Bevara BVC i Skanör

Näsets läkargrupp har beslutat att stänga BVC i Skanör och flytta verksamheten till lokalerna i anslutning till Frejakliniken i Toppengallerian i Höllviken. Föräldrarna i Skanör har dock inte blivit tillfrågade om denna förflyttning är önskvärd eller inte utan man har förutsatt att en utökad verksamhet med exempelvis öppen förskola är att föredra. Fördelen att ha ett lokalt BVC inom gångavstånd går dock förlorad. 

Vi önskar istället att BVC i Skanör inte stängs ner, att vi enkelt kan gå ner till våra BVC-sköterskor och få hjälp av någon med lokalkännedom samt att vi får möjlighet att träffa föräldrar i samma område vars barn kommer växa upp tillsammans. Öppen förskola med mera bör istället vara en frivillig aktivitet att åka till.

BVC i Skanör fyller en viktig funktion och bör värnas och bevaras för alla familjers bästa!


Anna Jörback-Landin    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook