Att stänga FIDESZ från Folkpartiet !

Till det  Europeiska Folkpartiet  – EPP

Vi vill uttrycka våra tveksamheter och vår oro över det faktum att Fidesz och dess ledare får större och större inflytande i den  Europeiska Unionens politik. Vi vädjar därför att redan innan det kommande valet utesluta FIDESZ från Europaparlamentets EPP-grupp. Vi alla vet att Ungern inte längre kan betraktas som ett demokratiskt land eftersom de demokratiska institutionerna som ska skudda medborgarnas fri och rättigheter är nedmonterade och under total kontroll av Fidesz regering.
-  den fria pressen,
-  de oberoende domstolar,
-  de självständiga och oberoende verkställande institutioner  existerar inte längre
Det har gått så långt att regeringen använder  våld mot ansvariga ungerska medborgare och parlamentariker.

I det senast valet 2018 användes skattebetalarnas pengar och EU's bidrag för att finansiera sin kampanj, att popularisera sitt parti   att sprida propaganda mot Unionen att hetsa folkgrupper mot varandra att sprida skräckpropaganda Valet kan inte betraktas som fritt och demokratiskt och vi önskar en utredning av hur det har gått till.

Miljoner av människor uteslutna av Fidesz tittar på händelseutvecklingen med förskräckelse. FIDESZ och dess ledare rivit ned dem demokratiska institutionella systemen som är grundpelarna för en demokrati, omöjliggör politiska förändringar i praktiken Vi förstår inte vad FIDESZ har i eran led att göra, eftersom FIDESZ inte är en demokratisk parti, utan Viktor Orbáns entreprenörsaffär. Ni har tidigare sagt att ni kan påverka Fidesz, att ni kan tillrättavisa Orbán. Vi vet inte hur detta skedde och vad blev resultatet av dessa tillrättavisningar. Vi kan vara glada att att inte skjuter på folket. Vapnen har han. Han har förändrat konstitutionen på det sättet att han kan fritt kontrollera och trakassera medborgarna utan anledning.

Orban och hans familj, närstående och sina ministrar använder skattepengar och EU bidrag för att berika sig själva. Orbán utesluter dem som inte håller med honom och hans politik, betraktar oppositionen som fiende, triggar fientligheter mellan medborgargrupper, triggar igång ilska och frustration istället för att arbeta för en konsoliderat atmosfär i landet. Poster på de viktigaste myndigheter, så som: skattemyndigheten, åklagarmyndigheten, inrikesdepartementet innehas av hans lojala förtrogna.

– Han använder hetskampanjer mot folkgrupper (mot muslimska och judiska landsmän)
– Han stoppade pressfriheten. De statliga tv kanalerna informerar inte om upproret mot dem nya lagarna:  
– slaverilagen, som tillåter arbetsgivare att kräva 400 timmars övertid av sina anställda; – extra domstolar för tunga ärenden direkt underställda regeringen.  
–  använder kristendomens budskap på ett förrädiskt och hycklande sätt och splittrar samhället.  
– FIDESZ och regeringens undergräver den Europeiska Unionens viktiga kärnvärden: solidaritet, frihet och  lika rättigheter.

Tyvärr har denna process inte hänt över en natt. Vi vet att ungerska medborgare och andra partier är starkt ansvariga för situationen, men vi anser att samma ansvar gäller för den Europeiska Unionens institutioner.

 Vi vill skapa en allians som börjar demokratiseringsprocessen i Ungern. För detta behöver vi er och och er hjälp.

Som ansvarig medborgare, vill vi att EPP utesluter FIDESZ genom att hänvisa till dessa argument och all argument ni redan har.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Szabó János överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook