Mest Populära Petitioner

Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2018) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
360 362 Jag motsätter mig en avfallsanläggning mellan Falun och Borlänge!
Vi jobbar med att förhindra att en avfallsanläggning byggs av Fortum mellan Falun och Borlänge. Avfallsanläggningen som planeras är avsedd för farligt avfall och är tänkt att ligga uppe på höjden vid Brossen. Runtom finns ett antal vattendrag och sjöar såsom Runn, Liljan, Dammsjön och Lilla Aspan. Skulle en olycka ske med läckage vid anläggningen så skulle miljön i dessa sjöar såklart påverkas neg...
2018-05-09
358 359 Bort med skarven från Söderhamns skärgård
Dödar öarna, äter upp all fisk, skitar ner och luktar illa.. Nu letar sig skarven även in på fastlandet.. Få bort skarven från Söderhamns skärgård! Vi kräver skyddsjakt på fler än 30 fåglar samt skrämsel för resterande! insamlingen av underskrifter ska lämnas till kommun & Länsstyrelsen....
2018-05-17
354 354 Hjälp Arsen och hans familj stanna kvar i Sverige!
Arsen Khachatraryan, 36, har bott och arbetat i Sverige i sex år. Han har skaffat familj, bostad och fått barn här. Nu ska han utvisas - för att han under en period tjänade 1 krona och 90 öre för lite i timmen. Han har aldrig varit en belastning för samhället och har gjort rätt ifrån sig sen dagen han kom hit. Hans barn är integrerade i samhället och talar bara svenska. De har ingen ljus framtid i...
2018-04-26
336 336 Ett barn med nrf och dess rättigheter i en skolmiljö
Alldeles för många av våra barn mår dåligt av dagens krav i skolan och många får inte hjälp och stöd! Det blir ett resultat av att många blir hemmasittare, mår dåligt, känner sig misslyckade etc.  Det får inte vara så här..  Något måste göras.. Fler upprättade skolmiljöer och fler specialpedagoger nu tack! Namninsamling som förhoppningsvis kan överlämnas till berörda politiker.  Om någon vill dela...
2018-05-16
316 317 Låt Kaveh få stanna i Sverige
När Kaveh Karami var 21 år flydde han ensam från Iran. Idag är han 23 och har varit här i 2,5 år. Kaveh har sedan februari 2017 arbetat på Centrum för livslång lärande (CLL) i Heby. Hans anställning var till en början ”inspiratör” för elever på språkintroduktionen. Denna tjänst fick han då han lärt sig god svenska utan vare sig studiehjälp eller uppehållstillsånd. Han har även "tentat av" SFI:s D-...
2018-04-26
306 603 Protest mot nedläggning av Tunets Bad&Sport hall.
Denna namninsamling skapades på initiativ gruppen "Rädda Tunets Bad&Sport" för att försöka stoppa nedläggningen av Tunets Bad&Sport hall. Gruppen har tagit del av besiktningsprotokoll och beslutsunderlag och även gjort en egen besiktning av anläggningen och funnit ett flertal felaktigheter och antaganden. Detta beslutsunderlag stod som grund för att driva igenom ett beslut i fritidsnämnden...
2018-04-10
301 5 130 Vegetarisk kost ska beviljas i alla kommuner
Denna petition kommer skickas till nekade kommuner. Det är ohållbart och ologiskt att ni nekar rätten till vegetarisk kost. Världsnaturfonden WWF:s och Global Footprint Networks siffror visar att vi människor konsumerar som om vi hade 1,7 jordklot till vårt förfogande och det är koldioxidutsläppen som står för hela 60 procent av dessa fotavtryck. Att leva över våra tillgångar leder till avskog...
2017-08-04
260 261 Bevara Eriksberg i Uppsala från en byggmassaker!
Petition angående detaljplanen för Norby 31:74, Erikberg (Diarienummer 2012-020122) och samtliga kommande detaljplaner för Eriksberg. Vi som skriver på denna protestlista är emot förslaget att bebygga Norby 31:74 (som är först ut i raden av detaljplaner), samt att exploatera övriga Eriksberg i enlighet med det massiva förtätningsförslag som har presenterats i det nya planprogrammet. 2600 lägenh...
2018-04-23
245 245 För kollektivtrafik på landsbygden i Skellefteå kommun
Skellefteå kommun har på förslag att dra in busslinjer på landsbygden och inte tillåta allmänheten att åka med de kvarvarande skolbussarna. Detta till stor del för att det är för krångligt att läsa dagens tidtabeller. Detta tycker vi är fel och har därmed skapat denna namninsamling. Byar och linjer som blir drabbade är: Degerträsk, Stavaträsk och Österjörn (linje 201). Hebbersliden, Bergnäs (linje...
2018-05-18
231 231 JA till att tjejer ska få jobbmöjligheter via jobbtorget Stockholm Stad
Jag kan inte minnas att jag har gjort någon namninsamling tidigare men gör det nu för alla medlemmar som kunde ha fått hjälp. Stockholm Stad avbröt ett samarbete med Honey & the bees efter att högerextrema människor kontaktade dem och påstod att inlägget som handlade om KKK låg kvar i gruppen med mordhot, uthängning osv mot dessa unga som hade klätt ut sig till KKK. Inlägget plockades bort un...
2018-05-10
221 312 Studentuppropet: Sverige får underkänt!
Svenska politiker och tjänstemän; ni bryter mot de mänskliga rättigheterna. Detta måste upphöra! Vi är studenter i Sverige. De flesta av oss är unga, nya väljare. Vi utbildar oss för att kunna bidra till det samhälle vi lever i. I utbyte vill vi kunna känna tillit till samhället och dess rättssäkerhet. Det sätt, på vilket svenska staten behandlar unga, ensamkommande, från diktaturer i inbördeskrig...
2018-04-17
220 220 Plocka ner fotbollstältet på Nacka IP!
Nacka kommun har beslutat att fotbollstältet på Nacka IP ska stå uppe året runt. Vi som skriver under vill att det ska tas ner under sommaren eftersom det är olidligt varmt att vara därinne när solen ligger på, det gör idrottsarenan runt tältet oattraktivt och saboterar idrottsföreningarnas kringverksamhet. Nacka IP är centrum för många barn och ungdomar under sommarhalvåret, gör det tillgängligt...
2018-05-17
220 47 503 Upprop mot slakt och export för slakt av polska hästar.
President PiS Jaroslaw Kaczynski Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa   Polens Premiärminister Beata Szydlo Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   Polens Parlament (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej) Kancelaria Sejmu Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa     Ärade premiärminister, ärade parlamentsledamöter   Jag vädjar till er att stödja lagförslaget om skydd och mä...
2017-01-30
214 215 Rör inte vargarna i Molstaberg
Just nu pågår en namninsamling med krav om skyddsjakt på vargarna i Molstaberg. Anledningen är att ett fletal vargattacker mot får inträffat på gården Molstaberg. Det har varit enkelt för vargarna att angripa fåren p.g.a brister i stängsel runt området. Kanske av ren besparing har det inte gjorts tillräckligt för att skydda tamdjuren, hur som helst har skyddet varit undermåligt.Kostnaden för rovdj...
2018-05-09
206 208 Stoppa fällningen av det vilda äppelträdet i Sisjön
Vi vädjar till Trafikkontoret och Göteborgs Stad att fullfölja sitt löfte att bevara det sällsynta och vackra vilda äppelträdet i Sisjön. Detta gamla träd har ett stort naturvärde och har skänke glädje och liv åt såväl människor och djur så länge vi kan minnas. För ett år sedan fann vi detta träd målat med gula kors för avverkning. Vi vädjade då till Trafikkontoret att dra den planerade gång- och...
2018-04-23
204 204 Låt ungdomar hyra Falu Kommuns lokaler
Sluta med åldersdiskrimineringen, Falu Kommun! I många år har elever från bl.a Naturvetenskapsprogrammet på Lugnetgymnasiet i Falun hyrt kommunala lokaler för aktiviteter utanför skoltid med syfte att stärka sammanhållningen mellan klasser och årskurser. Sedan december 2017 har vi elever på ovan nämnda program nekats få hyra lokaler under mycket diffusa omständigheter: 1. Inget riktigt beslut verk...
2018-05-03
196 196 Skrivelse till SDL gällande rådande tävlingsupplägg
TILL REPRESENTANTER FÖR SDL Utifrån de erfarenheter vi fått under denna termin har vi, föräldrar och dansare på Danceworld Sundsvall, valt att göra denna skrivelse samt namninsamling för att framföra våra åsikter kring rådande tävlingsupplägg. Redan innan tävlingssäsongen drog igång hade vi en del funderingar kring detta och det har visat sig att en del av dessa farhågor stämmer. Nedan listar vi...
2018-04-23
195 195 Lästvik hotas av gruva!
Uppdatering 2018-05-20 Nu har Bengtsfors kommun tillsammans med de tre övriga berörda kommunera lyckligtvis yttrat sig negativt till att ge Odin Metals undersökningstillstånd. Men än är inte kampen över. Vi hoppas nu att Bergstaten inte ger Odin Metals undersökningstillstånd och bidrar till ett utlädnskt gruvbolags snabba börsvinster. Vi som bor och verkar i området är trötta på dessa ständiga hot...
2018-05-11
193 193 Stoppa NMR:s demonstrationer på 1 maj
Vi kräver att polisen drar in de givna tillstånden för NMR att demonstrera på 1 maj. Polisen behöver bara hänvisa till befintliga lagar och regler för att stoppa demonstrationer som hetsar mot folkgrupp, som är hotfulla och störande, dvs är beväpnade med sköldar och bär militanta uniformer. Att inte ge tillstånd handlar inte om yttrandefrihet utan om frihet från hot och hot om våld. NMR:s demonstr...
2018-04-22
190 193 Din underskrift visar ditt missnöje mot beslutet som tagits om längre skoldagar.
Det har bestämts att vid terminsstart ska eleverna vid katedralskolan gå ända till 16:30.  Ett av argumenten för beslutet var att detta är något som elerverna på skolan efterfrågat, men vi tycker inte att våra åsikter kommit fram på rätt sätt. Flera timmars längre skoldag löser inte problemen om tio minuters för kort lunchrast.  Genom att skriva under visar du en önskan om oförändrade skoltider oc...
2018-05-18
187 360 #kreativtsverige
Den svenska gymnasieskolan har halkat efter vad gäller att förse svenska skolelever med kunskaper i kultur och kreativitet - kunskaper som eleverna tar med sig till framtida utbildning och yrkesliv. Sedan 2011 är det inte längre obligatoriskt att läsa estetiska ämnen på alla nationella program i den svenska gymnasieskolan, men enligt bland annat Svenskt Näringsliv behöver elevernas kreativitet stä...
2018-04-18
177 236 Nej till Postnord och nu får det vara nog
PostNord är ett av Nordens största företag inom logistik- och kommunikationstjänster. Dom förskingrar mångbelopp genom borttappade paket, brev och annan post och nu får det vara nog och genom att skriva under denna protest som ska skickas till Håkan Ericsson VD och koncernchef på postnord samt regeringen Näringsminister Mikael Damberg samt samtliga Partier i riksdagen Tillgänglig: PostNord finns a...
2017-05-14
174 8 572 VEDSPISUPPRORET
Vedspisens glöd är hjärtat i svensk byggnadskultur. Eldstaden är inte bara en del av det goda livet. Den är förutsättningen för överlevnad på landsbygden, i vardag och i kris. Gjutjärnsspisar och kaminer är levande minnen av den industri som en gång byggde välstånd och utveckling. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att stoppa andrahandshandeln med vedspisar. Kontentan av det så kallade milj...
2018-01-29
166 166 Visa ditt stöd för en jämställd lagstiftning!
1. Lagstiftningen ska ändras så att det också införs en brottsrubricering som grov mansfridskränkning, alternativt gör lagstiftningen könsneutral. 2. Det ska finnas möjlighet att söka ekonomiskt stöd för arbetet med män som utsätt för våld i nära relationer (mansjourer) hos Socialstyrelsen. 3. Att regeringens satsningar mot partnervåld också ska inkludera män som utsätts.  ...
2018-05-08
162 6 676 Skriv på för kontanterna!
Bankerna vill få bort kontanterna för att bli ännu mer lönsamma. Vi tycker att det är en opraktisk, orättvis och farlig utveckling. Det är viktigt att kontanter finns kvar som alternativ vid sidan av digitala betalmedel. Ingen ska bli fråntagen rättigheten att använda kontanter. Vi tycker att frågan är för viktig för att överlåtas åt bankerna. Håller du med? Skriv på för kontanterna!...
2016-05-30
162 22 470 Stoppa den svenska horribla licensjakten på Lo 2018 !
  Lodjuren och alla andra djur och växter samspelar i en frisk natur. Med lo i naturen blir det balans och många andra arter gynnas. Lo är en väl konstaterad förutsättning för biologisk mångfald i Sverige. Våra svenska Lodjur är en rödlistad och skyddad kattdjursart som inte orsakar några stora skador på tamdjur och ändå har våra politiker 2018 beslutat om en licensjakt på 76 lodjur!! I Skandinavi...
2018-02-24
156 156 Stoppa planerade neddragningar på Kyrkskolan inför hösten 2018!
En konsekvens av Utbildningsnämndens underskott på 50,5 miljoner kommer innebära besparingskrav på flertalet av Norrköpings kommuns skolor. I NT, gick det den 15 maj, att läsa att det på Kyrkskolan innebär att 7 visstidsanställda elevassistenter och 1 lärare inte kommer att få fortsätta sitt arbete på skolan när höstterminen startar. Den speciallärare som nyligen slutat kommer inte heller att ersä...
2018-05-15
156 156 Glykolförgiftningar
Det är idag ett stort besvär med att människor lägger ut "mat" indränkt i glykol avsett för bilar. Detta orsakar både död och stort lidande för både husdjur och vilda djur. Glykol är sött och drar till sig djur som vill äta upp det. Vi kräver att man från regeringshåll agerar och att tillverkare av glykol måste agera och tillsätta något ämne som gör det mindre lockande för djur. Skriv under så f...
2018-05-11
155 155 Protest mot nedläggning av förskola i Askeby
Nedläggningen av förskola Ängstugan i Askeby kommer att påverka familjerna i såväl Askeby som Örtomta under en längre tid. Beslutet taget och planerat utan någon förvarning till föräldrar. Örtomta klarar inte sin kö utan behöver plats i Askeby i dagsläget. Askeby klarar inte sina köer varken med eller utan barn från Örtomta placerade. Överfulla avdelningar på båda orter leder till lång resväg för...
2018-05-16
146 146 #FixaForsbybadet
Forsbybadet var stängt 2017 på grund av många år av bakteriepåverkan på badet. Vi vill få Gävle Kommun att utreda föroreningskällor och säkerställa att de åtgärdas. Tanken är att vi med hjälp av dig och alla andra som skriver under lämnar in ett medborgarförslag med vårt önskemål och våra förslag på åtgärder....
2018-04-26
144 144 Upprop och namninsamling för Tystberga förskola (Stängd)
Kommunen beslutar på måndag om det enligt oss föräldrar mycket negativa förslaget om omorganisation för Tystberga förskola. Förslaget innebär i praktiken att nuvarande avdelningar trängs ihop i för små och dåligt anpassade lokaler och att alla barn inte får plats över huvud taget. Man hoppas att vi föräldrar kan hitta barnomsorg på annan ort tillsvidare. Detta är såklart mycket negativt för Tystbe...
2018-04-22
139 139 Bojkotta eurovision 2019. Stoppa ockupationen
Nu räcker det att med våra nöjen stödjer ockupetionen och stödjer död på oskyldiga människor.  Bojkotta israels produkter och eurovision 2019 och gör något mot mänskligheten orättvisan  tillsammans är vi starka ...
2018-05-12
136 136 Avverka inte skog mellan väg och stugor Råneträsk
Vi samlar här in namn på folk som är emot en röjning av skogen mellan vägen och stugorna i stugområdet Råneträsk. Exempel på nackdelar för oss stugägare; mer insyn/ljud från grannar, mer insyn/ljud från vägen, vinden kommer kunna härja friare (träd på våra tomter kanske inte klarar av blåsten och måste därför fällas), allmänt tråkigt och fult med kalhygge, Sveaskog har nyligen sålt dyra tomter til...
2018-04-23
134 134 Vi kräver bättre underhåll på väg 633 (Kvarnfors-Tavelsjö)
Väg 633 Kvarnfors-Tavelsjö håller på att gå under. Vid kontakt med Trafikverket så fick vi svaret att denna väg inte är prioriterad de närmaste åren, då medel saknas. Detta kan inte accepteras. I närtiden har man till och med lagat ett hål, i botten på hålet med oljegrus, så man måste antingen ut i andra körfältet eller typ ner i diket för att passera. Att åka denna väg med bil eller än mindre ett...
2018-05-16
134 562 Behåll Hovet
Behåll Hovet, kulturarvet och hemmet från 1955. En av världens bästa akustik. För evigt vårat hem! Vi kräver att en oberoende undersökning om hur Hovet kan bevaras genomförs. Vi vill behålla Hovet....
2016-12-13
134 15 625 Avskaffa sommartid – Normaltid alltid!
  Är du emot tidsomställningar två gånger per år och förespråkar normaltid ("vintertid") hela året? I så fall ber vid dig att skriva på denna petition om att normaltid skall gälla hela året! (På vår sida och grupp på Facebook kan du läsa mera om vad vi vill och står för.) Sprid länken så att vi blir flera!   Vi finns på Facebook: 1. Gilla och följ vår sida på Facebook: NormalTidAllTid!   (Bjud...
2016-03-28
133 133 Nej till skolreformen i Kiruna 2018
Angående förslaget som först kom ryktesvis i Kiruna i veckan och sen via media i veckan. Att förskoleklass och lågstadiet i Högalidsskolan ska delas och flytta till Loussa- och Bergaskolan till hösten och att personalen delas upp och flyttar. (Mellanstadiebarn ska flyttas till Högalidsskolan). Här är en del det vi som föräldrar tycker! - Det är upprörande att kommunen vill göra så stora ändringar...
2018-04-27
132 433 Ljusterö gång- och cykelväg nu!!
Vill du ha det tryggare på Ljusterös vägar? Till exempel genom en gång- och cykelväg som täcker en större del av ön än bara vid torget? Vi vill att kommunpolitikerna tillsammans med Trafikverket tidsbestämmer och genomför byggandet av gång- och cykelväg på Ljusterö. I planprogrammet för Ljusterö (2010) finns redan en gång- och cykelväg inplanerad mellan Linanäs och färjeläget. Vi vill att ord n...
2015-04-20
128 128 Värna våra pedagoger och barn i Huddinge- slopa sparkraven nu!
Huddinge profilerar sig som en barnvänlig kommun och attraherar därmed många unga barnfamiljer. Det finns mycket som är attraktivt med kommunen men på en punkt brister det rejält. Resurserna till förskolor och skolor! Storleken på barngrupperna ökar och pedagogerna som jobbar med framförallt yngre barn får en alltmer slitsam vardag. Vi som föräldrar är trötta på denna negativa trend och upplever i...
2018-04-23
117 386 Detta e va min son och hans klasskompisar med lärare o assistenter utsätts för varje dag..
Hjälp oss att få Säfflekommun att förstå att dom måste göra nånting åt detta..NU!!!!!!!    https://nwt.se/saffle/st-insandare/2018/04/20/gula-villan-en-skam-for-saffle      ...
2018-04-20
117 1 092 Stoppa urbaniseringen av Kälvesta
  Gruppen “Nätverket för ett hållbart Kälvesta” vill med detta medborgarförslag föreslå ett alternativ till de nuvarande byggnationsplanerna för Kälvesta. Stadsbyggnadsnämden har beslutat att gå vidare med planerna kring att bygga 350 lägenheter i flerfamiljshus med 4-5 våningar längst hela sträckan från Björnmossevägen/Sörgårdsvägen fram till Björnbodahallen/Coop. I översiktsplanen för Stockholm...
2018-02-08
110 237 Nya former för styrning och resursfördelning till universitet och högskolor (se Strut-utredningen) förutsätter kollegiala beslutande organ på lärosätena
Till alla kolleger som engagerar sig i frågan om hur universitet och högskolor ska bevara sin frihet, autonomi och de kollegiala organisationsformerna Regeringen tog under 2017 beslut om att genomföra ytterligare en utredning som behandlar styrningen av svenska universitet och högskolor. Professor Pam Fredman som tidigare varit rektor för Göteborgs universitet tillsattes som särskild utredare för...
2018-04-09
104 115 Rädda Bastasjö Friluftsområde från att byggas sönder!
Till beslutande politiker och berörda tjänstemän i Karlskrona Kommun. Jag/vi uppmanar er via detta upprop att fatta det enda logiska beslutet om en eventuell exploatering av Karlskronas egna rekreations- och fritidsområde Bastsjö - AVSLÅ och STOPPA fortsatt planering OMGÅENDE! En eventuell 20% lösning av  byggtomtsbehovet FÅR INTE utplåna 100% av ett område som ligger kommuninvånarna i alla åldrar...
2018-04-06
103 103 Jörgen Schelander på Stol 1!!
Om Akademien skall kunna gå rakryggade - med trovärdighet och pondus - framöver, krävs ett geni som Jörgen på stol 1. En av vårt rikes mest uppskattade lyriker, och den kanske ende som på allvar lyckats förena tunga, angelägna texter med melodier som får jazzfötterna att spritta. Jörgen själv tycker att det skulle vara 'jääävligt mäktigt' att bli invald i Svenska Akademien, och kan tänka sig en pl...
2018-05-04
98 178 Bevara grönytorna vid Jaktmarken
Vi anser att grannskapsparken Jaktmarken tillför värden i form av positiv påverkan på livskvalité, hälsa och klimat. Vi vill att Jaktmarken fortsatt finns tillgänglig som en mötesplats med möjlighet till rekreativa aktiviteter för både barn och vuxna. Vi anser därmed att planerna på att minska grönytorna för nya bostäder bör stoppas!...
2018-01-19
97 98 Få ner hastigheter vid våra skolor!
Efter flera tillbud på våra gator (varav en med dödlig utgång i vintras) kräver vi att Danderyds kommun tar tag i frågan att få ner hastigheter främst på de större vägarna i kommunen (t.ex. Stockhomsvägen, Danderydsvägen, Vendevägen, Edsviksvägen) i synnerhet vid skolor, förskolor, idrottsplatser. Detta genom installation av t.ex. soldrivna hastighetsvarnare (som den som idag finns på Danderydsväg...
2018-05-01
94 406 Vi vill ha kvar Cymbalen förskola!
Föräldrarna till barnen på Cymbalen Förskola tycker inte stadsbyggnadsnämnden i Malmö har gjort rätt beslut till att neka bygglov till förskolan. De grundar sitt beslut på att Förskolan har för liten gårdsplats till varje barn. Men barnen befinner sig inte på gården samtidigt. Måndag-Torsdag så går de ut till de närliggande parker för sin dagliga utevistelse.  Så vi vädjar till att kommunen lyssna...
2018-03-13
87 87 Låt Centrumkyrkan stå kvar!
På en kulle mitt i Huddinges Centrum på Karin Boyes Vacke 4 ligger den gamla vackra gula baptistträkyrkan som numera används som yogastudio. Centrumkyrkan (Huddinges Hjärta) är kulturminnesmärkt och en vacker del av Huddinges historia.  Nu planeras det att kyrkan skall rivas eller flyttas redan under 2019. Som vanligt sätts pengar framför historia, kultur och folkhälsa.  Jag som undertecknar denna...
2018-05-17
84 512 Rädda Terapikolonier!
Barn och unga riskerar att komma i kläm när fungerande barnpsykiatrisk verksamhet läggs ner! Terapikolonier har under över 80 år byggts upp till den fina verksamhet den är idag. Sedan 2002 bedriver vi Barn- och ungdomspsykiatrisk terapikoloniverksamhet i samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län. Innan dess var verksamheten en del av PBU under många år. Terapikolonier erbjuder et...
2017-11-30
81 8 074 Rädda Honey från att bli hemlös igen
  Det är nu februari 2018 och denna segdragna förhandling har inte fått det slut vi hoppades. På ett oanmält besök på Ringsjöns Veterinärklinik under 2015 bestämde länsstyrelsen att katten Honey inte längre fick vara kvar på kliniken. Veterinär Lucie Havelka överklagade och gick rättens gång då hon ansåg det för orimligt att Honey, som den enda katt i hela Sverige, inte fick befinna sig på en...
2018-02-21
Facebook