Avslå förslaget om nytt färdtjänstreglemente!

Synskadades Riksförbund – SRF Dalarna arbetar för synskadades möjlighet att delta i samhället på lika villkor som alla invånare. Vi vill därför med denna namnlista visa Region Dalarna att personer med funktionsnedsättning också har behov av att komma i tid till möten och att kunna åka då vi själva behöver.

Det nya färdtjänstreglementet kommer att begränsa personer med funktionsnedsättning och övriga färdtjänstberättigades möjlighet att kunna delta i samhället på lika villkor. Bland annat kommer vi inte att kunna äga ett sällskapsdjur då vi inte har möjlighet att kunna ta med det till vänner eller veterinär. Vi får också problem att delta i olika sammanhang då vi endast kan åka färdtjänst fram till 23:00, förrutom på fredagar och lördagar då vi kan åka till klockan 02:00 om vi bokar resan 2 veckor innan. 

Färdtjänstreglementet kommer då att hindra oss från att vara delaktiga och spontana. Det bryter även mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Hjälp oss påverka Region Dalarnas politiker att avslå förslaget på nytt färdtjänstreglemente genom att skriva på!


Bengt Bäcke, Synskadades Riksförbund - SRF Dalarna    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook