Allergivården i Stockholm hotad

pricktest21.jpg

Läget för patienter med svår astma eller allergi som bor inom region Stockholm och Gotland kan inom kort bli akut. En specialistmottagning, Cityakuten, kommer att stänga den sista mars i år. Om det nuvarande förslaget till beslut för vårdval allergologi blir verklighet, kommer ytterligare en mottagning, S:t Görans astma och allergimottagning att lägga ner sin verksamhet.

Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland tar inte ställning till vårdvalsystemet, som patientorganisation ser vi problemet helt och hållet ur patienternas perspektiv. Vi ser konsekvenserna nu och i framtiden för människor som är i behov av specialistkontakt. Vi anser att det är nödvändigt att reagera när konsekvenserna inom ett område – allergologin - blir monstruöst negativa. Redan idag är köerna till långa, mellan 5-7 månader. Snart är pollensäsongen här och trycket på allergispecialister blir extra hårt.

Vi är oroade för att allergologin som specialitet helt kommer att försvinna inom region Stockholm. Vår uppmaning till den styrande majoriteten i region Stockholm är därför att: Sätt er in i konsekvenserna av vårdvalssystemet för allergologin. Patienter med astma och allergi har rätt till en väl fungerande vård!

Delar du vår oro? Hjälp oss inom Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland att samla in namnunderskrifter. Namnunderskrifterna kommer vi att överlämna till ansvarigt landstingsråd Anna Starbrink i slutet av mars. Dela och sprid länken i dina egna nätverk. Tack för ditt stöd!


Elisabeth Olsson, ordförande Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland ; elisabeth-olsson@telia.com    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook