Bevara Bovallstrands skola

På grund av ett förslag från utbildningsnämnden i Sotenäs Kommun om att flytta mellanstadiet i Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola har vi startat en namninsamling för att få politikerna att tänka om och värna denna väl fungerande skola och arbetsplats, för ett levande samhälle året runt och trygga barn.

 

Vi ser att Bovallstrands skola fortsatt bör vara låg- och mellanstadieskola med tanke på:

  • skolans goda studieresultat, både nu och historiskt sett
  • skolan har en fin atmosfär som grundar för trygga barn, vilket är viktigt för ett socialt hållbart samhälle
  • skolans naturnära läge & stimulerande utemiljö
  • skolans goda rykte som gjort att pedagoger vill jobba här och söker sig hit
  • skolan, med sitt goda rykte, är en nyckelfaktor för att barnfamiljer ska vilja flytta till Bovallstrand (och kommunen), vilket i sin tur leder till levande samhälle året runt.
  • skolans goda rykte har även lett till att barnfamiljer från andra delar av kommunen aktivt har valt Bovallstrands skola.
  • flera skolor i kommunen skapar valfrihet och ger även möjlighet för elever att kunna byta skola om behovet finns.

Föräldragruppen Bovallstrand    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook