har han precis börjat läsa på en Arbetarrörelsens Folkhögskola och målet är att komma in på Polishögskolan. Han bor här tillsammans med sin lillebror och pappa. Aymans lillebror är 13 år gammal och kommer också bli utvisad...
2017-09-18
34 34 Tillbyggnad av gymnastikhallen på Rosenholm
Nättray Allmänna Idrottssällskap uppmanar er att skriva på denna namninsamling för att trycka på Karlskrona kommun i frågan om utbyggnad av gymnastikhallen på Rosenholm. Utan er hjälp, kanske vi inte kan få till en utbyggnad.  Det saknas endast några miljoner för att kunna starta projektet, merparten är redan finansierat. NAIS tillsammans med övriga gymnastikföreningar i Karlskron...
2017-09-26
31 3 880 Sverige behöver ensamkommande Ahmad!
Hej! Jag heter Terese och är lärare på Språkintroduktion i Växjö för en kille som heter Ahmad Rahimi. I sociala media är han även känd som Ahmad Mohajer. Han är ett exempel av många unga ensamkommande som just nu har en väldigt svår situation och som behöver vår hjälp! Ahmad är afghan, född och uppvuxen i Iran och nyss fyllda 18 år. Han var 16 år när han kom till Sverige, ble...
2017-07-13
31 31 Förbättra kollektivtrafiken i Göteborg
Hej! Vi är tre tjejer från LM Engströms Gymnasium som genom ett skolarbete vill försöka förbättra kollektivtrafiken i Göteborg. Om ni skriver på stödjer ni oss i vårat arbete mot att fler ska välja kollektivtrafik istället för bil. Just nu gör tyvärr folk inte det pga: Det tar längre tid att åka buss än bil  till samma plats Busshållplatser ligger ofta långt ifrån villaområ...
2017-09-20
30 102 NOG - vi skolledare står inte heller ut!
Upprop Vi, skolledare i den svenska skolan, har sedan hösten 2015 i snabbt ökande omfattning arbetat med ensamkommande flyktingbarn. Vi har på kort tid lyckats skapa strukturer för att ta emot dessa barn. Våra erfarenheter skiljer sig, liksom de förutsättningar vi har fått för att lösa uppgiften, men vi är eniga om att de allra flesta av de ensamkommande som anförtroddes oss var besjä...
2017-08-15
30 1 301 Stoppa Västlänken i Göteborg!
Just nu pågår ett antal trafikprojekt i Göteborg inom Västsvenska Paketet. Det blir förbättringar för både kollektivtrafik och bilism. I Paketet ingår Västlänken, en pendeltågstunnel under centrala Göteborg.   Västlänken har ifrågasatts under flera år, liksom den Trängselskatt som är tänkt att finansiera tunneln, trots att 57% av göteborgarna sagt nej. Om högriskprojektet...
2015-04-21
29 29 Stoppautförsäljningenavgotlandshem
Vi vill inte att Gotlandshem säljer ut allmännyttiga hyreslägenheter...
2017-09-15
29 331 Internationella adoptioner ska skötas av en statlig myndighet
Sedan 60-talet har runt 60 000 personer adopterats till Sverige, vilket gör Sverige till ett av de länder i världen som adopterar flest per capita. Vi kommer från länder belägna i världens alla hörn. Gemensamt för alla adopterade är att alla någon gång får frågan om vi vill uppsöka våra rötter. Svaret på den frågan skiftar både mellan person och över tid. För den som bestä...
2017-05-24
28 3 148 Stärk vårt djurskydd NU och hårdare straff vid djurplågeri NU.
Vi kräver hårdare straff, samt ett starkare och bättre djurskydd i Sverige NU! Möjlighet till omgående omhändertagande av djur som far illa, och i det akuta skedet skall djuret omgående tilldelas ett jourhem i trygghet bort från sin förövare och plågoande. Även att vittnesmåls styrkta fall av vanvård misshandel tidelag eller annat som för djuret orsakat smärta och lidande, både fy...
2016-07-21
27 564 Rosavillan
Därför ska Yogabeat ha Rosa villan Yogabeat vill köpa Rosa villan på Vätterstranden för att erbjuda kommuninvånarna en plats för friskvård och för att lyfta hela strandlivet. Vi har ett unikt koncept, stor kompetens och vi vet att vi kan vara en tillgång och en del i att locka fler turister och Jönköpingsbor till vår vackra Vätterstrand. Vi vänder oss till personer i alla åldrar o...
2017-08-17
26 7 842 Kvinnors rätt till hormoner som inte ökar risken för bröstcancer
Övergångsbesvär kan effektivt och på ett säkert sätt behandlas med en kombination av östrogen och ett progesteron om livmodern är kvar eller bara östrogen om den är bortopererad. Dagens kvinnor är ofta pålästa när det handlar om fördelarna med hormonersättning och vill ha hormoner som är säkra och naturliga. Många kvinnor som läst min bok Kaos i kvinnohjärnan har lärt sig me...
2016-03-08
26 9 333 Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!
Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd. Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, mås...
2014-12-05
24 7 092 Avgå Rikspolischef Dan Eliasson
Avgå Dan Eliasson Rikspolischef Dan Eliasson håller på att förstöra Svensk polis! En undersökning visar att 8 av 10 svenska poliser funderar på att söka sig från yrket! Eliasson genomför en omorganisation där huvudsyftet var att få ut fler poliser i yttre tjänst! 1 år in i omorganisationen så är det färre poliser någonsin i yttre tjänst! Varje dag slutar unga poliser för att h...
2016-01-06
24 610 Visa Cowspiracy i Riksdagen
Nästan ingen politiker pratar om problemt med köttindustrins påverkan på vårt klimat. Enligt FN orskar djurindustin mer växthusgaser än hela transportindustin, flyg inräknat. Varför talar ingen om problemen? I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt und...
2016-12-29
22 662 Reformering av den personliga assistansen (LSS och LASS)
  Denna petition riktar sig mot alla ALLA. Det är nästan ett krav om du har en familjemedlem som har LSS, har du en god vän eller någon annan i din omgivning bör du definitivt skriva under. Men i huvudsak riktar den sig mot ALLA. Innan ni skriver på tycker jag att ni bör introduceras i hur personlig assistans fungerar i verkligheten. Det är en rättighetslagstiftning. I dagens läge ä...
2016-08-24
22 133 Stockholm stad - evakuera Gröndalsskolan inom Gröndal!
  Gröndals skolbarn vill gå i skola i Gröndal! Stockholm växer och då behövs fler skolplatser. Stockholms stad planerar därför att bland annat bygga ut Gröndalsskolan. Dagens cirka 300 elever kan i framtiden bli 900 till antalet. Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab) har rekommenderat staden att riva dagens skolbyggnader och bygga en ny skola. Ett projekt som enligt staden brukar ta min...
2017-08-19
21 21 Vi som vill att Mia Hult fortsätter som pedagog på Oden
Namninsamlingen vänder sig till föräldrar till barn på avd Oden på Montessoriförskolan i Luleå. Mia Hult kommer att sluta på Oden som pedagog om inte hon och förskolechefen/Luleå kommun kommer överens om villkoren för hennes arbete. Mia är utbildad Montessoripedagog och har arbetat länge på förskolan. Vi tycker det är tråkigt om hon måste sluta och hoppas att alla föräldrar v...
2017-09-20
20 20 vi vill inte se Anna Book i media
Vi vill inte se eller höra Anna Book i media,  Vi tycker att Sveriges media skall sluta upp med att ge utrymme för Anna Book att vara med i dessa tidningar , tv, radio. De flesta vet att Annas son som inte är myndig och inte en offentlig person gjort sig skyldig till grov brottslighet och även dömts, och det behöver vi inte diskutera. Däremot bör inte Anna Book få sitta och få utrymme...
2017-09-11
19 11 950 Nolltolerans mot våldtäkter i Sverige.
Vi tillsammans för en kampanj för nolltolerans mot våldtäkter och sexualbrott i Sverige. Sverige är ett av de länder där det anmäls flest våldtäkter i världen och alldeles för många fall läggs ner utan någon rättegång eller straff, väldigt få döms för brott.  Varje dag våldtas 10-20 kvinnor i vårt land av män oavsett bakgrund! År 2015 polisanmäldes 18 100 sexualbrott,...
2016-06-17
19 951 Inför dödshjälp i Sverige
Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården   Människors rätt till en värdig död är fundamental.  Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats...
2016-11-01
19 83 ÅTERINFÖR RIKSRÄTT OCH ÄMBETSMANNAANSVAR
Efter de senaste årens missbrukande från politiker och tjänstemänn måste det nu ställas krav på att återinföra Riksrätten och ämbestmannansvaret. De ska inte komma undan med sina brott, för det är just brott. Vi vanliga medborgare hade fått fängelse om vi försnillat pengar, skrivit omdömeslösa intyg m.m som de gör  Det senaste  Regeringen beslutade under torsdagen att sparka s...
2016-10-27
18 18 Dags att förbjuda nazisiska organisationer
Nazisterna är på frammarsch i Sverige. Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) är landets största och mest aktiva naziströrelse. NMR sprider sitt hat riktat mot invandrare, flyktingar, muslimer, judar, media, politiker och HBTQ-personer, för att nämna några exempel. Medlemmar i NMR, har utfört bombdåd, hotat och misshandlat personer, som inte passar in i deras förvridna bild, om vem som har...
2017-09-19
17 17 Låt föreningen gamla staden Eskilstuna få fortsätta
Föreningen "Föreningen gamla staden Eskilstuna vill driva Teaterladan vidare skriv på och hjälp oss att få göra det skriv på och dela är ni jätte snälla.   Vi vill få liv i teaterladan och fortsätta vår verksamhet där Hälsningar styrelsen Föreningen gamla staden Eskilstuna ...
2017-09-19
17 238 Bevara vikingabyn på Halleberg i Vargön.
Genom denna namninsamling vill vi påpeka det allmäna intresset för bevarandet av vikingabyn vid Hallsjön på Halleberg i Vargön. Vi vill att beslutsfattande politiker i Vänersborgs kommun lyssnar på folkets vilja att se över möjligheten att man av Film i Väst kan förvärva denna och använda den som utflyktsmål men även i undervisningssyfte av skolklasser m.m både från när och fjä...
2017-08-11
16 16 Vi vill inte till Odenplan
Hej, Namninsamlingar har visat sig vara ett effectivt sätt för att få någon i skolledningen att lyssna. Så nu har jag då startat en namninsamling för att se om skolledningen har någon respekt för elevernas önskningar. Som ni säker noterat har både religion och retorik kursen med Elin på fredagarna bytts till Salar på odenplan, trotts de faktum att det enbart är Jarlaplanare i båda...
2017-09-04
15 15 Servera Bregott på skola/förskola
Vi anser att våra barn bör få valet att kunna välja själva mellan margarin eller smör! Servera Bregott på skolor och förskolor /fritidshem i mullsjö kommun! ...
2017-09-21
14 143 Ja till nytt Träkvista Torg - Nej till 5-våningshus!
Ja till nytt Träkvista Torg - Nej till 5-våningshus!   Enligt Program för Träkvista torg, TRÄKVISTA 27:1 m fl i Ekerö kommun, från 2011-01-04 (Dnr.1999.19.214) var torget planerat att bebyggas med 2-3-våningshus vilket hade skapat en trevlig småstadskänsla med modern karaktär! I en uppdaterad detaljplan för torget TRÄKVISTA 27:1 som nu är ute via en sk samrådshandling som man kan g...
2017-08-16
13 356 Ta ställning mot träning av jakthundar på björnar i hägn (Stängd)
Tack till alla medlemmar i Jaktkritikerna, som har skrivit under petitionslistan "Ta ställning mot träning av jakthundar på björnar i hägn". Jaktkritikerna har nu fått besked av Naturvårdsverket att ärendet har stoppats. (åtminstone tillfälligt). Man kan dock hoppas på att de skriftliga, samt kontinuerliga telefonkontakterna Jaktkritikerna har haft med både Länsstyrelsen i Gävleborg...
2017-08-07
13 1 032 Rädda Stabby-fälten
  RÄDDA STABBYFÄLTEN FRÅN BEBYGGELSE                                                  Nu planerar politikerna att bebygga Stabbyfälten med ca 8000 nya bostäder!                                                                                                    Men det måste finnas en bättre lösning. Låt oss få ha...
2016-08-29
12 171 Bevara Långnäs orört
Vi vill se vår oas Långnäs bevarad. Därför motsätter vi oss byggnation av bostadshus på Kålgården. ...
2017-08-21
12 5 240 Rädda Djurpolisen i Stockholm
De har räddat hundratals djur varje år från fruktansvärda plågor. Nu hotas Djurpolisen i Stockholm av nedläggning. Regeringen föreslog i vårpropositionen att en rad av Djurpolisens arbetsuppgifter flyttas över till Länsstyrelsen, som redan är hårt belastad. Förutom att ha omhändertagit 2800 djur sedan starten 2011, c:a 400 per år i genomsnitt, har Djurpolisen avslöjat några av la...
2017-05-31
12 215 Bygg idrottshallen i Viby NU!
DEN UTLOVADE IDROTTSHALLEN I VIBY MÅSTE BÖRJA BYGGAS SNARAST! Över 15 % av Sollentunas ungdomar bor i Viby/Norrviken. Med 6 grundskolor inom området samt ett utbrett föreningsliv och idrottsintresse bland ungdomarna så är behovet av en riktig idrottshall enormt! Gymnastiksalarna som finns för skolidrott och föreningsidrott är så små (16 * 10 m resp 9 * 18 m) att hela klasser eller la...
2017-03-04
11 1 835 Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu
I ett gemensamt upprop kräver företrädare för politiska partier, föreningsliv och näringsliv att alla utvisningar till Afghanistan omgående stoppas på grund av det försämrade säkerhetsläget. Undertecknarna uppmanar Migrationsverket att lyssna på FNs larmrapport som säger att skyddet av civila har kraftigt försämrats och att Sverige bör följa de tyska delstater som har stoppat ut...
2017-03-21
0.02317
Facebook