Bevara grönytorna vid Jaktmarken

Vi anser att grannskapsparken Jaktmarken tillför värden i form av positiv påverkan på livskvalité, hälsa och klimat. Vi vill att Jaktmarken fortsatt finns tillgänglig som en mötesplats med möjlighet till rekreativa aktiviteter för både barn och vuxna. Vi anser därmed att planerna på att minska grönytorna för nya bostäder bör stoppas!


Lars-Erik Sjöstrand    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Fyll i formuläret nedan för att skriva under denna petition skapad av Lars-Erik Sjöstrand. Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook