Behåll dagmammorna (pedogogisk omsorg) i Kils kommun

De 4 dagmammorna i Kil är en välfungerande verksamhet och en uppskattad valmöjlighet för familjerna i Kil. Familjerna som nyttjar detta är mer än nöjda. Nu föreslår Kils kommun att dessa ska läggas ner och att dagmammorna och barnen istället ska till förskolorna, för att spara pengar. Med denna namninsamling vill vi få kommunen att inte anta förslaget så att vi får behålla våra dagmammor och vår valfrihet.

Att vara barn hos en dagmamma innebär: ·        

- Mindre barngrupper (max 5 barn) 
- Vistelse i trygg hemmiljö      
- Barngrupperna består av blandade åldrar vilket är lärorikt för barnen   
- Flexibla tider för barnen vad gäller utelek, tupplurer, pyssel och annat. Väder, humör, och barnens kreativitet får styra - inte scheman.  
- Verksamheten styrs av skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.  

Skriv på vår namninsamling om du också tycker att familjerna i Kil ska få behålla dagmammorna!


Anne-Li Bjärneryd    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook