RÄDDA Täby kommunala musikskola!

Kontakta namninsamlingens skapare

Kommunfullmäktige samt överlämning

2019-05-20 14:21:37

Ikväll kl 1800 har kommunfullmäktige möte, då beslut ska fattas om kommunala musikskolan. Strax innan hoppas vi kunna lämna över de handskrivna namnteckningarna från Täbybor för en bordläggning och i förlängningen en folkomröstning.

Du som inte skickat in insamlade namnteckningar kan ta med dessa till torget utanför Kommunhuset. Räkna dem gärna innan, så lägger vi ihop dem. Kom då gärna i god tid, gärna strax efter 17.

Det är möjligt att sitta med på kommunfullmäktige och lyssna.


Laila Traunmüller

Påminnelse: Möte nu på onsdag

2019-05-13 13:58:56

INDJUDAN TILL MÖTE
angående avvecklingen av Täby kommunala musikskola  

Med anledning av den pågående beslutsprocessen kring att avveckla musikskolan bjuds medborgare och styrande politiker in till ett möte med möjlighet att utbyta åsikter och få klarhet kring följderna av beslutet. Vi som anordnar mötet föreslår en FOLKOMRÖSTNING!

Tid: 15 maj 2019 kl. 19:00. 
Plats: Kvarntorpsgården, Näsby allé 72. 
Info: fredrik.bendz65@gmail.com
maria.fidentzi@gmail.com, 070 799 47 48 
laila.traunmuller@gmail.com


Laila Traunmüller

Samlare sökes!

2019-05-02 15:09:31

Kultur- och fritidsnämnden kunde inte fatta beslut enligt planerna 25 april, eftersom lärarnas fackförbund inte blivit informerade. Mötet är istället uppskjutet till nu ikväll.


Nu pågår ett folkinitiativ för att rädda den kommunala musikskoleverksamheten inom Täby Kulturskola. Till detta behövs handskrivna namnteckningar på papper från minst 10% av de röstberättigade i Täby kommun. Namnteckningarna och övriga nödvändiga personuppgifter ska göras i ett formulär som vi har utformat särskilt för detta folkinitiativ. Målet är att få ihop 6000 namnteckningar inom ett par veckor.


Till detta behöver vi Din hjälp! Vi vill gärna komma i kontakt med dig som kan samla ihop ett fåtal namnteckningar bland din familj och närmaste vänner. Vi vill även komma i kontakt med dig som kan tänka dig att samla ihop namnteckningar från personer som du (ännu?) inte känner, exempelvis stå 30 minuter på en plats där folk är i rörelse. Många bäckar små… För att få tillgång till formuläret som ska användas, och för information om hur insamlandet av namnteckningar kan organiseras, kontakta laila.traunmuller@gmail.com.


Du som skrivit på namninsamlingen på nätet och är folkbokförd i Täby behöver alltså även skriva din namnteckning på pappers-formuläret för att delta i folkinitiativet.


Laila Traunmüller

Även Du är varmt välkommen!

2019-04-27 14:31:36

I nedanstående konversation med Erik Andersson hänvisas till tidigare publicerade "tillkännagivanden" med rubrikerna "Inbjudan till möte" samt "Ny information från Kultur- och fritidschefen".

Från: Laila Traunmuller
Skickat: den 25 april 2019 15:34
Till: Erik Andersson
Ämne: Inbjudan till möte ang. kommunala musikskolans avveckling

Hej!
Du är välkommen till ett möte den 15 maj angående avvecklingen av Täby kommunala musikskola.
Anmäl gärna ditt deltagande till Maria Fidentzi (kontaktuppgifter finns i bifogad inbjudan), senast 10/5. Vi ser gärna att representanter från alla partier i kommunfullmäktige närvarar!
Med vänliga hälsningar,
Laila Traunmüller


Från: Erik Andersson
Skickat: 2019-04-26 10:40
Till: Laila Traunmuller
Ämne: SV: Inbjudan till möte ang. kommunala musikskolans avveckling

Tack för er inbjudan,
Kommunen har redan bjudit in till informationsmöten om detta, vi återkommer med svar om vi kommer närvara vid ett senare tillfälle.
Mvh
Erik Andersson


Från: Laila Traunmuller
Skickat: den 26 april 2019 11:18
Till: Erik Andersson
Ämne: SV: Inbjudan till möte ang. kommunala musikskolans avveckling

Hej Erik!
Jag måste ha missat denna information. När kommer ni hålla informationsmöten om detta för alla de medborgare som har intresse av detta beslut, men som (just nu) inte har barn i kommunala musikskolan?
Med vänliga hälsningar,
Laila Traunmüller


Från: Erik Andersson
Skickat: fre 26 apr. 2019 kl 17:18
Till: Laila Traunmuller
Ämne: SV: Inbjudan till möte ang. kommunala musikskolans avveckling

Hej,
Mötet riktar sig till de som har elever i Musikskolan, men finns det andra intresserade som vill komma så är de varmt välkomna att anmäla sig i mån av plats.
Trevlig helg
Erik Andersson


Laila Traunmüller

Ny information från Kultur- och fritidschefen

2019-04-24 20:01:43

För kännedom har nedanstående information gått ut till vårdnadshavare idag:


Datum: 24 April 2019 11:nn
Till: NN
Ämne: Till dig som vårdnadshavare och elev i den kommunala musikskolan


Den 17 april skickades det här meddelandet ut till alla vårdnadshavare och elever i den kommunala musikskolan. På grund av en stor systemuppdatering hos vår leverantör gick informationen inte fram till alla. Vi beklagar detta!

Hej!
Onsdag den 10 april skickade jag information om förändring i den kommunala musikskolan. Jag och mina kollegor har fått frågor från vårdnadshavare och vill därför förtydliga informationen.
Täby kulturskola från 1 januari 2020
Täby kulturskola kommer från årsskiftet att erbjuda både individuell musikundervisning och gruppundervisning. Den individuella undervisningen har tidigare utförts både i kommunal regi och hos privata upphandlade utförare. Från 1 januari 2020 kommer den individuella undervisningen erbjudas hos privata upphandlade utförare. Gruppundervisning kommer att utföras genom den nya kommunala verksamheten Ung kultur. Elevavgiften är oförändrad
1 700 kronor per termin, oavsett utförare.
Den individuella musikundervisningen i kommunal regi har gått med underskott en längre tid och kommer att fasas ut under hösten 2019.
Elever som idag spelar instrument i den kommunala musikskolan kan söka plats hos privat utförare eller i den nya kommunala verksamheten Ung kultur från 1 januari 2020. Information om hur du anmäler ditt barn till Täby kulturskolas olika kurser kommer att skickas till samtliga vårdnadshavare.
Innehållet i den nya verksamheten Ung kultur kommer att bygga på gruppundervisning och samverkan mellan konst, teater och musik. Ambitionen är att barn och unga i Täby ska få tillgång till mer kultur och kommunen satsar därför ytterligare 3,6 miljoner kronor per år på Täby kulturskola.
Beslut ska fattas av kultur- och fritidsnämnden den 25 april och kommunfullmäktige den 20 maj.
Välkommen till informationsträff
Vi uppskattar dialog och vill därför bjuda in er vårdnadshavare till informationsträff. Vi bjuder in till tre träffar och hoppas att någon av tiderna ska passa dig som vill ha en närmare dialog.
Måndag 6 maj klockan 18.00
Onsdag 8 maj klockan 08.00
Torsdag 9 maj klockan 18.00
Deltar från kommunen: Birgitta Kaasik (M) ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Thomas Helleday (L) vice ordförande kultur- och fritidsnämnden, Erik Heribertson kultur och fritidschef samt Lisbet Säll kulturskolechef.
Vi träffas i Täby kulturhus, Biblioteksgången 13, plan 5. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 2 maj till: josefina.wendelcarlsson@taby.se
Med vänliga hälsningar
Erik Heribertson
Kultur- och fritidschef, Täby kommun


Laila Traunmüller

Tack för igår!

2019-04-24 19:26:47

Tack till alla er som kom igår kväll och var med vid överlämningen av namnlistorna! Totalt mottogs drygt 850 underskrifter av Kultur- och fritidsnämndens ordförande Birgitta Kaasik och Kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson. Även Täby kommuns Kultur- och fritidschef Erik Heribertsson var på plats. Det var många föräldrar som passade på att ställa frågor om barnens framtida musikundervisning. I samband med överlämningen av namnlistorna bjöd vi in politikerna till ett möte 15 maj.


Under Kommunfullmäktiges sammanträde ställde Eva Pethrus en fråga till Birgitta Kaasik angående musikskolans avveckling. På Youtube går det att lyssna på detta (minut 25:50 till 39:55).

 

Namninsamlingen på denna sajt fortsätter så länge det behövs!


Laila Traunmüller

Inbjudan till möte

2019-04-24 19:02:04

INDJUDAN TILL MÖTE
angående avvecklingen av Täby kommunala musikskola  

Med anledning av den pågående beslutsprocessen kring att avveckla musikskolan bjuds medborgare och styrande politiker in till ett möte med möjlighet att utbyta åsikter och få klarhet kring följderna av beslutet. Vi som anordnar mötet föreslår en FOLKOMRÖSTNING!

Tid: 15 maj 2019 kl. 19:00.
Plats: Kvarntorpsgården, Näsby allé 72.
Info: fredrik.bendz65@gmail.com
maria.fidentzi@gmail.com, 070 799 47 48
laila.traunmuller@gmail.com


Laila Traunmüller

Påminnelse: Överlämning av namninsamlingen

2019-04-22 19:44:27

Jag vill påminna om att vi tisdag kväll 23/4 överlämnar namninsamlingen till ansvarig politiker. Vi samlas utanför kommunhuset vid 18:30. Då finns lite tid för att lägga ihop namnlistorna, för er som har samlat fler underskrifter på olika håll. Vi andra hinner hälsa på varandra innan det vid 18:40 blir dags att röra oss inåt.

Vi kommer i samband med överlämningen av namninsamlingen begära att en FOLKOMRÖSTNING ska ske i denna fråga!


Laila Traunmüller

Överlämning av namninsamlingen

2019-04-18 18:11:12

Namninsamlingen kommer att överlämnas till kultur-och fritidsnämndens ordförande strax innan kommunfullmäktiges möte, som äger rum nu på tisdag den 23/4 kl. 19:00.

Vi behöver din hjälp med detta! Vi vill göra det tydligt för politikerna hur många vi är som är emot beslutet. Därför vill vi gärna ha just dig med oss vid överlämningen! Vi samlas utanför Täby kommunhus kl. 18:40 för att en stund senare gå i gemensam tropp till fullmäktigesalen och överlämna namnlistan. Vi vill gärna ha så många med oss som möjligt! Ta gärna med barnen.

Du som har handskrivna namnlistor (t.ex. med barns namn) kan lämpligen ta med dessa till detta tillfälle, så kan listorna överlämnas tillsammans.

Vid frågor kontakta ”namninsamlingens skapare” här på sajten, eller mejla till maria.fidentzi@gmail.com


Laila Traunmüller

Diskutera på Facebook

2019-04-18 18:03:03

Det är nu över 600 personer som har skrivit på namninsamlingen. Vi är tacksamma för ditt stöd!


Om du har lite tid över i påskhelgen, så gå gärna in på Facebook och diskutera avvecklingen av Täby kommunala musikskola! Några länkar:


Tyck till om Täby (går att läsa vad andra skrivit även om du själv inte är med i Facebook)
https://www.facebook.com/groups/509681882471750/

Täbytipset (går att läsa vad andra skrivit även om du själv inte är med i Facebook)
https://www.facebook.com/groups/659310507609725/

Täby kyrkby's Community
https://www.facebook.com/groups/1710742975835251/

Mitt i Täby (går att läsa vad andra skrivit även om du själv inte är med i Facebook)
https://www.facebook.com/mittitaby/


Laila TraunmüllerDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook