UnderskrifterPetitionsnamnSkapad
187 Avveckla inte flexlinjen på Öckerö kommun år 2020.
Vi vill förhindra att avveckling av flexlinjen i Öckerö kommun sker. sista datum att skriva under är 30/6 2019...
2019-05-09
177 Bevara Linderås skola Bevara Landsbygden
Som ni säkert har läst så utreds att lägga ner en fullt fungerade skola i Linderås. Detta vore en katastrof både för bygden och personal och elever. I vår skola tar vi hand om många barn som har speciella behov som har har lättare att hitta en plats i den lilla klassen och skolan än i den stora klassen och skolan. Vi har många solskens historier att berätta. Barnen trivs på vår skola och får en my...
2019-05-09
55 El-uppropet 2019. En protest emot skyhöga elpriser!!
Varför ska vi betala skatt och moms på vår hushållsel? Vi straffbeskattas på allt och så ska det inte få fortskrida. Något måste göras innan priserna skjuter i höjden. Ta en titt på er senaste elräkning och se vad som är förbrukad el, därefter se vad som är skatter moms och avgifter så är sanningen den att du betalar en större del skatt, moms och avgifter än förbrukad el. Hjälp mig stoppa vansinne...
2019-05-09
22 Bygg Hjo kommuns nya skola helt klimatsmart
Det går idag att bygga både klimatsmart och ekonomiskt. Vi kräver att den kunskap och teknik som nu finns ska användas fullt ut för att skapa ett ansvarsfullt och bra skolbygge som väljer miljövänliga byggmaterial, undviker hälsofarliga kemikalier och producerar mer energi än vad verksamheten gör av med. Detta når vi bl.a. genom att använda mer trä och mindre betong, isolera väl och täcka alla läm...
2019-05-08
140 Låt Marie få sin personliga assistans tillbaka så hon kan flytta hem!
Låt Marie Lindblad få sin assistans tillbaka som det är dömt i Förvaltningsrätten och kunna flytta från korttidsavdelningen och hem till lägenheten. Kommunen har huvudansvaret och det är dömt i Förvaltningsrätten. Låt Marie kunna ha ett självbestämmande och få bestämma själv vilka dagar hon ska handla, tvätta osv. Även om det är LSS i kommunen så borde man kunna få bestämma själv över sin tid och...
2019-05-08
388 Nej till höghusbygge i Tullinge villastad
Botkyrka kommun prövar möjligheten till att bygga 4-5 våningshus enligt illustrationsbilden i Tullinge Villastad (Mellanbergsvägen/Oxelvägen) Om du är emot förslagets utformning skriv under senast 12/5....
2019-05-08
895 Stoppa våld och övergrepp mot kvinnor och barn!
Våld och trakasserier mot kvinnor och flickor är ett av våra största samhällsproblem i världen! Det är 2019 och det sägs att vi i Sverige lever i ett jämställt land, ett hån mot alla de kvinnor som utsätts, där rättssystemet inte är på deras sida och där de få som straffas kommer undan alldeles för lätt.  2018 polisanmäldes 22 500 sexualbrott. 7 960 av dessa rubricerades som våldtäkt. Ca 3 000 av...
2019-05-08
62 Fartgupp/farthinder samt sänkt hastighetsbegränsning på Egnahemsvägen i Kalix
Egnahemsvägen är en hårt trafikerad genomfartsgata med dels för hög hastighetsbegränsning och bilister som kör för fort och/eller hänsynslöst. Ansvariga på kommunen har inte agerat trots att dom blivit uppmärksammade på problemet flera gånger under lång tid. De menar att det inte går att åtgärda dels pga busstrafiken och dels pga att deras sk ”mätningar” visar att det inte är nödvändigt. Jag har i...
2019-05-08
27 Farlig trafiksituation på Djurö - Sollenkrokavägen
Allför höga hastigheter inom det hastighetsbegränsade området (50-30 km/tim) på centrala Djurö riskerar att orsaka olyckor för skolbarn, gående, cyklister och bilar. Bristande efterlevnad av max tillåten hastighet är huvudorsaken. Jag anser att hastigheterna är för höga på ovanstående väg....
2019-05-08
102 Låt oss behålla Bojens lokal.
I 21 år har personalkooperativet Bojen funnits på Orrholmen och har under åren drivit fantastisk verksamhet för väldigt många barn under tiden vi föräldrar jobbar/studerar. Vi föräldrar känner oss oerhört trygga med både personal och den gemensam lokal som barnen befinner sig i. Nu är situationen så att flera i personalen går i välförtjänt pension 2020 och då kommer kooperativet tyvärr behöva avsl...
2019-05-07
Facebook