Rädda Bromma Kyrka från en oönskad utbyggnad

Bromma_Kyrka.jpgRädda Bromma Kyrka från en oönskad utbyggnad!

Bromma Kyrka, Stockholms äldsta i bruk varande byggnad måste vara skyddsvärd.

Brommaborna är upprörda, ledsna och arga och förstår inte hur bygglov har kunnat beviljas. Vi värnar om vår kulturhistoriskt mycket värdefulla kyrka, som i år firar 850 år. Kyrkan bör bevaras som den är.

 Det finns två anledningar till att församlingsledningen vill bygga om kyrkan:  

1.     Människor ska kunna tända ljus, vilket är förbjudet i gamla kyrkan.

2.    En hiss ska installeras, trots att tillgänglighet redan finns.   

 

Argumenten för en utbyggnad av kyrkan faller  

1.  Behovet av att kunna tända ljus kan lösas på annat sätt  

Skönhetsrådet har avstyrkt bestämt det förra förslaget till ombyggnad ”med hänvisning till att ingreppet i den ovärderliga kyrkobyggnaden var oacceptabelt och att behovet av ytterligare andaktsrum bör lösas i form av ett fristående komplement, gärna i den nyare delen av kyrkogården”. Det tycker vi var ett utmärkt förslag. I mitten av den utökade kyrkogården skulle ett andaktsrum kunna bli mycket vackert. Där skulle människor i lugn och ro kunna sitta ner och tända levande ljus. Församlingsborna vill inte sitta i ett annex till kyrkan, som man kommer till genom en bakdörr bara för att tända ljus där. De vill att kyrkan ska vara öppen längre, inte bara 1 ½ timme på söndagar. De vill kunna få sitta i lugn och ro inne i gamla kyrkan med nutidens små fina elektriska ljus med fladdrande lågor. Dessa sotar inte och finns numera i utländska kyrkor.  

2. Lagstadgade krav på tillgänglighet är redan lösta

Att lösa lagstadgade krav på tillgänglighet är inget argument, eftersom tillgängligheten redan är löst idag. Det behövs inte någon hiss, eftersom rullstolsburna redan idag har två möjligheter att komma till en toalett. Det finns en eldriven stol i vapenhuset, som glider längs en skena till en toalett en trappa ner. Om den handikappade inte vill använda denna stol, så finns en utmärkt handikapptoalett på två minuters promenadväg med rullstol från kyrkan. På detta sätt faller båda argumenten för en utbyggnad av kyrkan.

Ylva Nybäck Gliavägen 58 168 58 Bromma

tel. 0707 411643 ylva@nyback.se

 

Artiklar i Mitt i Bromma

”Folk tror att vi ska gräva upp deras mostrar”

Grannar protesterar mot utbyggnad av Bromma kyrka


Ylva Nybäck Bromma Sverige    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ylva Nybäck Bromma Sverige överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook