Bevara Emmaus-byn

Vi vill försöka bevara Emmaus genom ett upprop och namninsamling i förhoppning om att det ska få genomslagskraft så att det viktiga arbetet kan fortgå.

Vi som vill att Emmaus-byn ska leva vidare

Sedan år 1965 har Emmaus funnits i Björkå, (en by som även går under namnet Åkvarn). En plats där flera arbetstillfällen har erbjudits och olika människor har vallfärdat dit för att handla. Relationer har byggts, gemenskap har funnits och traditioner och kultur har genomsyrat byn i Björkå. Emmaus har även, genom byn i Björkå, kunnat bidra till en bättre miljö och ge människor livskvalitet genom sitt gedigna arbete för ett hållbart samhälle.

Verksamheten i byn har sedan 2007 drivits av Föreningen Emmaus Åkvarn. Föreningen Emmaus Björkå i Göteborg har hela tiden ägt fabrikslokalen och har nu, tyvärr, beslutat att säga upp hyresavtalet med Emmaus Åkvarn vilket därmed gör att Emmaus Åkvarn omöjligt kan fortsätta bedriva den viktiga verksamheten i byn och en drygt 50-årig epok går i graven.
Vi har hört att flera människor önskar få ha verksamheten kvar.
Vi vill därför försöka bevara Emmaus genom ett upprop och namninsamling i förhoppning om att det ska få genomslagskraft så att det viktiga arbetet kan fortgå.

Genom att underteckna detta upprop uppmanar vi Emmaus Björkå i Göteborg, att återkalla uppsägningen av hyresavtalet med Emmaus Åkvarn.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Angela Askell överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook