Barnens rätt till en trygg skolgång, rädda Näktergalens skola.

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnen. Vi vuxna är barnens röst! Näktergalens skola ger idag våra barn en lust att lära i en lugn, trygg och stimulerande miljö. Skolans tillgång till natur stimulerar våra barn till kreativitet. En mindre skola skapar möjlighet till högre närvaro i skolan. Barn som blir sedda och hörda känner trygghet i skolan vilket ses på Näktergalens skola. En liten skola där lärarna känner alla elever skapar trygghet för barnen i ett större sammanhang. 

Barn och utbildningsnämnden i Västervik ger i sitt effektiviseringsförslag inför budgetarbetet 2024 förslag på skolor som ska läggas ner för att skapa förutsättningar till besparingar i kommunen. Med denna namninsamling vill vi belysa att besparingarna har helt fel fokus. Barnen är vår framtid. Låt våra barns röster bli hörda, låt Näktergalens skola finnas kvar för att fortsätta ge våra barn kompetens i världsklass.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Elin Johansson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...