Bevara grönytorna vid Jaktmarken

Vi anser att grannskapsparken Jaktmarken tillför värden i form av positiv påverkan på livskvalité, hälsa och klimat. Vi vill att Jaktmarken fortsatt finns tillgänglig som en mötesplats med möjlighet till rekreativa aktiviteter för både barn och vuxna. Vi anser därmed att planerna på att minska grönytorna för nya bostäder bör stoppas!


Lars-Erik Sjöstrand    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.
Facebook