Behåll Hille bibliotek!

Hille bibliotek hotas idag av nedläggning. Hille bibliotek utnyttjas flitigt av både hillebor samt av folk som bor i omkringliggande områden. Biblioteket används inte enbart till att låna böcker/tidskrifter utan även till olika arrangemang exempelvis under skolornas lov.

Skriv under namninsamlingen om du tycker att Hille bibliotek ska få vara kvar!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Nadja överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook