BB-kaoset i Jönköpings region

Ingen kvinna ska nekas en trygg förlossning!

den 20 augusti 2017 hölls BB-marscher i 15 städer i Sverige, däribland Jönköping.

Barnmorskorna i regionen vittnar om en alldeles för hög arbetsbelastning där de tvingas ha flera aktiva förlossningar igång samtidigt, att de behöver hänvisa födande kvinnor till andra sjukhus än det geografiskt närmaste. Detta på grund av bl.a. för få kollegor.

I socialstyrelsens kartläggning "Vård efter förlossning - en nationell kartläggning av vården till kvinnor efter förlossning" framkommer det att det idag finns stora brister i vårdkedjan för kvinnor under graviditet, förlossning, eftervård. Bland annat lyfts det fram att det finns en bristande kontinuitet i vårdkedjan graviditet, förlossning, eftervård eftervård. Kartläggningen påvisar även att det behöver vara en mer patientcentrerad vård i ovan nämnda vårdkedja.

Ryhov nämns speciellt utifrån att det är det enda sjukhuset i landet som inte har ett enda familjerum att erbjuda på BB.

Detta är inte acceptabelt. Vi anser att vi är värda och kan kräva en trygg vårdkedja runt graviditet, förlossning och eftervård. Vi tror även att grunden för att kunna erbjuda en trygg och säker vård i denna vårdkedja är att det anställs tillräckligt många barnmorskor så att de får möjlighet att utföra sitt arbete på det sätt de vill och blivit utildade till.

Vi kräver en barnmorska per födande kvinna.
Vi kräver möjlighet att stanna på BB med våra partners.
Vi kräver att få veta var vi ska föda innan vi befinner oss i aktivt värkarbete.
Både för barnmorskornas och den födandes skull.

Helt enkelt kräver vi en förlossningsvård (med tillhörande vårdkedja) som är trygg och organiserad utifrån våra behov som patienter, partners och anhöriga!

Det är dags att beslutsfattare börjar lyssna på oss som medborgare och på våra yrkesverksamma barnmorskor.

Visa ditt stöd för frågan genom att skriva under namninsamlingen och var med och sätt press på beslutsfattarna för att åstadkomma en förändring.

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook