Bevara Lövstabadet och Lövsta båtklubb i Hässelby vid eventuellt bygge av värmeverk

Skriv under för att rädda Lövstabadet och båtklubben i Lövsta!

Tycker du att det inte ska byggas ett kraftvärmeverk alls kan du nu bli medlem i en ideell förening # Rädda Lövsta som arbetar för det https://raddalovsta.se

Läs vidare om denna lista:

Uppdatering 2019.02.03 - Det har efter att denna namninsamling startades inkommit ny information om värmeverket och vi som ligger bakom detta har ändrat uppfattning och jobbar nu för att det inte ska bli av alls. Vi kan inte i efterhand ändra ämnet eller syftet med denna insamling eftersom så många redan skrivit under.

Den här namninsamlingen är alltså för bevarandet av badet och båtklubben på något sätt samtidigt som bygget på något sätt blir av. Föreningen #RäddaLövsta tror inte det är möjligt.

Läs vidare om denna lista:

(OBS missa in att " BEKRÄFTA Din signatur" i det mail som skickas till den adress du angett från info@skrivunder.com annars räknas den inte)

Det planeras en nytt värmeverk i Lövsta, Hässelby. Lövsta tillhör kyrkhamn, ett blivande naturreservat som blev utnämnt av Stockholms stad till en av de tystaste platserna i Stockholm (länk) Då Stockholm bestämt att koleldningen i Värtahamnen ska upphöra 2023 måste ett nytt modernt värmeverk byggas och Lövsta ses som möjlig plats för detta.

Det ursprungliga förslaget innebar transportband och kaj vid deponierna där Lövstabadet och Lövsta båtklubb bevarades som de är idag. Efter en ny förstudie har Stockholm Exergi inkommit med ett nytt förslag där både badplats och båtklubb försvinner och ersätts med en kaj då markförhållanden inte tillät bygge enligt ursprunglig plan.

Denna namninsamlings syfte är att påverka politiker och beslutsfattare så att bygget av det nya värmeverket sker på ett sådant sätt att Lövstabadet och båtklubben bevaras för framtida generationer av barn och vuxna i Hässelby villastad! Alternativet att renovera det befintliga verket i Hässelby bör också övervägas. 

FB_IMG_1547196375736.jpg

Lövstabadet har många besökare och ligger på gång och cykelavstånd från Hässelby Norra Villastad, Backlura och även vissa delar av Järfälla. Barn/ungdomar och vuxna kan tas sig till badplats och båtklubb till fots eller cykel på säkra vägar. Badplatsen ger möjlighet för våra ungdomar att umgås och de yngre att öva på simfärdigheten. Även båtklubben tillför möjlighet till friluftsliv för många invånare i Hässelby.

Alternativa badplatser finns inte i direkt närhet speciellt inte med tanke på barn och ungdomar. De närmast tillgängliga baden i Hässelby och Järfälla ligger en bra bit bort och är även de välbesökta redan idag varma sommardagar. 

Medlemmarna på båtklubben här ännu svårare att hitta alternativa platser för sina båtar då båtplatser är en bristvara i Stockholm.

Det är en bra sak att koleldning upphör i Stockholm och att värmeproduktionen sker på ett modernt sätt. Men det måste gå att göra och samtidigt värna om barnen, badplatsen, båtklubben och friluftslivet i det närliggande naturreservatet och Hässelby!

(OBS missa in att " BEKRÄFTA Din signatur" i det mail som skickas till den adress du angett från info@skrivunder.com annars räknas den inte)

Guide till tystnaden i Stockholm

Insyn: Pågående planarbete Lövsta Stockholm.se
Här kan ni se processen för förslaget

Information från Stockholms Stad

Se information på Stockholm Exergis hemsida

Läs: Stockholm Exergis Samrådsunderlag avgränsningssamråd Lövsta kraftvärmeverk

I denna Facebook grupp kan ni följa diskussioner och engagera er i frågan. 

https://www.facebook.com/groups/293969234637093/

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Johan Andersson överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook