Vi kräver att de kapitel som visar på att vi ska uppmärksamma oss på att produkten kan vara farlig och skadlig för vår hälsa kommer oss tillhanda.

Bild3.jpg

Information till: Strålsäkerhetsmyndigheten, Skolverket, Arbetsmiljöverket.

Det är VIKTIGT att Strålsäkerhetsmyndigheten, Skolverket, Arbetsmiljöverket har kunskap och kännedom om att alla seriösa tillverkare som följer produktutvecklingens regler ska ha tekniskt kunniga som ska kunna skriva en teknisk dokumentation. Detta är ett krav vid en produktutveckling.

Vi kräver att en teknisk dokumentation tillhandahålls som visar på ett säkert användande av digitala hjälpmedel som drivs med mikrovågsstrålningen.  

Vi kräver att de kapitel som visar på att vi ska uppmärksamma oss på att produkten kan vara farlig och skadlig för vår hälsa kommer oss tillhanda.  

Det ska finnas kapitel i den tekniska dokumentationen som ska beskriva riskerna för att vi ska kunna förhålla oss rätt till mikrovågsstrålningen.

Detta för att tillverkaren ska skydda sig själv. Detta för att tillverkaren ska skydda användaren, Detta för att en användare ska kunna rikta sig rätt i den sjukvård som finns i respektive land som produkten säljs, om skador uppstår på en användare.  

Strålningen ska anges i både text och med symbol för att väcka uppmärksamhet i kapitel Varningar redan tidigt i den tekniska dokumentationen.

Vi kräver att det snarast installeras trådbunden uppkoppling för Chromebooks i skolans miljö där barnen i skolmiljön nu utsätts för en mikrovågsstrålning där vi saknar dokumentation om de säkerhetsbestämmelser och föreskrifter som ska gälla.

Att det avråds en trådlös wifi, uppkoppling i hemmiljön då det visar sig att barnen tar med sig sina chromebooks från skolan till sin hemmiljö. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Bo Rhönnstad överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook