Bevara Asterholma Färjetrafiken! Preserve the Asterholma Ferry! Säilyttäkää Asterholman lauttaliikenne!

Till Ålands Landskapsregering:
Nedläggning av färjetrafiken till Asterholma är djupt tragiskt, orättvist diskriminerande och kapitalförstörande!
Vi yrkar på att Asterholma skall tilldelas samma existensmöjligheter som övriga skärgårdsbyar. Utveckla istället för att avveckla!

To the Government of the Åland islands:
Closure of the ferry to Asterholma is deeply tragic, unfairly discriminatory and capital destructive!
We insist that Asterholma should have the same opportunities for existence as other archipelago villages. Develop instead of decommissioning!

Ahvenanmaan maakunnalliseen hallintoon:
Lauttaliikenteen lopettaminen Asterholmaan on syvästi traaginen, epäoikeudenmukaisesti syrjivä ja pääoman tuhoamista.
Vaadimme, että Asterholmalle annetaan samat mahdollisuudet olemassaoloon kuin muille saaristokylille. Eteenpäin kehitystä eikä kehityksen lopettamista!


Asterholma byaförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Fyll i formuläret nedan för att skriva under denna petition skapad av Asterholma byaförening. Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook