Skriv på för ett nationellt rektorslönelyft - #ansvarsavståndnu

Nu startar Sveriges Skolledarförbund en nationell namninsamling för ett rektorslönelyft! Namninsamlingen utgör en viktig del i förbundets kampanj #ansvarsavståndnu som syftar till att Sveriges viktigaste chefer – skolledarna -ska ha en lön som matchar det stora ansvar som de har i sitt uppdrag.

Regeringen påbörjade för några år sedan en statlig satsning på skola men har hittills endast genomfört ett lärarlönelyft. Det betyder att det s.k ansvarsavståndet* dvs löneskillnaden mellan rektor och bäst betald lärare på många håll är allt för litet eller till och med obefintligt. Exempel på omvänt ansvarsavstånd finns dessvärre också.  Det är hög tid att regeringen slutför sin lönesatsning på skolan. 

Nu behöver vi din hjälp! Skriv på också du för att uppmana regeringen skyndsamt tar beslut om ett lönelyft till Sveriges skolledare. Det ska vara en självklarhet att en skolledares lön ska spegla skolledarens ansvar. Tillsammans kan vi ta tillbaka ansvarsavståndet. För barnens utveckling i förskolan. För elevernas resultat i skolan.

*Definition Ansvarsavstånd

Ansvarsavstånd – skillnaden i lön mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar som följer av chefsbefattningen, respektive mellan olika chefsnivåer. Sveriges Skolledarförbund anser att ansvarsavståndet bör vara minst 25 procent.

Läs mer om kampanjen här


Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook