Mest Populära Petitioner

Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2018) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
24 timmar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
75 941 Verkställ fullmäktiges beslut att satsa 3 miljoner på utbildning i mindfulness på vårdcentralerna, riv upp nuvarande skrivning! Låt inte pengarna försvinna!
Skriv under uppropet om du vill ha mindfulness som ett verktyg i vården! Låt inte pengarna försvinna! Ändra skrivningen och följ fullmäktiges beslut om satsningen på utbildning av instruktörer på Region Skånes vårdcentraler! Som skrivningen nu är formulerad riskerar de 3 miljoner som avsatts att inte komma patienter och vårdcentralerna till del utan försvinna bort från primärvården.  Psykisk ohäls...
2018-10-09
53 2 293 Rädda Boxholmsost!
Arla har beslutat att flytta Boxholmsost från Boxholm till Östersund. Arla är inte längre ett företag som värnar svensk landsbygd. Arlas drag är en av många anledningar till att landsbygden avfolkas. Det som stryr arla idag är purt vinstintresse, inget annat.    Alla som skriver under anser att Arla borde ändra sitt beslut. Vidare samtycker man till att namnlistan, då den är tillräckligt omfattand...
2018-10-15
35 105 Rädda KomTek i Botkyrka från nedläggning
OBS Glöm inte att bekräfta  din underskrift i svarsmailet annars syns inte din underskrift. KomTek Botkyrka är en teknikskola för barn och ungdomar. De får lära sig lära sig teknik genom att bla. bygga, 3D printa och robotprogramera Nu är KomTeks framtid hotat av nedläggning pga besparingsskäl. Vi vill att KomTek skall vara kvar för att det fyller en viktig funktion för utbildning av både barn och...
2018-10-15
34 529 Protest mot regler för plogning av enskilda vägar
Dags att ta upp frågan och lyfta fram ett mycket märkligt beslut! Vi går mot en ny vinter, en som många inte haft förrut. Nya regler om plogning. Som "gammal plog-piga" reagerar jag starkt på regeln om plogning av enskilda vägar. Enligt Riksförbundet Enskilda Vägar finns det 58000 mil väg i Sverige, av dessa är 28000 småvägar till byar, tätorter mm och 16000 är skogsbilsvägar. Många kanske inte...
2018-10-18
32 32 Kommunal trafik Ursvik-Mall of Scandinavia/Solna
Jag vill ha en busslinje mellan Ursvik och Solna. Vill du också det? De kommunala tvärkommunikationerna mellan Ursvik och Solna är dåliga, och vilket leder till att de flesta åker bil för att åka i den riktningen. Speciellt tänker jag på möjligheterna på resor till/från Frösunda, Solna station (pendel) och Mall of Scandinavia där det finns både många arbetsplatser och shopping. Kan vi få till en s...
2018-10-23
31 85 Dax för en uppgradering av skolmaten i Timrå Kommun
Skrivelse, Timrå Kommun, angående skolmaten på Söråkers skola. I egenskap av förälder, kommunmedborgare och pedagog inom grundskola, ämnet Hem och konsumentkunskap,  framför jag härmed min klagan angående skolmåltiderna som serveras på Söråkers skola, Timrå Kommun.Sedan i våras (2018) har mitt barn som nu går i Åk 4 på Söråkers skola, ofta kommit hem efter skolan och varit onormalt hungrig, trött...
2018-10-22
31 483 Rädda teaterinriktningen i Skellefteå!
                    Skellefteå, en unik kulturstad?! Skellefteå är en av de få städer i hela Sverige som har erbjudit alla fem inriktningar inom det estetiska programmet; teater, dans, musik, bild samt media. Här är vi, vi som går inriktningen mot teater på det estetiska programmet! På vår utbildning utvecklar vi vår sociala förmåga. Våra röster tränas för att göra oss trygga inför åhörare samt fö...
2018-10-12
31 393 INRÄTTA BARNDOMSTOL!
I ett fungerande rättssamhälle lagförs och straffas de som bryter mot lagen. Lagarna visar vad vi anser vara rätt och fel. De straff som utdöms skall spegla hur allvarligt samhället ser på brott. Ett flertal färska domar visar tydligt att det finns ett glapp mellan brott och straff. Den som misshandlar eller begår övergrepp mot barn kommer ofta lindrigt undan. Antingen frias de helt eller får låga...
2017-08-19
28 247 Bättre väghållning i Råne älvdal, Norrbotten
Nu gör vi en kraftsamling och kräver bättre underhåll av våra vägar! Vi fokuserar på sträckorna: Boden–Degerselet–Gunnarsbyn-Mårdsel, Degerselet-Niemisel-Bjurå, Niemisel-Vouddas, Träskvägen (Gunnarsbyberget) samt vägen förbi Lassbyforsen. Kravet på bättre väghållning kommer att överlämnas till Trafikverket. Namninsamlingen pågår till 12 november 2018. Infrastruktur och vägar är grundläggande för R...
2018-10-18
28 204 Bevara och utveckla Linje 85, Riddarfjärdslinjen
Skriv under om du vill att det tidigare beslutet omprövas så att linje 85, Riddarfjärdslinjen får fortsätta köra utan uppehåll efter årsskiftet 2018/2019 och att linjen permanentas.   För ett drygt år sedan beslutade Trafiknämnden att inte förlänga den treåriga försöksperioden med Linje 85. Beslutet fattades hälvvägs in i försöksperioden med motiveringen ”vi har sett en stagnation i resandet”. Ett...
2018-10-15
25 1 218 Vi vill ha Ursvik IP kvar!
Ett fåtal närboende till Ursvik IP har klagat på störande ljud under aktiviteter på fotbollsplanen. Sundbybergs Stad har utifrån klagomålen och bullermätningar fattat beslut om att begränsa tiderna för match och träning på Ursvik IP. Vi anser att kommunen skyndsamt ska se till att vi kan ha tillgång till Ursvik IP fullt ut. Om permanenta åtgärder krävs, så måste de omgående införas.   Vi anser ock...
2018-10-17
25 1 532 Nej till skatt på dricks
Enligt lagen ska alla som tar emot dricks skatta på den, något som skatteverket nu satt igång att implementera. Det uppstår ett par problem med detta; 1. Gåvoskatten är slopad och dricks är just det, en gåva. Därför anser vi att den inte är skattepliktig. 2. Om arbetsgivaren nu väljer att betala ut dricksen månadsvis eller veckovis via lönekontot så hanterar arbetsgivaren dricksen och har då tidig...
2018-03-07
25 937 Vi kräver att politiker skapar en fungerande sjukförsäkring!
Vi har nu sen alliansregeringen ändrade på reglerna för sjukförsäkringen fortfarande en sjukförsäkring som inte fungerar.  Under alliansens tid så kastade man ut sjuka ut ur försäkringen oavsett sjukdom. Nu har vi en rödgrön regering och vi har fortfarande alldeles för tuffa regler för sjuka. Sjuka blir nekade sjukförsäkring ofta idag och F kassan kan dra in sjukpenningen / sjukersättningen för ve...
2017-04-26
22 970 Mot Uppsalas beslut om att begränsa den fria konkurrensen
Uppsala Kommun har beslutat att begränsa antalet aktörer som får verka på marknaden när det kommer till mobilparkering. Via ett lotteri valde de ut endast två aktörer vilket innebär att EasyParks kunder i princip inte längre kan använda appen i Uppsala. Vi tycker Uppsalas invånare själva ska få välja vad de vill och inte vill konsumera. Vi uppskattar nu din underskrift för att påverka Uppsala och...
2018-10-17
17 111 Uppmaning att ta bort tillsatserna i Topformulas Magnesiumkelat
Intresset för rena, tillsatsfria kosttillskott blir allt större och konsumenterna blir allt mer medvetna och pålästa. Vi är tusentals medlemmar från olika facebookgrupper som under de senaste åren diskuterat olika magnesiumformer och tipsat varandra om vilka som är renast, mest lättupptagliga och mest prisvärda. I facebookgruppen "Magnesium och hälsa för alla", en grupp med 12 495 medlemmar, har l...
2018-10-21
17 58 Backa Vendels skola!
Tillsammans för Tierps kommun är ett nätverk som verkar för sammanhållning och för ett samhälle där vi lever på lika villkor. Utveckla Örbyhus Tobo Vendel är en paraplyorganisation för bygden: Vi ska vara en sammanhållande länk samt stödja hållbar utveckling. Vi vill att vår bygd och vårt samhälle ska bli allt det som det kan vara - präglat av kreativitet och innovation. I september anordnade vi...
2018-10-08
16 128 Höj tandsköterskornas låga löner!
Man ska kunna överleva på sin lön om man väljer att läsa på Yrkeshögskola, för att utbilda sig till tandsköterska. Vi är en brist på arbetsmarknaden. Ändå väljer Folktandvården att ge en nyexaminerad tandsköterska en så låg lön (mellan 20.000-21.500 kr) att fler och fler väljer att byta yrke för att ekonomin inte går runt. Det finns ett otaligt antal tandsköterskor med 30 år eller mer i yrket som...
2018-10-16
15 178 Bevara natur- och kulturlandskapet i Elleholm
Elleholms tomatodling avser att expandera sin yta från dagens 6 ha (60 000 m2) till 13,5 ha (135 000 m2). För detta vill man att en detaljplan upprättas.  Utbyggnaden ska ske på mark som ligger mitt i Elleholm i nära anslutning till Mörrumsån och kulturmiljöer när andra mer lämpliga områden finns. Områden där varken miljö eller boende påverkas i samma utsträckning. Karlshamns kommun har nu ett fö...
2018-10-15
15 8 697 Kvinnors rätt till hormoner som inte ökar risken för bröstcancer
Övergångsbesvär kan effektivt och på ett säkert sätt behandlas med en kombination av östrogen och ett progesteron om livmodern är kvar eller bara östrogen om den är bortopererad. Dagens kvinnor är ofta pålästa när det handlar om fördelarna med hormonersättning och vill ha hormoner som är säkra och naturliga. Många kvinnor som läst min bok Kaos i kvinnohjärnan har lärt sig mer om de positiva effek...
2016-03-08
14 111 Lös konflikten i Vänsterpartiet
Detta upprop skickades 14 oktober till Vänsterpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp. Då hade över 150 personer undertecknat uppropet, de allra flesta medlemmar i Vänsterpartiet. Partiledningen har hittills inte svarat på uppropet. Vi fortsätter att samla namn bland vänsterpartiets medlemmar och sympatisörer tills vi har fått ett svar. Skriv under du också! Upprop Sedan flera år tillbaka har de...
2018-10-20
14 1 397 Rädda nästa; i Björns minne ❤
Denna namninsamling är till för att uppmärksamma regering och riksdagsledamöter på Sveriges höga narkotikarelaterade dödsfall.  Ett nätverk av närstående är utmattade av att behöva begrava sina nära, sina barn/syskon. Och de som inte gjort det än är utmattade av att hålla dom vid liv.  Samhället fungerar inte i dessa fall. Omorganisation krävs.  Vi förlorar en generation om detta får fortgå. Idag...
2018-09-10
12 973 Rädda LSS nu!!
Vi måste stoppa LSS utredarens förslag nu!! Annars kommer tusentals familjer splittras på något sätt och personer med funktionshinder kommer inte kunna leva sina liv som de vill!!...
2018-10-11
11 41 Stoppa planer på koppargruva i Dalsland
Rädda den Dalsländska naturen från Gruvbrytning.   Återigen finns det lycksökare som vill förstöra den Dalsländska naturen och riskera vårt dricksvatten. För 20 år sedan lyckades vi stoppa ett företag från samma vansinne. Den gången hade de redan startat en liten gruvdrift i Värmland, Harnäsgruvan, konkursat och lämnat allt vind för våg. Nu var det Dalsands tur. Affärsidén är att hitta ett något...
2018-10-07
10 10 ingen skatt när man ställer upp för Sverige när det brann!
De ställde upp när Sverige brann. De lämnade familjer och egen semester för att släcka bränderna som rasade i hela Sverige. Nu skall de förmånsbeskattas för att de fick lägga huvudet någon timme på en kudde i ett tält. De fick matlådor som de  slängde i sig i skogen för att sedan fortsätta att bekämpa elden som hotade att bränna ner hela Sverige. Skäms MSB. Detta kan vi inte acceptera....
2018-10-23
10 10 Dom gav sitt liv och blir pissade på!
Som säkert många har sätt i media så är det beslutat att brandmännen som ställde upp i sommarens bränder nu ska förmånsbeskattas för kost och logi vilket är totalt vansinne! Låt oss med denna insamling visa att beslutet är helt uppåt väggarna och att det inte är någonting annat än ett stort hån mot våra frivilliga som ställde upp på sin lediga tid och räddade vårat land...
2018-10-23
9 9 Behåll Rogge Bageriet!
Rogge bageriet i strängnäs gick nyligen ut med att de nu ska bli espresso house! Det är något som jag vet att jag och många andra inte vill ska hända. Därför startar jag denna namninsamling....
2018-10-23
9 996 Rädda Risk- och räddningsprogrammet i Rosersberg
Politikerna i Sigtuna kommun anser att våran skola är en extra kostnad, men för oss elever så handlar det inte om pengar utan om vår framtid. Det är en plats för socialumgänge, trygghet och en bra skolmiljö.  Vi kräver att kontraktet på Bengsgården ska förlängas längre än år 2020. Vi behöver din hjälp! Ute på Bengsgården får vi den tryggheten och gemenskapen som du inte får på en annan skola, vi h...
2018-10-16
8 90 Stoppa utvisningen av familjen Kozmaqi!!!
Vår kollega Faton och hans fru Miki kom hit med sin lilla son för fyra år sedan från Kosovo. Dom sökte en trygg framtid för sig och sin familj. Efter en tid kom dom till vår lilla stad Norrtälje. Faton började arbeta som vådbiträde på vårdbolaget 10100 AB som vikarie men som sen blev till en fast tjänst. Han togs emot med öppna armar och blev snabbt omtyckt av kollegor, kunder och patienter. Han v...
2018-10-20
8 265 Hjälp Boxholmsbarnen att få komma hem!
I augusti förra året förlorade två barn sin mamma. Vilket är ett fruktansvärt trauma. Men det slutade inte där.  Barnen och deras övriga familj har fått genomgå ett rent helvete sedan dess av socialtjänsten i Boxholm kommun.  De båda barnen fick bo hos sin mormor eftersom deras pappa saknade fast bostad och jobb. Vilket familjen var överens om.  Men när mormor och hennes man ansökte om att få bli...
2018-10-16
6 6 Reparation av vägar Gös Eriks Väg och skräddarbacksvägen.
Är du trött på att kommunen bara lappar och lappar små hål som håller i nån månad? Bilarna tar mer och mer stryk och verkstadskostnaderna är inte billiga. Står inte på förens nått allvarligt händer för att någon väjer eller en mc/moped/cyklist ramlar p.g.a alla dessa hål....
2018-10-23
6 8 Vi kräver busstrafik via Spånga Kyrka!!!
Skriv under för tryggare och tätare busstrafik via Spånga Kyrka - ge oss bättre kommunikationer i Spånga-Tensta och Rinkeby!...
2018-10-22
6 237 Upprop för Göteborgs odlare, med anledning av att Lärjeholm sagts upp
Upprop för Göteborgs odlare Lärjeholms odlarförening hotas av nedläggning - utan att få ersättningsområde för odlarnas 16 000 kvadratmeters yta. Kan några av stadens många odlingsföreningar känna sig trygga inför framtiden? Lärjeholm har lång historia - här finns familjer som odlat i tre generationer! Marken, nära natursköna Lärjeån, ska om 6-7 år tas i anspråk för tåguppställning. Men odlarna har...
2018-10-11
6 2 822 Stefan Löfven vill, genom en namninsamling hålla SD borta från politiskt inflytande, det är fel.
Stefan Löfven gick igår ut på Socialdemokraternas FB-sida och tackade alla dem tiotusentals som skrivit under hans namninsamling som syftar till att hålla SD borta från inflytande. ProjektSanning uppskattar inte att vår tidigare statsminster uppmanar till att exkludera SD och deras 1,1 miljoner väljare från politiskt inflytande samt att deras väljares röster ska ignoneras. Denna mobbning och polit...
2018-10-07
6 1 221 Sativex på Högkostnadsskydd
Skriv under om du anser att Sativex munhålespray skall gå på högkostnadsskydd. Idag kan vissa målgrupper få Sativex munhålespray utskrivet men det kostar då ca 4799 kr/ 30 ml att hämta ut.Detta anser vi går emot alla mänskliga rättigheter och kräver en omedelbar omprövning av beslutet som Läkemedelsverket tog 2017 om att inte godkänna det på högkostnadsskydd.Alla Patienter som har fått Sativex uts...
2018-09-24
6 5 371 Få förövaren på St. Eskils gymnasium att förflyttas
En tjej på St:Eskils gymnasium blev utsatt för övergrepp från en av hennes klasskompisar under en sleepover. Händelsen är anmäld till polis och både kurator och rektor är informerad om övergreppet. Förövaren blev avstängd från skolan i två veckor men får nu fortsätta gå kvar i skolan OCH i samma klass som den utsatta. Det är helt orimligt att en person ska tvingas se sin förövare varje dag restera...
2018-09-23
6 139 Bort med droghandeln på Vasaskolan!
Alla partier gick till val på att skapa ett tryggare samhälle, nu är det dags att gå från ord till handling. Ett öppet mörkt tomrum mitt i centrala Gävle, Vasaskolans bakgård. Allt ifrån droghandel, inbrott till alkoholister finns där, precis vid baksidan. Nu vill vi i elevrådet förhindra att detta fortgår.  Förra läsåret drev vi frågan om att montera övervakningskameror mot baksidan. Vårt förslag...
2018-09-18
6 7 140 Skriv på för kontanterna!
Bankerna vill få bort kontanterna för att bli ännu mer lönsamma. Vi tycker att det är en opraktisk, orättvis och farlig utveckling. Det är viktigt att kontanter finns kvar som alternativ vid sidan av digitala betalmedel. Ingen ska bli fråntagen rättigheten att använda kontanter. Vi tycker att frågan är för viktig för att överlåtas åt bankerna. Håller du med? Skriv på för kontanterna!...
2016-05-30
5 5 STOPPA FÖRNEDRINGEN AV VÅRA BRANDHJÄLTAR!
I somras så ställde mängder av människor upp i brandbekämpningen av våra svenska skogar, dessa frivilliga som gav upp semester, hus och familj för att hjälpa till i Kaoset skall nu idag Beskattas för att de fått mat, samt husrum i form av en plats på ett kallt golv i en skola.  STOPPA FÖRNEDRINGEN AV VÅRA HJÄLTAR. ...
2018-10-23
5 9 455 Sänd Cissi Wallins program på SVT!
I januari i år spelade Cissi Wallin in ett program för SVT som handlar om abortfrågan och kvinnokampen i Polen - något som i kölvattnet av #metoo är mer aktuellt än någonsin. Det tyckte uppenbarligen SVT också, eftersom de la ner pengar, tid och resurser på detta program och valde och frågade Cissi Wallin om att medverka - en betydelsefull företrädare i #metoo-rörelsen. När läget började hetta til...
2018-09-23
5 132 Basinkomst / Medborgarlön (Basic Income / Citizen's Pay) - more current now and in the future than EVER!
  In English first and Swedish furthest down. If You, I or we leave no other legacy to the world, THIS is it !!! PLEASE _SHARE_ THIS PETITION ON BLOGS, VLOGS, PODCASTS etc.! På engelska först, och svenska längst ner. VÄNLIGEN _DELA_ DENNA NAMNINSAMLING PÅ BLOGGAR, VLOGGAR PODCASTS etc.!   I'm running this petition NOT of concern of myself, but my fellow EU citizens, the world, and it's future...
2018-08-28
5 491 Ambassadflytten
Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem för fredens skull!   1980 togs det ett beslut i Knesset att namnet på landets huvudstad skulle skrivas in i landets egen grundlag.  Detta visade sig vara så provocerande för andra länder som påstod att detta också skulle provocera araber till ytterligare våldshandlingar. Alla  ambassader  flyttades därmed bort från Jerusalem till Tel Aviv för ”fredens skull”...
2018-06-24
5 48 254 Upprop mot slakt och export för slakt av polska hästar.
President PiS Jaroslaw Kaczynski Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa   Polens Premiärminister Beata Szydlo Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   Polens Parlament (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej) Kancelaria Sejmu Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa     Ärade premiärminister, ärade parlamentsledamöter   Jag vädjar till er att stödja lagförslaget om skydd och mä...
2017-01-30
4 223 Stoppa utvisning för Abdrazak
Stoppa utvisningen för Abdrazak som har ett barn & sambo här i Sverige!...
2018-10-19
4 58 Rör inte dagverksamheten på äldreboenden i Uppvidinge kommun!
Vi som skriver under stödjer följande! Vi är emot nedläggningar av alla slag av dagverksamheten på alla äldreboenden i Uppvidinge kommun. Låt våra äldre ha kvar denna sociala del som ger så mycket tillbaka för att de ska må bra....
2018-10-19
4 41 Inför fler stadsbussar under kvällstid! (Nyköping)
Idag går sista stadsbussen under vardagen i Nyköping klockan 22:00 medan på helgen går sista 22:45. Dock är det så att på söndagar slutar bussarna gå redan 21:45. Detta är skamligt!  Vi ungdomar behöver ta oss hem från vänner, aktiviteter, krogen med mera speciellt på helgen. Idag behöver föräldrarna skjusa eller hämta sina barn för det inte går några bussar. Bussen är mer miljövänlig och med rätt...
2018-10-09
4 779 SVERIGE UT UR EU - SWEXIT
Registrera ditt namn, ort och e-mail om du vill att Sverige lämnar EU! Du kan även välja att inte din e-mail visas om du önskar så!...
2016-11-04
3 662 Stäng inte Naturum - Älä sulje Tammisaaren Luontokeskusta!
Vi tycker att Naturum i Ekenäs absolut bör få fortsätta sin verksamhet eftersom personalen gör ett fantastiskt jobb gällande miljöfostran av både barn och vuxna. Särskilt barnen är här i en utsatt position och det vore viktigt att de även i fortsättningen har ett ställe i sin närmiljö dit de kan komma och lära sig om Östersjön och dess problem som ingalunda är lösta ännu.  Mielestämme Tammisaaren...
2018-10-10
3 1 071 Sverige är mitt hemland
Om fyra veckor är jag borta. Mina vänner, min framtid allt försvinner. Sverige är mitt hemland och min framtid, men migrationsverket vill förstöra den. Jag behöver HJÄLP. Jag har bott i Sverige sedan jag var 1 år men nu ska jag och min familj bli tillbaka skickade. Min mamma, mina två systrar och jag ska skickas tillbaka till Bolivia där bara blodet anknyter oss och där vi känner oss som främlinga...
2018-10-04
3 867 Äldrevårdsupproret.
#Äldrevårdsupproret Vi som arbetar inom äldrevård och -omsorg har fått nog. Nog av att gå sönder av en trasig arbetsmiljö. För många av oss säger kropp och själ ifrån – en efter en ”går in i väggen” och blir långtidssjukskriven. Andra räddar sig genom att lämna arbetet. Kvar blir en ännu mer ohållbar situation för oss, för människorna vi vårdar och för de anhöriga. Nu säger vi stopp. Vi startar Äl...
2018-09-18
3 16 148 Avskaffa sommartid – Normaltid alltid!
  Är du emot tidsomställningar två gånger per år och förespråkar normaltid ("vintertid") hela året? I så fall ber vid dig att skriva på denna petition om att normaltid skall gälla hela året! (På vår sida och grupp på Facebook kan du läsa mera om vad vi vill och står för.) Sprid länken så att vi blir flera!   Vi finns på Facebook: 1. Gilla och följ vår sida på Facebook: NormalTidAllTid!   (Bjud...
2016-03-28
Facebook