Äldrevårdsupproret.

#Äldrevårdsupproret

Vi som arbetar inom äldrevård och -omsorg har fått nog. Nog av att gå sönder av en trasig arbetsmiljö. För många av oss säger kropp och själ ifrån – en efter en ”går in i väggen” och blir långtidssjukskriven. Andra räddar sig genom att lämna arbetet. Kvar blir en ännu mer ohållbar situation för oss, för människorna vi vårdar och för de anhöriga.

Nu säger vi stopp. Vi startar Äldrevårdsupproret för att kräva att vården av våra gamla måste få kosta. Vi är undersköterskor och vårdare i Luleås äldrevård med stöd från anhöriga. Vi sträcker även ut händerna till personal, brukare och anhöriga i hemtjänsten för vi vet att vi har gemensam sak. Vi behöver kämpa tillsammans!

Vi som arbetar i vården har valt det för att vi vill ge en värdig vård, göra de gamlas sista år i livet fina, finnas för de anhöriga.

I verkligheten ges vi inte förutsättningar för det. Vi är för få, vi räcker inte till trots att vi springer på knäna tills vi kraschar. Och vi blir allt färre.

Luleå kommuns sparkrav på en procent per år har betytt att antalet tjänster på vård- och omsorgsboenden har skurits ned.

Till exempel kan vi på ett vård- och omsorgsboende nu vara två personal per morgonpass, på nio boende på en avdelning. Två personer ska väcka nio boende, genomföra toalett, dusch, morgonhygien, påklädnad, frukost, ge mediciner och ta prover, lägga om sår, rycka ut vid eventuella kriser, t ex täcka upp på andra avdelningar, beställa matvaror, måltider, förbrukningsvaror, tvätta kläder, städa, dokumentera på dator och på papper, i teorin även dokumentera på ytterligare dataprogram som vi i praktiken aldrig hinner med, handleda eventuella vikarier, möta anhöriga... och så var det ju det där med att se och ha tid för människorna vi vårdar.

Verkligheten är att när det är som värst klarar vi inte mycket mer än ”förvaring” av de gamla. Det är ovärdigt för de gamla och det bryter ned oss i personalen.

Förutom att pussla ihop en ohanterlig mängd måsten förväntas vi leva som livegna. Ett exempel är en undersköterska som nyligen lämnat yrket på grund av att det inte går ihop med ett rimligt liv som ensamstående småbarnsförälder – ”jag kan jobba ena dagen kl 12-21.15 och kl 7-16 dagen efter, då måste jag ha barnen på förskolan/nattis 29 timmar, från 11.30 till 16.30 dagen efter”.

Schemaläggningen genom det dyra TimeCare-systemet fungerar inte. När behoven är som minst är vi som mest personal, och tvärtom. Förslag på förbättringar från oss tas inte tillvara. Toppstyre på arbetsplatsen dödar motivation och energi. Vi kräver respekt och verkligt inflytande!

Efter en sommar med vikariekaos fortsätter sparandet nu. De som går i pension, räddar sig genom att sluta eller blir långtidssjukskriva ersätts inte.

Vi som arbetar på vård- och omsorgsboenden ser hur det snålas på maten till de boende trots att de betalar dyra pengar.

Ju mindre personal vi är desto mer lugnande mediciner får de gamla. Nu hotar nya stora nedskärningar och indragna tjänster. Vad vi istället behöver är mycket mer resurser, fler anställda, verkliga möjligheter till utveckling, utbildning och inflytande.

Vi sträcker ut handen till alla som arbetar i eller berörs av äldrevården för att kämpa tillsammans med oss. Vi börjar lokalt men vi vet att våra problem, och lösningen, är gemensam för hela landet.

Nu frågar vi de politiska partierna i Luleå kommun: stöder ni våra krav?

Vad är ni beredd att göra för att de ska bli verklighet?

Äldrevårdsupproret kräver för Luleås vård- och omsorgboenden och hemtjänst:

- Totalstopp för nedskärningar! Överskrid budget om det är vad som behövs för en värdig vård – eller se till att budgeten stämmer med behoven!

-Mer personal på bättre villkor – minst en undersköterska per tre boende på alla dagspass, minst en per avdelning på nattpass, ge hemtjänstbesöken den tid de behöver!

-Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön – satsa på personalen så att vi orkar!

-Långsiktigt arbete för att få, behålla och utbilda vikarier – fast anställd vikariepool, längre utbildning och handledning, vårdsvenska och datautbildning vid behov!

-Schemaläggning i personalens händer – bort med TimeCare, låt personalen på golvet lägga scheman efter varje arbetsplats/-grupps samlade behov! Schemaläggning på arbetstid!

-Nej till ofrivlliga långpass, ofrivilliga delade turer och ofrivilliga integrerade nattpass!

-Respekt, lagarbete och verkligt inflytande för oss på golvet, inte toppstyre!

-Avsatt tid för att dokumentera och administrera!

-Högre löner och en rättvis lönetrappa – mer erfarenhet, högre lön!

Det här är ett upprop/uppror som startats av undersköterskor och vårdare på Luleås vård- och omsorgsboenden och som söker stöd av personal på så många arbetsplatser som möjligt i Luleå kommun.

Du som arbetar på ett VOB eller i hemtjänsten kan skriva under som individ eller ta upproret till din arbetsgrupp så kan ni ställa er bakom gemensamt.

Ni som är anhöriga, patientföreningar, privatpersoner, föreningar och organisationer kan skriva under till stöd för oss, och gärna höra av er för att kämpa tillsammas med oss.

Skriv under om du vill vara en del av Äldrevårdsupproret.

OBS: vi kommer bara att publicera namn och arbetsplats på de som vill. Telefon och e-mail är bara för oss själva. Vill ni skriva på som grupp, skriv  namnet på en av er som kontaktperson och ange hur många ni är på arbetsplatsen.

Vi har redan skickat upproret som insändare till tidningarna (publicerades i Norrbottens-Kuriren 8 sept 2018) och kommer lägga upp på Facebook med namn från de arbetsplatser och/eller personer som vill. Vi kommer också att lämna över upproret med antalet underskrifter till kommunfullmäktige.

Vi kommer att hålla alla påskrivare uppdaterade om vad som görs.

Glöm inte att besöka Äldrevårdsupproret på Facebook.


Gun-Britt Thorneus    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Gun-Britt Thorneus överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook