Barnen har rätt till en trygg skolgång, våga satsa på alla barn i Västerviks kommun.

Barn och utbildningsnämnden i Västervik ger i sitt effektiviseringsförslag inför budgetarbetet 2024 förslag på skolor som ska läggas ner för att skapa förutsättningar till besparingar i kommunen. Med denna namninsamling vill vi belysa att besparingarna har helt fel fokus. Att spara in på skolorna, barnens trygghet och våran framtid är fel.

Barnen är våran framtid. Att lägga ner befintliga skolor i Västerviks kommun får inte bara konsekvenser för de enskilda barnen och det nedläggningshotade skolorna, utan även för skolorna som förväntas ta emot flera elever. Förmågan att se till varje enskild individ och skapa förutsättningar för ALLA barns rätt att lyckas i skolan minskar. 

I december var jag med och lyssnade på när Jessica Björk stälde sin öppna fråga på kommunfullmäktige, alla barns rätt att lyckas i skolan. Min upplevelse var att Ni politiker vill satsa på våra barn. Att ALLA barn ska få  förutsättningar för att lyckas i skolan. NU har ni möjlighet att visa att NI vågar och vill satsa på våra barn. Samhällets framtid! Våga ändra riktning på era besparingar. Våga satsa på våra barn i hela Västerviks kommun, så att Alla barn fortsätter känna lust att lära och därmed får möjlighet att lyckas i skolan. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Elin Johansson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...